Začala rekonstrukce někdejšího hotelu InterContinental

publikováno:
autor:
Bývalý hotel Intercontinental – pohled z Dvořákova nábřeží – vizualizace (zdroj: TAK Architects) Bývalý hotel Intercontinental – pohled z Dvořákova nábřeží – vizualizace (zdroj: TAK Architects)

Brutalistní budova pražského hotelu InterContinental a jeho blízké okolí se po 47 letech dočká kompletní rekonstrukce a přestavby. Investorem projektu je česká společnost WIC Prague a. s. vlastnící hotel a přilehlé pozemky. Majiteli jsou Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera. Architektonické řešení pochází z dílny studia TAK Architects, projekt realizuje stavební společnost Metrostav a. s. Rekonstrukce se již rozběhla a její dokončení je naplánováno na prosinec 2022.

Studio TAK Architects přistupuje k projektu nazvaném Staroměstská brána komplexně. První fází projektu je rekonstrukce hotelu jako pozoruhodného architektonického díla. Ta zahrnuje kompletní obnovu obvodových a střešních plášťů, objektových technologií a revitalizaci prostorů, které byly přestavbami na konci minulého století výrazněji poškozeny.

Druhou navazující fází projektu je nová vrstva architektury hotelu a především revitalizace jeho navazujícího okolí. Architektonická forma je odvozená z měřítka, logiky a členění architektury z konce 60. let.

Cílem celého projektu je kompletní rekonstrukce exteriéru, interiéru i okolí hotelu za použití nejmodernějších materiálů a technologií s důrazem na ekologické prvky. Dnešní soukromá hotelová zahrada projde revitalizací a otevře se veřejnosti. Novým prvkem bude průchod, který umožní veřejnosti projít z náměstí Miloše Formana přímo k náplavce.

ETAPIZACE PROJEKTU

Projekt je rozdělen do několika etap. První zahrnuje odstrojení objektu od nenosných částí, přípravu stavby, průzkumy. Druhá finalizace řešení obnovy fasády a střechy hotelového objektu. Následně na všech stavebních objektech proběhne sanace stávající železobetonové konstrukce, instalace nové železobetonové a ocelové konstrukce včetně hrubých vyzdívek. Pak přijde na řadu instalace technologií a technických zařízení a realizace průchodu na náplavku. Pokračovat se bude finalizací povrchů montovaných příček a podhledů, ve finiši proběhnou realizace sadových úprav, komunikací, zpevněných ploch včetně vnějších inženýrských sítí a přípojek.

AKTUÁLNÍ STAV

V současnosti probíhá odstrojování objektu a příprava na demontáž a montáž obvodového pláště. Obnažení všech nosných konstrukcí odhalilo konstrukční nedostatky a realizační nekázeň, poplatnou době vzniku a době dodatečných statických zásahů v devadesátých letech. Celý realizační tým zahájil práce na řešení těchto nových okolností.

Vedoucím projektu je Josef Majer z divize 9 společnosti Metrostav. „Tento projekt je výjimečný i tím, že stavíme pro českého soukromého investora, který má požadavek, aby použitý materiál byl, pokud to půjde, regionální. Takový požadavek je netypický a my jsme rádi, že v této těžké době můžeme přispět k obnově tuzemské ekonomiky,“ dodává J. Majer.

Metrostav realizuje projekt formou sdružení svých divizí 9 a 3, přičemž lídrem je divize 9. Na subdodávkách, se budou podílet i dceřiné společnosti Metrostavu, např. firma M3 Fasády zajistí fasádní pláště u budovy hotelu i nových objektů.

Z podkladů Metrostav, a. s.