Česko připravuje opatření k zajištění bezpečnosti sítí 5G

publikováno:
autor:

Technologie 5G vyžaduje vyšší ochranu proti kybernetickým útokům. Česká republika má proto ještě tento měsíc přijmout první opatření v souladu s doporučeními EU na zvýšení bezpečnosti 5G.

5G představuje kritickou infrastrukturu pro postupující digitalizaci a automatizaci procesů, ať už jde o energetiku, bankovnictví, zdravotnictví nebo její využití jako páteř moderních dopravních řešení včetně autonomních vozidel. Propojí další miliardy nových zařízení a umožní nové typy aplikací. Při tom všem musí vyhovět stále se zvyšujícím nárokům na zajištění bezpečnosti provozu.

Kvůli komplexnosti nové technologie a jejímu budoucímu významu se Evropská unie shodla na souboru doporučení směřujících k posílení bezpečnosti nazývaném EU 5G Toolbox. Členské země se zavazují k přijetí přísnějších pravidel pro operátory 5G telekomunikační infrastruktury, nastavení mechanismů posuzování rizikovosti dodavatelů technických řešení či snaze bránit přílišné závislosti na jednom dodavateli. Na implementaci opatření si členské státy daly čas původně do 30. dubna s prodloužením lhůty do 15. května.

Mezi jinými musí  budoucí dodavatelé 5G splňovat několik nároků strategické a technické povahy, aby se mohli podílet na budování kritických sítí budoucnosti. Rázná opatření tohoto druhu již přijaly Spojené státy, Austrálie, Velká Británie či Japonsko a zvažuje je celá řada dalších zemí. Pozici českého státu shrnuje například dokument Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice, který je součástí koncepce Digitální Česko.

„Jako průkopník na poli 5G klade společnost Ericsson maximální důraz na bezpečnost ve všech ohledech přechodu na novou technologii,“ vysvětluje Jiří Rynt, Key Account Manager ve společnosti Ericsson. „S Českou republikou i Evropskou unií tedy jsme na jedné lodi a podporujeme veškerá opatření k zajištění největší dosažitelné míry bezpečnosti a spolehlivosti 5G.“

„Ericsson byl první, kdo zprovoznil komerční sítě 5G na čtyřech kontinentech. V současné době máme uzavřených přes 90 smluv na zřízení 5G sítí, z nichž 32 již je v provozu. První evropská komerční 5G síť byla spuštěna společností Swisscom v dubnu 2019 a je jen otázkou krátké doby, kdy se Česká republika bude také moci pochlubit novou sítí 5G. Společnost Ericsson je připravena ji postavit,“ říká Cveto Gašperut, Country Manager pro Českou republiku ve společnosti Ericsson.