SOŠ Jarov = moderní vybavení dílen a učeben

publikováno:
autor:
Svářečská škola SOŠ má vynikající výsledky v celostátních soutěžích Svářečská škola SOŠ má vynikající výsledky v celostátních soutěžích

Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Spojuje na první pohled naprosto nesourodá zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické a sportovní. Úplně na počátku šlo o dvě samostatné střední školy – jedna se stavebním a dřevařským zaměřením a druhá zaměřená na zahradnické obory. Tyto dvě, již ve své době velké a prestižní školy, byly k 1. lednu 1998 sloučeny do jednoho právního subjektu. V průběhu následujících let se z tohoto spojení vyvinula symbióza, která umožňuje pedagogům školy vést žáky k vnímání a vytváření všeho krásného, co nás obklopuje, ať jsou to již interiéry i exteriéry staveb, či živá zeleň uvnitř i vně budov. Stabilní a zkušený pedagogický sbor, moderní vybavení a nadstandardní prostory pro všechny vyučované obory, dlouhodobá spolupráce s odbornou sférou, možnost poznávacích a odborných zahraničních stáží… To jsou jenom ukázkové příklady toho, co spoluvytváří vysokou úroveň nabízeného vzdělání v této škole.

Hlavní areál školy na Jarově byl dokončen a předán žákům a učitelům v roce 1973. Naproti tomu zahradnická část má tradici podstatně delší. Již v roce 1909 byla založena škola na Královských Vinohradech, jejíž je „nástupnickou organizací“. Struktura i název se postupem let několikrát měnily: v roce 1999 celý název zněl SOŠ, SOU, OU a U stavební a zahradnické, od roku 2006 byl ve zřizovací listině uveden název Střední odborná škola stavební a zahradnická a od 1. září 2017 Střední odborná škola Jarov.

K lednu 2020 navštěvovalo školu 1 204 žáků. Celkový počet pedagogických pracovníků činí 111, učitelů odborných předmětů 36, učitelů odborného výcviku 47 a ostatních učitelů 28.

Pro obory strojírenství, stavebnictví a energetika SOŠ Jarov v současné době nabízí obory, jako například Zedník, Pokrývač, Kamnář, Kominík, Truhlář, Tesař, Klempíř, Sklenář, Podlahář, Instalatér, Strojní mechanik - zámečník a Malíř - lakýrník. Škola vzdělává mladé lidi i v oborech Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavebnictví a Technické zařízení budov. Největší nedostatek je absolventů oborů klempíř a pokrývač.

VYBAVENÍ DÍLEN ŠKOLY JE NA VYNIKAJÍCÍ ÚROVNI

Všechny uvedené obory mají vše potřebné pro výuku, přesto se vedení školy snaží neustále o další vybavení moderními technologiemi.

Truhláři a tesaři loni například získali jedno z nejmodernějších zařízení pro odsávání pilin a hoblin od strojů. To je spojeno s čistotou provozu a následnou likvidací těchto odpadů, které jsou využívány (pomocí lisovacího zařízení) dále pro výrobu ekologických briket.

Pro obor Strojní mechanik škola pořídila strojní nůžky, které využívá pro výuku žáků a zároveň pro práce na externích zakázkách. Zároveň má tato vzdělávací organizace zmodernizované prostory pro kovoobráběcí stroje, vybavené starším i moderním zařízením. Nejnovějším zařízením je svářecí trenažér, který je využíván při výuce žáků ve svářecí škole.

V současné se připravuje instalatérský polygon, kde budou prezentovány i moderní možnosti vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie. Škoda dále pracuje na dovybavení svých dílen o CNC soustruh na kov, CNC zařízení pro obrábění dřeva, pásovou pilu na Ytong a další moderní svářecí techniku.

ÚSPĚCHY ŠKOLY

O úrovni žáků a systému vzdělávání školy v Jarově svědčí mnohé úspěchy na různorodých soutěžních událostech. Zmínit můžeme první místa například v soutěžích Instalatér – Učeň instalatér 2019 (krajské kolo), Praha, leden 2019, nebo Zedník – SUSO 2019 (regionální kolo), Praha, únor 2019, Instalatér – Instalatér 2019 (regionální kolo), Lysá nad Labem, únor 2019, Zedník – SUSO 2019 (regionální kolo), Praha, únor 2019, Strojní mechanik (Zámečník) – O zlatou kuklu 2019, Most, březen 2019, Strojní mechanik a Instalatér – O zlatou kuklu družstvo 2019, Most, březen 2019, Zedník – Obkladačské naděje (republikové finále), Brno, duben 2019, Malíř lakýrník – Malíř 2019 (republikové finále), Podbořany, duben 2019, Strojní mechanik a Instalatér – Pohár Linde (družstva) 2019, Frýdek-Místek, duben 2019 či soutěž Instalatér – Instalatér 2019 (republikové finále), Praha, listopad 2018.

SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM

Fungování školy si jen těžko můžeme představit bez spolupráce se stavebními firmami, dodavateli materiálů a technologií. Těchto partnerských firem je cca 300. Do těchto společností chodí žáci převážně druhého a třetího ročníku na praxi, výrobci materiálu dodávají za výhodných finančních podmínek materiál, pořádají ve škole školení zamřená na práci s novými materiály a technologiemi.

Další spolupráce je důležitá s jednotlivými Cechy. V současné době se jedná o úzkou kooperaci s cechy malířů, lakýrníků a tapetářů, obkladačů, instalatérů, kamnářů, dále pak se Společenstvem kominíků, Cechem topenářů a instalatérů, podlahářů, klempířů, pokrývačů a tesařů s Asociací nábytkářů.

ATRAKTIVITA ŠKOLY

Žáci učebních oborů dostávají již v rámci studia finanční odměnu za produktivní práci a také mohou získat prospěchová stipendia. Absolventi učebních oborů mají možnost pokračovat ve studiu v nástavbovém denním maturitním oboru.

Díky široké spolupráci školy s firmami a řemeslnými cechy má většina žáků předjednáno pracovní uplatnění u firem již v průběhu studia. Vybraní žáci mají možnost se účastnit zahraničních studijních stáží.

Škola nabízí možnost získání dílčích kvalifikací ve vybraných oborech. Žáci i externí zájemci mohou využít nabídky svářečské školy, která poskytuje téměř všechny možnosti svářečských osvědčení. Vybavenost svářečské školy je velmi vysoké úrovni.

Zároveň má škola (mimo velmi solidní dílenské vybavení a učebny) rozsáhlá venkovní i vnitřní sportoviště, bazén, saunu, domov mládeže, školní jídelnu a internetovou kavárnu. Vlastní velmi dobře vybavené prostorné dílny a školní poradenské pracoviště.

Kontaktní informace:

Střední odborná škola Jarov
Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
+420 773 990 235

Email kodicek@skolajarov.cz
Web www.skolajarov.cz
Video o škole: https://www.youtube.com/watch?v=_FqYbFDUKSc

Tiskové zprávy


Mgr. Miloslav Janeček (ředitel školy): „Škoda, že se na základních školách zrušilo pracovní vyučování,“

 

Zdá se, že zájem o stavební obory je v posledních letech o něco, lepší než v předchozích letech...

Na naší škole je tomu tak. Velmi dobře se nám naplňují obory truhlář a instalatér. Jsou však řemesla, o které takový zájem není, přestože se jedné o obory, jejichž absolventi jsou na trhu velmi žádaní. Jedná se především o klempíře, pokrývače a tesaře. Chybou je zrušení pracovního vyučování na základních školách, které se nyní s velkými obtížemi a různým způsobem do výuky základních škol postupně vrací. Je potřebné, aby technické obory měly dlouhodobou podporu firem, a aby i na základních školách se obory prezentovaly v lepším světle, než dosud.

Jak byste třeba propagoval obor svařování?
Na naší škole vyučujeme dva obory, kde se žáci se svářením seznamují a mají možnost svářečské oprávnění získat. Jedná se o obor instalatér a strojní zámečník. Naši žáci se opakovaně ve svářečsky zaměřených soutěžích pro střední školy umisťují na předních místech - i to je cesta k propagaci svářečského řemesla.

Již jste to naznačil, klíčové jsou pro vás základní školy…  
I proto se základními školami spolupracujeme již dlouhodobě. Například žáci ze základních škol Prahy 9 k nám docházejí pravidelně na polytechnické vyučování a mají možnost si vyzkoušet postupně téměř všechna řemesla, která vyučujeme. Na závěr návštěvy si většinou i odnášejí vlastnoručně vyrobený výrobek.

Ve spolupráci s Hospodářkou komorou hlavního města Prahy provozujeme tzv. Polytechnická hnízda, kde si žáci a učitelé mohou vyzkoušet něco vyrobit, nebo sestavit a naprogramovat svého robota. Právě při takovýchto příležitostech mají žáci ze základní školy možnost blíže poznat prostředí, seznámit se s tím, co se u nás učí, poznat naše vyučující i žáky.

Domnívám se, že výrazně kvalitnější by mělo být tzv. kariérové poradenství na základních školách. Špatná volba střední školy případně oboru po ukončení základní školy je bohužel častý problém, který s našimi žáky a jejich rodiči řešíme.

Máte moderní dílny a učebny. Jak jsou na tom s úrovní vaši mistři odborného výcviku?
Finance jsou určitě důležité, ale pokud učitel odborného výcviku nemá v sobě potenciál pracovat se žáky a neumí své dovednosti předávat vhodnou formou, tak se pro toto povolání nehodí. Zároveň musí být opravdovým odborníkem. Žáci si na základě toho, jak se učitel staví k práci, o něm udělají úsudek. Podle toho jej také berou nebo neberou.

Uveďte specifikum vaší školy, unikátní obor?
Možná snad to, že jsme poslední školu v republice, které se ještě daří nabírat žáky pro obor sklenář. 

Hovořil jste i o přínosné účasti firem…
Naše škola má v současné době opravdu velmi dobrou spolupráci s velkým množstvím firem. To se projevuje jak na vybavenosti učeben a dílen, tak na prezentacích výrobků a nářadí, které formou workshopů pro naše žáky výrobci pořádají. Zástupci firem si již dnes uvědomují, že pokud se žáci v průběhu výuky u nás naučí pracovat s jejich materiálem, nářadím, technologiemi, budou je v budoucnu s úspěchem používat při své práci.


Některé stavební profese zjednoduší moderní technologické postupy. Převážná část činností však i dále zůstane v rukách řemeslníků.

Rozhovor s Bc. Vilémem Kodíčkem, původně učitelem oborného výcviku obor instalatér, nyní zástupcem ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů SOŠ Jarov.

Jak dlouho obor instalatér vlastně vyučujete?
Ve školství působím cca 12 let. Původně jsem vyučoval praxi u oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, právě tu instalatérskou část tohoto oboru.

Mimochodem, proč jste se rozhodl právě pro dráhu pedagoga?
Myslím si, že v mém věku a se zkušenostmi v daném oboru mám žákům co nabídnout. A právě předávání znalostí a dovedností připravujícím se řemeslníkům je velmi důležité a zajímavé. Hlavně z pohledu rozmanitosti tohoto oboru je hodně věcí, co se žáci musí naučit. Musíme si uvědomit, že obor instalatér je vlastně víc řemesel dohromady. Jedná se hlavně o tři základní odvětví – voda, topení a plyn. Zároveň musí žáci zvládnout přípravu ve svářecích kurzech na svařování plastů, měkké a tvrdé pájení mědi, lisování a svařování plamenem.

Dokáží Vás studenti i po těch letech praxe něčím překvapit?
Každý řemeslník si časem vybuduje své postupy a návyky, které mohou být někdy svazující. Žáci a mladí řemeslníci nejsou v začátcích nijak ovlivněni a tak někdy dokáží přijít na originální řešení problému. Je jen na učiteli, jak se k možnému řešení postaví a zda dokáže toto alternativní řešení respektovat.

Je něco, co podle vás současné generaci studentů chybí?
Úplně si nemyslím, že by se dnešní mládež (žáci) nějak výrazně lišila ode mě nebo od mých kolegů – v jejich věku. Jsou zde takoví, kteří vědí, co chtít od vyučení a případně chtějí pokračovat v nástavbovém studiu. Zároveň jsou tu i ti, kteří po vyučení chtějí zůstat u řemesla a pracovat rukama. Většina možná bohužel přichází k řemeslu příliš pozdě, protože neměli možnost v rámci rodiny a základní školy se žádným řemeslem potkat.

Jak se podle Vás obor, který učíte, bude vyvíjet či měnit?
Obory zaměřené na technické zařízení budov, mají určitě budoucnost, tak jako všechny stavební a strojní obory. Časem budou některé činnosti zjednodušeny díky moderním technologickým postupům, které se neustále zdokonalují. Přesto převážná část hlavně u stavebních činností zůstane právě v rukách jednotlivých řemesel tedy řemeslníků.


Hana Šindelářová (Obor Malíř - lakýrník): „Matka si vše opravila sama. Chci být stejně zručná jako ona.“

Kdo Tě v rozhodnutí o tom jít na řemeslo ovlivnil?
Vždy jsem vzhlížela ke své matce, která si doma vše zvládla opravit sama. I proto mě bavilo pracovat rukama. Rozhodovala jsem se mezi různými řemesly, avšak obory zedník či truhlář mi přišly jako opravdu těžké pro dívku, proto jsem se nakonec rozhodla pro obor Malíř - lakýrník.

Co máš na svém oboru nejraději?
Především různé renovace a opravy, protože zde hned nejlépe vidím odvedenou práci.

Vyhovuje Ti úroveň výuky na Tvé škole?
Teoretická výuka mi nepřijde nějak obzvlášť těžká, baví mě se učit nové technologie. Praktická výuka je o něco těžší, člověk se musí naučit převést znalosti z teorie do praxe a to se vždy hned nepovede. Jako dívka na mužském řemesle mám větší problém s těžkým materiálem a s prací ve výškách. V teoretické části bych uvítala více praktických exkurzí na místa, která nejsou během praktické výuky dostupná.

Zůstaneš po vyučení u „práce rukama“?
V řemesle bych ráda pokračovala i po vyučení, protože mě to prostě baví. Nejprve bych si ale ráda udělala maturitu a při studiu zdokonalovala své schopnosti a znalosti v mém oboru. Dále uvidím, kde seženu své uplatnění, a taky jaké finanční ohodnocení získám.


„Hlášky“ žáka Josefa Nekolného (obor Klempíř)

Již od dětství jsem chtěl pracovat manuálně. Klempířina je velice tvořivá, nikoliv stereotypní práce. Každý den se dozvídám a učím něco nového.“

„S praxí nemám problém, protože mě prostě baví. V rámci teoretické přípravy mi dělá problém celý den sedět na židli…“

„Kdybych mohl zatraktivnit výuku? Navrhnul bych posunutí začátku vyučování o 15 minut, a to z důvodu možnosti nákupu svačiny ráno v Kauflandu… :)

“U svého oboru chci zůstat. Velkou váhou v rozhodování vždy bude adekvátní finanční ohodnocení.“

 


SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY V REGIONU PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Svářečská škola Jarov - Vyškolení a přezkoušení svářečů dle ČSN a EN (českých a evropských norem) pro ocel, měď a plasty. Rovněž provádí rozšířené přezkoušení, doškolení pro sv. průkazy, pokud od posledního přezkoušení uplynuly více jak 4 roky.

Svářečská škola Kladno – základní a zaškolovací kurzy dle ČSN 050705, úřední zkoušky dle ČSN EN ISO 9606 a ČSN EN 287-6, periodické přezkoušení z bezpečnostních ustanovení – normy ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630 a vyhl. MV č. 87/2000 sb. a obnova úředních zkoušek dle ČSN EN ISO 9606, a ČSN EN 287-6

SVV Praha, s.r.o. - Vzdělávací středisko SVV Praha je autorizovaným výukovým střediskem v systému vzdělávání České svářečské společnosti ANB (CWS ANB). Mezi hlavní vzdělávací aktivity patří kvalifikační kurzy pro vyšší svářečský personál (dle směrnic EWF a IIW a TP CWS ANB) a odborné semináře a školení, které jsou určeny zaměstnancům firem z oblasti strojírenství, kovovýroby, automobilového průmyslu, energetiky a stavebnictví.

Svářečská škola Ross - periodické zkoušky, zaškolení, doškolení a přezkoušení svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606, ČSN EN ISO14732, ČSN EN 13585, ČSN EN ISO 17660 - 1, 2 v souladu s TPA CWS ANB, dále zkoušky RWTUV Praha, ITI TUV.

Svářečská škola - kvalifikační kurzy dle směrnic EWF a IIW. V roce 2008 jsme dále navázali na naši dlouhodobou tradici a opět jsme otevřeli i svářečskou školu, kde provádíme především základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705, ale v případě zájmu i zkoušky dle ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-2.

Česká Svářečská Společnost ANB - vykonávání statutu ANB (Authorised National Body) dle směrnic EWF (European Welding Federation a IIW (International Institut of Wellding) resp. IAB (International Authorisation Board) a ostatních mezinárodních organizací a zajištění z toho vyplývajících činností. Vytváření podmínek pro činnost a výkon kvalifikace a certifikace pro svářečský personál dle požadavku norem ČSN 05 0705, ČSN EN 287, ČSN EN ISO 9606, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 13585, ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 17065, ČSN EN ISO 3834 a návazných dokumentů EWF, IIW/IAB a pro personál z oblasti plastů podle ČSN EN 13067, dokumentů EWF a vlastních standardů. Metodické sjednocování školení a zkoušek svářečského personálu včetně vydávaných dokladů, tak, aby toto bylo kompatibilní se zeměmi EU. Zajišťování harmonizace ve vzdělávání svářečského personálu na všech úrovních v ČR v souladu a v jednotě s evropskými a mezinárodními předpisy a dokumenty.

Škola Welding - komplexní služby v oblasti školení svářečů, vzdělávání svářečů a zkoušek svářečského personálu, auditorskou, inspekční, poradenskou a obchodní činnost.

Ikas svářecí škola, s.r.o. – zajištění základních a přípravných kurzů, doškolování a přezkoušení, technické poradenství

Související články