Stavba haly firmy Global Business v Kroměříži

Pohled na halu a administrativní budovu Global Business Pohled na halu a administrativní budovu Global Business

Společnost UNIHAL s. r. o. působí již po řadu let v oblasti výroby a dodávek montovaných hal s nosnou ocelovou nosnou konstrukcí a již od samého začátku svého působení firma nenechala nikoho na pochybách, že bude patřit k těm dodavatelům, kteří se nespokojí jen s pozicí drobného subdodavatele pro velké stavební firmy, ale bude realizovat vlastní významné projekty. Se založením vlastní projekční kanceláře tak mohly začít vznikat ambiciózní projekty nejen pro běžné skladové a výrobní účely, ale také pro náročné specializované provozy jako jsou chladírenské a potravinářské provozy, vinařství, servisy a podobně.

To, že se firma ubírá správným směrem, dala jasně najevo odborná komise složená z autorizovaných inženýrů a stavařů udělením ocenění „Stavba roku 2016 Zlínského kraje“. Oceněná byla realizace autosalonu SEAT v Praze.

Následovala stavba největší haly v Žernově s ULO (Ultra Low Oxygen) technologií skladování ovoce ve střední Evropě. Zajímavá byla také stavba potravinářské haly v Oticích s vlastní klíčírnou obilí, dodávající své výrobky do celého světa, nebo třeba designově odvážná stavba společnosti DPK Morava v Olomouci, zaměřující se na slévárenské modely a kovovýrobu, s Čestným uznáním Stavba roku 2018 Olomouckého kraje.

HALA PRO VÝROBCE ROZVADĚČŮ

Není tedy náhodou, že firma UNIHAL byla vybrána pro další zajímavou a investičně významnou stavbu. Tou se stala nedávno dokončená realizace výrobních a administrativních prostor pro firmu Global Business s. r. o. v Kroměříži. Realizace probíhala v bezchybné spolupráci se stavební firmou POZIMOS a. s. I tento objekt se bude ucházet o titul Stavba roku 2020 Zlínského kraje.

Stavba komplexně řeší současné a budoucí potřeby stále se rozvíjející firmy, která již dnes patří mezi pět největších výrobců elektrorozvaděčů NN v České republice. Současně firma nabízí i typově zkoušené elektrorozvaděče značky SIVACON Siemens a dalších čtyř předních světových výrobců spínací a instalační techniky.

POPIS HALY

Novými provozními prostory získala firma Global Business velkorysé výrobní plochy o velikosti téměř 2 000 m2. Pro snadnou manipulaci s materiálem je hala vybavena i mostovým jeřábem o nosnosti 3,2 tuny. Výrobní hala poskytuje zaměstnancům také kanceláře pro mistry, denní místnost, samostatnou kuřárnu a také sociální zařízení. V celkovém součtu tato hala nabízí 2 244 m2 podlahové plochy.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Významnou částí stavby je reprezentativní administrativní budova, která je přímo napojena na výrobní halu a tvoří tak jeden provázaný celek. Administrativní budova je řešena jako čtyřpodlažní objekt se suterénními prostory a dalšími třemi podlažími.

Suterénní prostory jsou využívány pro technické zázemí budovy, najdeme zde však i luxusní prostory, jako je například vinotéka s posezením, posilovna pro zaměstnance, sauna s ochlazovnou a také odpočívárna.

V prvním patře určitě zaujme prostorný vstupní vestibul s květinovou stěnou. Dále se zde nachází recepce, dvě zasedací místnosti, open space i sociální zázemí.

Ve druhém patře objektu je situován sekretariát vedení firmy s hlavní jednací místností a dalšími kancelářemi pro management firmy.

Třetí patro zaujímá luxusní jídelna (143 m2), určená pro stravování zaměstnanců, s dalšími prostory pro přípravu jídel, mytí nádobí a podobně. Zajímavostí je také přilehlá lodžie s výhleden do klidové zóny. V tomto patře zcela jistě zaujme apartmán pro případné ubytování významných obchodních partnerů.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, OPLÁŠTĚNÍ

Nosná konstrukce výrobní haly je řešena jako ocelová konstrukce rámového typu z válcovaných ocelových IPE profilů a sekundární střešní konstrukce z lehkých tenkostěnných ocelových vaznic systému METSEC.

Pro opláštění střechy i stěn byly (s ohledem na vysokou požární odolnost spolu s požadavkem na maximální tepelný odpor) použity minerální sendvičové panely tl. 200 mm s požárními vlastnostmi EW/EI 12/90 DP1 a koeficientem prostupu tepla U = 0,21.

Stejné sendvičové opláštění bylo použito také pro administrativní budovu s tím rozdílem, že střecha budovy je řešena jako skládaná, zateplená EPS100 tl. 200 mm. Jako hydroizolace je zde použitá fólie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm. Nosná konstrukce administrativní budovy byla s ohledem na počet pater a požadavek na vysokou požární odolnost zvolena jako železobetonová.

Barevný vzhled obou hal je jednoduchý a přitom elegantní. Odstín RAL 7016 byl zvolen pro stěny administrativní budovy, odstín RAL 9006 pak pro opláštění celé výrobní haly. Klempířské zapravení bylo řešeno vždy podle barvy opláštění.

Ing. Petr Ranocha
UNIHAL s. r. o.