26. ročník Technické konference opět ve Valči

publikováno:
autor:
Hotel Zámek Valeč Hotel Zámek Valeč

TESYDO, s.r.o. zve na tradiční Technickou konferenci, která je pořádána k 26. výročí založení i činnosti firmy. Letošní ročník se uskuteční 5. a 6. října 2021 ve Valči u Hrotovic. Hlavním tématem aktuálního ročníku je Dozor, kontrola, inspekce, certifikace, notifikace, posuzování shody, zkoušení, kalibrace, validace, verifikace výrobků, jejich konstrukcí a konstrukcí technických i technologických zařízení.

Akce je určena pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské i stavební dozory, techniky, inspektory a kontrolory, pracovníky kvality, výrobce, pracovníky výroby a montáže, revizní techniky, manažery, auditory, technické a marketingové pracovníky firem. Na programu je zkoušení, kalibrace, validace, verifikace výrobků, jejich konstrukcí a technických i technologických zařízení, jejich materiálů a polotovarů, výrobní, technologické i zvláštní procesy.

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky na dokumentaci (projekci, konstrukci, výpočty, design), bezpečnost, trvanlivost, spolehlivost, životnost i kvalitu výrobků, technologické, výrobní postupy, kontrolní, zkušební postupy výrobků a montáže výrobků i technických zařízení. Dále upozornit na legislativní předpisy i výrobkové normy, požadavky na výrobu, montáž, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování dílců i konstrukcí výrobků a technických i technologických zařízení (stavebních, strojních, výrobních, dopravních, transportních, konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství, tlakových, plynových, chemických, elektrických a zdvihacích zařízení), včetně požadavků na jejich provoz, údržbu, kontrolu i zkoušení, ev. diagnostiku při provozu, také na provádějící kvalifikovaný personál. Tj. v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost i celkové kvality výrobků, vyhrazených technických zařízení a vybraných zařízení i stanovených výrobků a technických zařízení k posuzování shody, tzn. dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i harmonizovaných a neharmonizovaných technicky určených výrobkových norem ČSN, EN a ISO aj.

Přiloženou závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku zašlete nejpozději do 24. 9. 2021 na novotna@tesydo.cz nebo na adresu: TESYDO, s.r.o., Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno.