Unikátní zakládání s českým patentem při výstavbě nového závodu MAGNA ENERGY STORAGE

Revoluční český patent na nové baterie HE3DA není jediným, o kterém se v poslední době mluví. Při výstavbě nového výrobního závodu na tyto revoluční baterie v Horní Suché na Karvinsku najdeme hned na začátku výstavby další unikátní český patent. Jedná se o systém zakládání, který je přímo předurčen pro stavby vznikající na nestabilních podložích, která se často v průmyslových brownfieldech nacházejí. Výrazným způsobem šetří čas a náklady na výstavbu.

PATENTOVANÉ SOUVRSTVÍ WEBFLOOR®

„Nacházíme se v oblasti s cca 10 m navážek, kde jsou zároveň vzduchové kaverny, a proto jsme se rozhodli založit celou stavbu plošně na povrchu. Tím, že nebudeme zakládat hlubinně pomocí pilot, minimalizujeme rizika, která by při zakládání na tomto typu podloží mohla „dole“ nastat. Řešením je tedy souvrství (sendvič), které tvoří armovanou roznášecí zeminovou (štěrkovou) desku. Řešili jsme způsob založení jak skeletu, tak podlahy haly, tedy dvou konstrukčních celků, které jsou na sobě vzájemně nezávislé. Pro založení podlahy a skeletu haly MAGNA ENERGY STORAGE jsme navrhli souvrství WEBFLOOR®, vyztužené dvouvrstvým systémem geobuněk v kombinaci s nahutněnými vrstvami štěrkodrti různé frakce. Při návrhu je klíčovým faktorem zvolit správnou frakci štěrkodrti, výšku a velikost rozteče svaru geobuňky, geotextilii s určitou gramáží a hlavně definovat, jak celý „sendvič“ zhutnit tzn. zvolit správnou kombinaci počtu statických a dynamických pojezdů válcem. Díky souvrství WEBFLOOR® je napětí následně „rozptýleno“ paprskovitě, do větší plochy (rozptyl napětí). V principu se tedy jedná o „recept“ složený z mnoha ingrediencí, které spolu dohromady tvoří plošný základ. Vždyť v minulosti se velké stavby zakládaly pouze plošně a dodnes stojí. Proč se tedy k tomuto způsobu plošného založení nevrátit a nevyužít pro toto geobuňku, jako nový ztužující prvek, který naší předkové neznali?,“ vysvětlil základní principy systému jednatel společnosti BENDA Trade a původce patentu pro ČR a USA, Ing. Jiří Benda.

POSTUP ZALOŽENÍ

V úvodní fázi konstrukce pro MAGNA ENERGY STORAGE nejprve na geotextilii nainstalujeme první vrstvu geobuněk, provedeme zásyp a přesyp štěrkodtí, který následně zhutníme. Těmito kroky si defacto tvoříme startovací podmínky. Tvoříme si naše vlastní „geologické prostředí“, na kterém budeme následně instalovat další vrstvy ze souvrství WEBFLOOR®. Zároveň si tímto vytvoříme pracovní plochu pro pojezd těžké techniky. V této souvislosti je třeba připomenout, že stavba MAGNA ENERGY STORAGE bude startovat na přelomu roku a tedy v období výrazných klimatických změn, kdy je po odkrytí základové spáry pojezd těžké techniky po rozbředlé pláni skoro nemožný. V další fázi výstavby MAGNA ENREGY STORE realizujeme zbylou část konstrukce ze souvrství WEBFLOOR® jejíž hlavní technické výhody jsou minimalizace sedání, nerovnoměrného sedání a naklánění konstrukce. Co se týká ekonomiky, WEBFLOOR® samozřejmě výrazně zlevňuje náklady založení, ale hlavně jako v případě MAGNA ENERGY STORAGE nám umožní využít stávající pozemek (brownfield) bývalého areálu dolu František. V praxi se již tento způsob zakládání osvědčil hned na několika projektech přímo v moravskoslezském regionu. Využití našel například při výstavbě hotelu Vitality v Třinci, při výstavbě tréninkové hokejové haly u WERK Areny tamtéž, při zakládání haly Trovatar s plochou 19 000 m2, nebo haly Bytostav,“ dodal Ing. Jiří Benda.

Z podkladů BENDA Trade s. r. o., www.benda-trade.cz