Pražští zastupitelé se shodli na citlivém přístupu k řešení výtoňského mostu

publikováno:
Výtoňský most pod Vyšehradem je klíčovou dopravní trasou, kterou Praha i s ohledem na demografické predikce potřebuje zachovat. Výtoňský most pod Vyšehradem je klíčovou dopravní trasou, kterou Praha i s ohledem na demografické predikce potřebuje zachovat.

Pražští zastupitelé dnes v obecné shodě koaličních i opozičních klubů vyjádřili podporu rekonstrukci železničního mostu na Výtoni za využití moderních technologií při zachování co nejvíce z charakteru, hmoty a ducha této stavby, která je reprezentována zejména obloukovou nýtovanou konstrukcí přes Vltavu. Pražské zastupitelstvo chápe nezpochybnitelnou dopravní funkci výtoňského mostu, nutnost doplnění třetí koleje z důvodu potřebného zkapacitnění a vybudování nové zastávky na Výtoni, to vše s ohledem na rozvoj města na další desetiletí.

KONEČNÉ SLOVO BUDE MÍT STÁT

Zastupitelé berou na vědomí hodnotu stávajícího mostu, spoluvytvářejícího obraz města, který je výjimečnou kulturní a technickou památkou a konstatují, že hlavní město Praha není určujícím činitelem v dalším postupu. Cílové rozhodnutí o podobě mostu je v konečném důsledku na centrálních orgánech – Ministerstvu dopravy, Správě železnic, Ministerstvu kultury a orgánech státní památkové péče.

„Hodnotu genia loci místa, kterou most spoluvytváří a celkovou estetickou hodnotu stávajícího mostu nelze opomenout. Proto jsem se snažil vyjednat mezi kluby v pražském zastupitelstvu maximální možný konsenzus napříč koalicí i opozicí k rekonstrukci za využití moderních technologií. Most představuje klíčovou dopravní trasu, kterou Praha i s ohledem na demografické predikce potřebuje zachovat. Shodu na základních principech o dalším postupu v této záležitosti, vnímám v tuto chvíli jako klíčový základ pro další jednání. Tyto principy, které nastavují kurz, kterým se ve věci výtoňského mostu Praha vydá, se nám dnes i v dialogu s občany podařilo nastavit,” uvádí Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy. 

Praha žádá centrální orgány, tedy Ministerstvo dopravy a Správu železnic, aby situace nedospěla do stavu, kdy by musel být přerušen provoz z důvodu havarijního stavu, a nebylo by připraveno realizovatelné náhradní řešení. Pražští zastupitelé také doporučili zpracovat porovnání harmonogramu a ceny variant řešení od nezávislé instituce. Vítají také nabídku Ministerstva dopravy a Správy železnic uspořádat odborný seminář pro zastupitele hl. m. Prahy k problematice výtoňského mostu a žádají o jeho realizaci.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MODERNÍHO MĚSTA

Dopravní funkce mostu a zvýšení kapacity spojení je nezpochybnitelné, nutností je doplnění třetí koleje a nové zastávky na Výtoni, která umožní přestup na tramvajové linky a zvýší potenciál železniční dopravy pro cesty do města ze směru, který mimo železnice nemá žádnou kapacitní alternativu. Tříkolejné řešení je nutné i přes přípravu nových železničních tunelů pod Prahou, jelikož očekávaná poptávka po cestování po železnici by vyčerpala i kapacitu tříkolejného spojení Smíchova s Hlavním nádražím. 

„Dnes jsme absolvovali kultivovanou diskusi o výtoňském mostu, jehož problematika poslední týdny značně jitří emoce. Při přípravě na dnešní jednání jsem našel zprávu z dobového tisku z období, kdy docházelo k osazování nového železničního mostu pod Vyšehradem. Prahu tehdy navštívil ministr železnic dr. Wittek, který byl mimo jiné upozorněn na „některé naléhavé potřeby komunikační v Praze“. I já jsem při diskusi upozorňoval, že příměstská železnice je dnes na svých limitech a v dohledné době nás čeká významný rozvoj, například vstup vysokorychlostní železnice do Prahy. Jsem rád, že Zastupitelstvo si uvědomuje jak kulturní a estetický význam mostu, tak jeho dopravní funkci, kterou je potřeba plánovat s ohledem na potřeby města 21. století,“ doplňuje náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Autor: Vít Hofman, Magistrát hl. m. Prahy