České systémy řízení se významně podílí na rekonstrukci největší vodní elektrárny na Slovensku

publikováno:
autor:
Stupeň Gabčíkovo – vodná elektráreň a plavebné komory Stupeň Gabčíkovo – vodná elektráreň a plavebné komory

Česká společnost ZAT, dodavatel inteligentních systémů pro energetiku a průmysl, úspěšně zmodernizovala další část řízení na vodní elektrárně Gabčíkovo. „Aktuálně jsme dokončili kompletní výměnu regulátorů turbín na blocích 7 a 8, kde jsme nasadili nový typ kompaktního regulátoru. Na modernizaci hlavních částí elektrárny, které zajišťují výrobu elektrické energie, se podílíme dlouhodobě,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a. s.

Společnost ZAT je významným dodavatelem řídicích systémů v oblasti vodní energetiky. Na rekonstruovaných blocích 7 a 8 firma instalovala nový kompaktní regulátor turbíny SandRA Z211 CTC, který uvedla za trh v roce 2019. „Jde o jednoduché a cenově dostupné řešení, které zvýší spolehlivost provozu řízené technologie a sníží provozní náklady. Přitom zachovává rychlost, výkon a možnosti komunikace robustního a zpravidla dražšího řešení,“ doplňuje Miroslav Košař, stratég segmentu Vodní energetika společnosti ZAT. Kompaktní systémy firmy ZAT jsou v současné době výhodným řešením pro regulaci vodní turbíny jak u malých, tak velkých vodních elektráren. Lze je totiž nasadit na jakýkoliv typ turbín. Obdobným příkladem využití kompaktních řešení na malých vodních zdrojích je například před dvěma lety zmodernizovaná budicí souprava TG3 vodní elektrárny Veľké Kozmálovce, která zajišťuje zásobu chladící vody pro jadernou elektrárnu Mochovce.

MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ NA GABČÍKOVU

Vodní elektrárna Gabčíkovo byla uvedena do provozu v 90. letech minulého století. Už při její výstavbě se uplatnily české řídicí systémy. Firma ŠKODA Controls, kterou následně koupila společnost ZAT, zde dodala analogové regulátory buzení, které se postupně obměňují za nová moderní řešení. Od roku 2010 se ZAT aktivně podílí na rekonstrukci řízení slovenské elektrárny, přičemž zde nasazuje nejmodernější technologie z dílny svých vývojářů. V uvedeném roce zde firma například na blocích tři a čtyři instalovala nově vyvinutý kompaktní regulátor buzení. Ten zajišťuje kromě kvalitní regulace napětí a dalších veličin také elektrické brzdění stroje po odpojení od sítě, čímž se minimalizuje opotřebení ložisek, či nabuzení do tmy, při kterém je možné napájet i odpojenou linku. Součástí budicí soupravy je i regulátor napětí pomocného budiče, což je v podstatě další generátor na společné hřídeli turbogenerátoru, který zajišťuje napájecí napětí pro buzení generátoru. V roce 2011 ZAT uspěl v soutěži na rekonstrukci bloku 1 a 2, která obnášela kompletní výměnu budicích souprav včetně silové části a rekonstrukci regulátorů turbín. Budicí soupravy byly osazeny druhou generací regulátoru buzení, který je v téměř nezměněné podobě používán dodnes. Aktuálně jsou systémy ZAT instalovány na pěti z osmi bloků u regulace buzení a na čtyřech u regulace turbíny.

IoT TECHNOLOGIE PRO BUDOUCNOST

Voda je z pohledu energetiky stále globálně nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem energie, celosvětově vodní elektrárny dodávají elektřinu zhruba pro jednu miliardu lidí. S výraznou podporou Evropské unie i jednotlivých států bude mít i v budoucnu významný podíl v energetickém mixu. „V oblasti automatizace tu uspějí firmy, které nabízí moderní a jednoduchá řešení. Právě IoT technologie, například bezdrátový sběr, analýza a vizualizace dat, v dnešní době hrají významnou roli při poskytování nadstavbových služeb pro správce či obsluhu vodních děl,“ upřesňuje Ivo Tichý. Získaná data podle něj mohou provozovatelé vodních elektráren využívat pro komplexní přehled o celé vodní kaskádě, pro prediktivní údržbu technologií, manažerské řízení atd., čímž se výrazně zefektivní výroba elektřiny. Další novinkou na trhu je možnost nasazení tzv. digitálního dvojčete. Tyto modely lze využívat pro simulování provozních stavů technologie a pro její optimální provoz. „Porovnáním chování skutečného zařízení s modelem je pak možné včas diagnostikovat potřebu servisu zařízení dříve, než dojde k závažné poruše,“ doplňuje Miroslav Košař.

ZAT VE VODNÍ ENERGETICE

Česká společnost ZAT vyvíjí, vyrábí a dodává řídicí systémy do oblasti vodní energetiky téměř 40 let. Realizuje dodávky jak pro malé vodní elektrárny, kde provozovatelé často požadují dílčí řešení, například řízení jednotlivých provozních souborů, tak pro velká vodní díla s požadavkem výměny řízení celých bloků. V roce 2019 například firma jako generální dodavatel realizovala kompletní výměnu systému kontroly řízení, elektrických ochran a významné části elektra na vodní elektrárně Lipno I. „Po rekonstrukci je vodní elektrárna Lipno I v souladu s požadavky ČEZ EVD nadále bezobslužná a je řízená ze 140 km vzdáleného dispečinku ve Štěchovicích,“ uzavírá Ivo Tichý.

Související články