Brutalistní budova pardubického Prioru dostala novou podobu

publikováno:
Foto: Metrostav, Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. Foto: Metrostav, Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

Rekonstrukce bývalého obchodního domu Prior Pardubice, později přejmenovaného na Obchodní dům TESCO, zahrnovala rozsáhlé úpravy, včetně zásahu do nosných konstrukcí. Jsou zde nové stropy, nový střešní plášť a nové rozvody všech instalací. Došlo také ke kompletnímu propojení se sousedním objektem Atrium Palác Pardubice.

„Rekonstrukci jsme ve sdružení se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., zahájili před třemi lety. Spojení praktických zkušeností jejích techniků s naším know-how v kombinaci s lokálním působením obou společností zafungovalo. Osvědčilo se, a proto v podobném režimu pracujeme i na třech dalších velkých projektech,“ chválí vedoucí projektu Ing. David Stříteský, ředitel oblastního zastoupení Divize 9 Metrostavu pro Pardubický a Královéhradecký kraj, který zakázku řídí.

Z původně plánované modernizace se v případě pardubického Prioru vyklubala totální přestavba celého objektu s téměř dvojnásobným navýšením rozpočtu. Skutečný stav nosných konstrukcí zjištěný v průběhu prací byl totiž zcela nevyhovující. „Z původního objektu, který se stavěl v letech 1971–1974, zůstal jen vlastní ocelový skelet a fasádní opláštění,“ upřesňuje Stříteský.

Součástí projektu je rovněž další propojení s vedlejší budovou, objektem OC Atrium Palác Pardubice. K původnímu spojovacímu krčku v přízemí přibylo propojení podzemních garáží a propojení na úrovni 2. NP. Výstavbu obchodního centra, dříve AFI Palác Pardubice, zajišťoval Metrostav v letech 2006–2009. 

Stavbaři zahájili první práce v listopadu 2019, ale brzy je museli přerušit. „Již v období 12/2019 jsme během provádění dalších průzkumných a demoličních prací zachytili nevyhovující stav stropních konstrukcí, které dle původního projektu měly být zachovány,“ připomíná vedoucí projektu Ing. David Stříteský.

Obchodní dům Prior v Pardubicích  krátce po dokončení v roce 1974Práce se kvůli nutným změnám projektu znovu rozběhly v roce 2020 na podzim. „Rekonstrukci OD TESCO jsme předali zkolaudovanou 31. 8. 2022 a od 15. 9. 2022 je v plném provozu,“ řekl na konci listopadu k projektu Ing. David Hlaváč, stavitel pozemní divize Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. Během listopadu probíhaly ještě práce na části díla Atrium Palác Pardubice 2. NP, kde došlo k výše uvedenému propojení stávajícího objektu Atrium Palác Pardubice s nově zrekonstruovaným OD TESCO ve 2. NP. K uvedení do provozu došlo na konci roku 2022.

HISTORIE OBJEKTU

Prior v Pardubicích byl prvním obchodním domem svého druhu ve Východočeském kraji. Vznikl v letech 1971–1974 ve stylu brutalismu podle návrhu architektky Růženy Žertové. Od roku 1996 patřil společnosti Tesco, která v něm ukončila prodej 6. října 2019. Z původní stavby zůstal zachovaný červeno-oranžový obvodový plášť budovy s typickými osmiúhelníkovými okny upomínajícími na včelí plástve, jež odkazují k místnímu medovému perníku. Barevnost fasády, kterou před 50 lety ještě doplňovaly modré markýzy, inspiroval pardubický znak.

NEJTĚŽŠÍ ČÁST - DEMOLICE STROPŮ

Jak už naznačil Stříteský, nejnáročnější částí projektu byla jednoznačně demolice všech stávajících stropních konstrukcí a realizace nových. Shodují se na tom zástupci obou zhotovitelů. „Museli jsme nejprve zajistit objekt proti nechtěným pohybům či deformacím dočasnou ztužující konstrukcí. Důvodem byla demolice stropních konstrukcí, které zajišťovaly prostorovou tuhost objektu,“ vzpomíná Hlaváč. 

Průběh demolice stropuNáročné bylo také zajištění komplexní bezpečnosti a zdraví pracovníků během demolice stropů. „Nemohli jsme vyloučit riziko náhlého kolapsu, museli jsme pečlivě plánovat postup prací ve smyslu bourání, odvozu a likvidace suti v návaznosti na okolní podmínky prakticky v centru města,“ dodává Hlaváč. Náročnou částí bylo také otryskání všech stávajících ocelových konstrukcí.

dokončení renovace ocelové konstrukceNezvyklá a zajímavá byla renovace původního fasádního pláště. Nad výběrem barvy se sešlo celé konzilium odborníků: městský architekt, památkář, stavební úřad a další. Jde o velmi výraznou budovu v centru města Pardubic, proto nikdo nechtěl nic podcenit. 

Zajímavostí byla podle Hlaváče také trysková injektáž stávajících základových konstrukcí sousedního objektu Atrium Palác Pardubice, protože bylo potřeba mezi oběma objekty vybudovat podzemní tunel. Nyní jsou oba objekty propojeny ve třech úrovních. Během výstavby byl nutný monitoring pohybů objektu během výměny stropů a pravidelná kontrola geodetem a statikem.

HARMONOGRAM DODRŽEN, KRIZÍM NAVZDORY

„Po předání projekčních podkladů jsme se drželi smluvního harmonogramu bez významnějších výkyvů,“ tvrdí zástupce firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. Nicméně krize posledních let, ať už jde o pandemii covidu, surovinovou, nebo energetickou krizi v pozadí s válkou na Ukrajině, se realizace pochopitelně dotýkaly. 

Věžový jeřáb byl po celou rekonstrukci umístěn uvnitř objektu„Surovinová krize se nás dotkla, stejně jako všech ostatních staveb. Museli jsme včas, v předstihu v řádu měsíců zajišťovat veškerý nutný materiál. Největší problém byl s hutním materiálem, kari sítěmi, TR plechy a s dodávkou komponentů EPS,“ upřesňuje Hlaváč.

Pandemie covidu se stavbě vyhnula, shodou náhod byla přes největší paniky kolem covidu stavba pozastavena a hledalo se nové řešení, takže dopady byly minimální. „Naopak pandemie všechny naučila více využívat vymoženosti typu teamsová jednání a více elektronické komunikace,“ dodává Hlaváč.

Nejistota spojená s válkou na Ukrajině budila především obavy z odlivu pracovníků, ale ty se nakonec nenaplnily a pracovníci v tomto případě zůstali v Česku.

Autor: Hynek Just ve spolupráci se společnostmi Metrostav a Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.