Vyhodnocení fakultního kola soutěže Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

V letošním roce byli opět oceněni diplomanti z ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB‑TU Ostrava za nejlepší diplomové práce v oboru ocelových konstrukcí. Ve fakultních kolech této soutěže, pořádané Českou asociací ocelových konstrukcí, bylo vybráno celkem osm prací, jejichž autoři obdrží finanční dar a celoroční předplatné časopisu Konstrukce.

Všichni ocenění pak postupují do celostátního kola, v jehož rámci členové výkonného výboru ČAOK vyberou jednu vítěznou diplomovou práci, které bude udělen titul Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí. Vítěz zároveň obdrží finanční dar ve výši 5 000 Kč a bude pozván na výroční konferenci ČAOK. Ta se letos uskuteční 5. 11. 2020 v NH Collection Olomouc Congress hotelu.

Výsledky fakultního kola – čestné uznání za vynikající diplomovou práci v oboru ocelových konstrukcí:

ČVUT v Praze

  • Ing. Vojtěch Drábek – Výměna ocelového mostu přes nádrž Hracholusky
  • Ing. Lukáš Košata – Ocelové konstrukce po požárním zásahu
  • Ing. Jakub Stejskal – Posouzení únosnosti mostu v areálu Škoda Plzeň

VUT v Brně

  • Ing. Kristýna Hrabovská – Vícelodní průmyslová hala
  • Ing. Petr Kelar – Ocelová lávka v Černotíně
  • Ing. Yevgeniy Mikhno – Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě

VŠB‑TU Ostrava

  • Ing. Adéla Golková – Prostorová příhradová konstrukce zastřešení středního rozpětí
  • Ing. Vojtěch Klimeš – Návrh a posudek ocelové konstrukce zakladače kameniva

Jménem ČAOK přeji všem oceněným diplomantům hodně úspěchů v jejich dalším studijním nebo pracovním životě.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí