3 užiteční pomocníci pro zvýšení bezpečnosti práce na staveništi

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Stavebnictví je odvětvím ekonomiky dlouhodobě vykazující nadprůměrné, často absolutně nejvyšší, počty pracovních úrazů. Toto přitom není dáno pouze charakterem těchto prací, kdy pracovníci zachází s nebezpečným materiálem či pracují ve výškách, ale také absencí řádného programu zvyšování bezpečnosti práce. Dnes jsme pro Vás připravili 3 tipy na snížení rizika vzniku nehody na pracovišti vhodné právě pro staveniště.

Řádné značení

Informační tabulky jsou velmi užitečný pomocník při zajišťování bezpečnosti na staveništi. Ať už jde o informace typu:

 • ohraničení staveniště a informace o zákazu vstup na něj
 • povinnost používání ochranných pomůcek
 • značení hrozících nebezpečí (chemikálie, pád z výšky, padající předměty apod.)
 • úprava rychlosti techniky pohybující se po staveništi

Právě nedostatečné značení, ať už jde o jeho rozsah či srozumitelnost, je jedním z nejčastějších důvodů vzniku nehod na staveništích. Například, stavební firmy často mylně spoléhají na to, že otevřená staveniště typu trubkového lešení okolí budovy nevyžadují tabulkové značení. Opak je však pravdou. Firma zodpovědná za stavební práce je v tomto případě zodpovědná i za dodržování bezpečnosti ve vztahu k vlastním zaměstnancům, dodavatelům a okolí kolem staveniště. Zároveň, je to zhotovitel prací, kdo odpovídá za zdraví „civilních“ osob přítomných na staveništi, např. děti, jež vlezly na lešení postrádající tabulkové značení informující o zákazu vstupu. 

Dopravní značení

Dopravní značení je pozvolný přechod od informačních tabulek. Na staveništi platí převážně pravidlo přednosti zprava. Nicméně, s rostoucím počtem techniky pohybující se po staveništi (vozidla s kontejnery na suť, stavebním materiálem, domíchávače betonu, vozidla se zaměstnanci apod.) výrazně roste riziko dopravní nehody způsobené nepozorností či neznalostí prostředí. Je nezbytné vymezit např.:

 • výšku a šířku průjezdu, resp. maximální výšku či šířku vozidla projíždějícího tímto průjezdem
 • nebezpečné části, např. konec zpevněné komunikace, drolících se okrajů apod.
 • prostory určené pro konkrétní typy vozidel či materiálů

Zároveň, na staveništi kde řidiči mají omezený výhled z vozidla, je vhodné použít dopravní zrcadla, jež řidičům pomohou bezpečně vyjet z vedlejší komunikace. Mělo by se přitom jednat o speciální zrcadla s funkcemi:

 • ochrana proti orosení
 • širokoúhlý pohled
 • výrazné označen zrcadel

Pracovní pomůcky a oděvy

U kmenových zaměstnanců se jedná o samozřejmost, kterou respektuje drtivá většina zaměstnavatelů. Odpovídající pracovní pomůcky a oděvy jsou však nutné i pro sezónní zaměstnance či agenturní zaměstnance. Pracovní oděvy a pomůcky musí respektovat:

 • typ nebezpečí (teplo, chlad, pořezání apod.)
 • pracovní podmínky (nízká viditelnost, práce ve výškách, ve výkopech apod.)
 • individuální požadavky zaměstnance (velikost apod., např. aby pracovní oděv na zaměstnanci „neplandal“ a nehrozilo tak jeho zamotání do stroje)