Soutěž Stavební firma roku 2021 odstartovala

publikováno:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a Národním centrem Stavebnictví 4.0 vyhlašují veřejnou soutěž o titul „Stavební firma roku”. Do soutěže se mohou přihlásit všechny stavební firmy, které jsou českými právními subjekty.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny stavební firmy, které jsou českými právními subjekty.

Soutěž probíhá ve třech kategoriích

  • I. kategorie firem 1–49 zaměstnanců
  • II. kategorie firem 50–249 zaměstnanců
  • III. kategorie firem od 250 zaměstnanců

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno odbornou porotou složenou z vypisovatelů soutěže a externích odborníků. V průběhu hodnocení přihlášená firma umožní na vyzvání členům hodnotícího týmu bližší seznámení s údaji uvedenými v přihlášce.

Vítězná firma v každé kategorii obdrží čestné uznání s titulem „Stavební firma roku 2021“, které jí bude předáno při slavnostním setkání na podzim roku 2022.

Výsledky soutěže budou publikovány u mediálních partnerů soutěže.

Přihlásit si můžete stáhnout ZDE

Více o podmínkách soutěže a průběhu

Související články

Aktuálně

V Praze vznikne nová čtvrť. Nové Dvory mají schválenou územní studii. Stavět se začne za 5 let. Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř 50 hektarovým, územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita se nachází na území především městské části Praha 4 a Praha 12. Transformační lokalita Nové Dvory patří k největším územím v majetku hlavního města. Okolo nové stanice metra vybuduje Praha městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kompletní veřejnou infrastrukturou a vybaveností. Územní studie ZDE

Kalendář akcí