Main - Město a světlo

Vyhodnocení fakultního kola soutěže Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

V letošním roce byli opět oceněni diplomanti z ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB‑TU Ostrava za nejlepší diplomové práce v oboru ocelových konstrukcí. Ve fakultních kolech této soutěže, pořádané Českou asociací ocelových konstrukcí, bylo vybráno celkem osm prací, jejichž autoři obdrží finanční dar a celoroční předplatné časopisu Konstrukce.

Všichni ocenění pak postupují do celostátního kola, v jehož rámci členové výkonného výboru ČAOK vyberou jednu vítěznou diplomovou práci, které bude udělen titul Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí. Vítěz zároveň obdrží finanční dar ve výši 5 000 Kč a bude pozván na výroční konferenci ČAOK. Ta se letos uskuteční 5. 11. 2020 v NH Collection Olomouc Congress hotelu.

Výsledky fakultního kola – čestné uznání za vynikající diplomovou práci v oboru ocelových konstrukcí:

ČVUT v Praze

  • Ing. Vojtěch Drábek – Výměna ocelového mostu přes nádrž Hracholusky
  • Ing. Lukáš Košata – Ocelové konstrukce po požárním zásahu
  • Ing. Jakub Stejskal – Posouzení únosnosti mostu v areálu Škoda Plzeň

VUT v Brně

  • Ing. Kristýna Hrabovská – Vícelodní průmyslová hala
  • Ing. Petr Kelar – Ocelová lávka v Černotíně
  • Ing. Yevgeniy Mikhno – Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě

VŠB‑TU Ostrava

  • Ing. Adéla Golková – Prostorová příhradová konstrukce zastřešení středního rozpětí
  • Ing. Vojtěch Klimeš – Návrh a posudek ocelové konstrukce zakladače kameniva

Jménem ČAOK přeji všem oceněným diplomantům hodně úspěchů v jejich dalším studijním nebo pracovním životě.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí

Aktuálně

Praha schválila investiční přípravu dalšího nájemního bytového domu, na Nových Dvorech. Městský bytový fond by se tak rozšířil o zhruba 45 nových bytových jednotek. Bytový dům vyroste na městských pozemcích v Durychově ulici na Nových Dvorech v Praze 4, kde poblíž vznikne v příštích letech nová stanice metra D. Nové Dvory jsou jedním z největších pražských rozvojových území, kde město vlastní souvislé pozemky vhodné pro bytovou výstavbu. Výstavba stanice metra D je impulsem pro development celého území, jehož součástí budou různé bytové projekty, mateřská a základní škola, centrum pro obchody a služby nebo prostory pro volnočasové aktivity.„Praha musí zůstat městem pro všechny, nejen pro bohaté, a dostupné bydlení je pro to základním předpokladem,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Kalendář akcí