Změna využití prostoru uhelny VŠCHT v Praze

Bývalá uhelna Bývalá uhelna

Uhelna z 30. let 20. století, skrytá uprostřed Englova bloku vysokých škol, má atmosféru románů Julese Verna. Místo uhlí se na šikmé výsypce přeměněné ve stupňovité hlediště uhnízdí studenti. Rekonstruovaný prostor má iniciovat přednášky, setkávání a další neformální aktivity školy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Architekt: ov architekti s. r. o., Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
  • Klient: Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze
  • Spoluautoři: STAVAŘI s. r. o. (hlavní inženýr projektu)
  • Projekt: 2015 a 2016
  • Realizace: 2018 a 2019

Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze se na nás obrátila s myšlenkou využít novým způsobem dvorní objekt uhelny, v jednom z vnitrobloků budovy A od Antonína Engla z let 1936. Uhelna postavená jako jednoduchá průmyslová stavba sloužila pro zásobování sousední kotelny až do roku 1985 tedy krásných 50 let. Byla složená z dvojice sil se šikmým dnem, horní zásobovací chodbou a spodní odebírací chodbou odkud se uhlí v kovových vozících na kolejnicích vozilo ke kotlům. Střední věž nad chodbou původně nesla cisternu s vodou pro provoz kotelny.

Po roce 1985 se objekt nevyužíval, sloužil trochu jako sklad a trochu jako hřbitov nepotřebných věcí. Když nás do něj poprvé přivedl investor, nezdálo se, že by se prostor dal smysluplně využít. Chyběly rovné části podlah a větší prostor.

Pohled do řezu s dvěma naklopenými plochami nás přivedl na myšlenku využít jednu stranu jako skloněné auditorium. Rozhodli jsme se zachovat maximum z betonové konstrukce, která je krásná ve své původní účelovosti. Cílem bylo také získat jeden souvislý prostor, který bude sloužit přednáškám, setkáním, neformální práci. Jedna z výsypek byla proto odstraněna a na druhou byly vytvořeny dřevěné stupně sloužící jako hlediště. Vložené schodiště, jako nový objekt v prostoru, propojuje obě výškové úrovně.

Původní betonová konstrukce byla očištěna, ošetřena a vyspravena pouze lokálně v nezbytně nutném rozsahu. Konstrukce nového schodiště je ocelová s přiznaným přírodním černým vzhledem. Povrch stupňovitého hlediště tvoří dubová podlahová prkna. Pohledový dřevěný krov je kopií původního, který byl již ve špatném technickém stavu.

Ing. arch. Romana Bedrunková
ov architekti s. r. o.