Unikátní robotizace výroby ocelových konstrukcí v praxi zaujala

U příležitosti premiérového Zákaznického dne firmy Excon jsme přímo ve výrobních prostorách firmy v Teplicích krátce pohovořili se zástupci společnosti, kteří po celou dobu konání akce odpovídali na dotazy přítomných zástupců klientů. Konkrétně jsme na čas „ulovili“ Štěpána Trantinu (Š.T.), ředitele pro realizace, dále pak Ing. Ivana Šulce (I.Š.) – produktového manažera a Ing. Miloslava Lukeše (M.L.) – technického ředitele. Dále popisujeme jejich reakce na naše dotazy.

Co účastníky akce nejvíce zajímalo?
Š. T.: Zákazníci se živě zajímali doslova o všechno. Od technických parametrů strojů, přes celý proces přípravy dat a podobně. Myslím si, že naplno vnímali to, co je pro nás podstatné… Kapacita našich výrobních linek, která nám (v kombinaci se schopnostmi našich projektantů) naplno umožňuje efektivně optimalizovat činnost nových strojů, což nám dává velké možnosti uplatnění na trhu.

Kde spatřujete největší konkurenční výhodu výrobní haly v Teplicích?
Š. T.: Konkurenční výhodu nespatřuji pouze v naší hale, ale především v uplatňovaném procesu. Cílem je efektivní proces „projektant‑programátor‑výrobní automat“. Haly v Teplicích nám pak poskytují dostatek prostoru pro umístění dostatečného množství výrobních zařízení tak, jak nám to nejlépe vyhovuje. Kdybych to zjednodušil… Neposouváme materiálem, ale lidmi. Smyslem je šetřit čas při manipulaci, kdy pracovníci mnohdy neefektivně čekají na manipulační techniku, např. jeřáby, aby přepravili vyráběný dílec na jiné pracoviště pro provedení další operace.

Naše automatické linky umožňují pro sestavu připravit položky téměř bez práce zámečníků. Není účelné takto ušetřený čas ztrácet při neefektivní manipulaci. Úsporou času je i zjednodušení práce při sestavě, kdy na hlavních položkách na automatické pilovrtací lince značíme polohu navazujících položek. Dále také klademe důraz na rozměrovou kontrolu před „zavařením“. Haly dávají dostatek prostoru provést u některých typů konstrukcí dílenskou předmontáž.

V rámci zákaznického dne bylo možné vidět práci robota. Jak je výkonný, můžete uvést nějaký konkrétní příklad toho, v čem je nasazení tohoto robota efektivnější oproti běžné výrobě s „využitím lidské práce“?
M. L.: Díky zařazení robota za náš pilovrtací automat jsme vytvořili (na dnešní dobu) poměrně unikátní automatickou linku. Jak jsme předvedli i v rámci zákaznického dne, robot zvládá tvarové pálení jak na koncích profilů, tak na jejich volné délce. Dokáže vytvořit libovolné množství 3D tvarů, včetně přípravy svarových ploch na hranách profilů. Jeho pravou výkonnost časem teprve poznáme, ale již po prvních měsících výroby zaznamenáváme fakt, že robot nebude tím, kdo by výrobu ocelových konstrukcí jako celek zdržoval. Naopak, jeho rychlost a výkonnost lze využít pro přípravu položek pro náš nový produkt „Tvarové výrobky z hutních materiálů“.

Pokrok nelze zastavit a platí to i v přípravě položek ocelových konstrukcí. Efektivita robota v porovnání s tradiční přípravou položek je nejen v rychlosti, ale i v přesnosti geometrie. Do jednoho velmi krátkého časového úseku se vejde několik operací jako úprava délky profilu, vytváření libovolných tvarů otvorů včetně jejich vyměření, příprava svarových ploch, popis a značení položky. Odpadá manipulace s profilem, která je běžná při tradiční výrobě.

A jak je na tom robot v oblasti přesnosti výroby?
M. L.: Lidská chyba může hypoteticky do automatizovaného procesu vstoupit v rámci zadání dat operátorem respektive programátorem, pak už nikdy. Lidská chyba při tradiční přípravě položek se může naopak odehrát třeba již během čtení výkresů položek a jejich rozměření. Robot je přesný, dokáže „donekonečna“ opakovat stále stejné operace a na rozdíl od člověka neztrácí pozornost. Robot může naplno pracovat v režimu 365/24, což člověk nedokáže.

Na jakých zakázkách jste od zahájení výroby ocelových konstrukcí již pracovali? Byly to ocelové konstrukce pro potřeby Exconu nebo pro externího klienta?
Š. T.: Zakázky byly a jsou od počátku pro externí klienty. Pro naše potřeby jsme vyvíjeli a vyráběli taková praktická ramena pro svařování, resp. snadnější manipulaci se svařovacím automatem.

Ještě v období před instalací nových automatických strojů jsme měli například zajímavou zakázku na výrobu ocelové konstrukce z korozivzdorné oceli. Jednalo se o rozměrný vizuální estetický prvek výzdoby interiéru. Ocelová konstrukce byla navržena v 3D prostředí. Sestavné práce jsme prováděli podle 3D pohledů na jednotlivé části za trvalé účasti geodeta. Funkčnost celku byla ověřena kompletní dílenskou sestavou, kterou jsme provedli v našich prostorech v Teplicích.

Vaše výrobní prostory jsou velmi rozsáhlé… Bude složité je využít?
M. L.: Rozsáhlé? … My už tento pocit ani nemáme. Při přípravě celého výrobního procesu jsme se pečlivě věnovali organizaci výroby. Jsme si vědomi, že právě nastavení organizace výroby rozhoduje o úspěšném či neúspěšném zvládnutí celého procesu. Nyní máme jasnou představu o toku materiálu od jeho vstupu a uskladnění, přes přípravu položek, výrobu svařovaných dílců až po jejich expedici.

I. Š.: Jen na doplnění… Dvě z pěti lodí haly jsou vyčleněny zejména skladovým zásobám a přípravě položek. V ostatních třech lodích sestavujeme a svařujeme dílce, přičemž máme asi dvacet svařovacích pracovišť.

Pane Šulci, Vy jste bezmála 28 let působil v oboru hutního materiálu. Jaký je to z Vašeho hlediska vlastně byznys?
I. Š.: Trh s hutními materiály je obecně považován za trh s komoditou, tzn. je zásadně orientován na nabízenou cenu. Rozdíl mezi úspěšnými a méně úspěšnými společnostmi je většinou dán tím, jakou další přidanou hodnotu jsou schopny a ochotny svým zákazníkům nabídnout. 

Jaké zkušenosti ze svého bývalého působiště můžete využít?
I. Š.: Určitě poměrně dobrou a detailní znalost trhu, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Z tohoto pak pramení snaha maximálně zefektivnit proces nákupu oceli do skladu výroby a taktéž pro konkrétní zakázky.

V Exconu máte na starosti i prodej tvarových výrobků z hutního materiálu z nových výrobních linek externím odběratelům, jakou strategií zvolíte?
I. Š.: Za prioritu považuji orientaci na koncového zákazníka, včetně splnění jeho technických, termínových i cenových představ, a snahy najít pro něj co nejvýhodnější řešení. Rád bych zdůraznil, že „nejvýhodnější“ nemusí vždy znamenat (a to ani z pohledu zákazníka – například výrobce ocelové konstrukce) nutně to nejlevnější.

Související články