Záskoková klapka pro Gabčíkovo se vyráběla v Krnově

Klapka na místě v plavební komoře Klapka na místě v plavební komoře

Krnovská společnost ELFE, s. r. o., která je součástí investiční skupiny ANACOT CAPITAL a. s., se podílela na výrobě záskokové klapky pro plavební komoru Vodního díla Gabčíkovo. Nemalou měrou se tak zúčastnila obrovské modernizační akce, která má za cíl zvýšení bezpečnosti a kapacity plavební komory. Dodávka byla realizována pro Metrostav, a. s., generálního zhotovitele této investice.

Klapka byla vyráběna v dílnách firmy na přelomu let 2019 a 2020. „Klapka byla rozdělena na segmenty, které se svařovaly z předem dodaných a připravených dílců. Velké nároky byly kladeny na svarové spoje, které byly přejímány nejen interním svařovacím specialistou realizační firmy, ale i odborníky Metrostavu,“ uvedl Ing. Jiří Grossmann, ředitel Kvality firmy ELFE, s. r. o. Celkem bylo na každém segmentu realizováno 150 metrů svarových spojů, které byly před tryskáním kontrolovány pomocí nedestruktivních metod. Požadavky na kvalitu byly značné i v případě tryskání a nanášení nátěrového systému.

V červnu 2020 byly jednotlivé segmenty dopravovány do Gabčíkova, předtím ještě proběhla dílenská sestava a kontrola kvality provedené práce. Finální spojování jednotlivých částí proběhla přímo na místě v plavební komoře.

„Spolu s klapkou dodala firma ELFE do Gabčíkova i další díly, které byly součástí tohoto zařízení. Šlo například o rozrážeče ledu, které se taktéž svařovaly až na místě v Gabčíkovu, dále pak dorazy spodní práh s gumovou pryží pro utěsnění,“ uvedl J. Grossmann. Záskoková klapka je umístěna před horními vraty a slouží v případě potřeby oprav horních vrat k vytvoření „suché“ komory. Neplní tak funkci vrat, čili propouštění lodí do a z komory.

O FIRMĚ

Společnost ELFE se zaměřuje především na dodávky pro námořní a ropný průmysl. Vyrábí navijáky, kotevní systémy a další zařízení pro námořní průmysl, ropné plošiny a podmořské aplikace. Tyto výrobky jsou převážně vyrobeny z konstrukčních ocelí třídy S355 s podmínkami výroby a kontroly NDT podle příslušných norem. Produkce se zaměřuje i na dodávky pro lodní jeřáby, hornictví a těžbu, převodové skříně, resp. zakázkově vyráběné svařované ocelové konstrukce včetně kompletního obrábění, pro speciální námořní aplikace, ale i jakékoliv další obory. Firma je schopná realizovat i repase válcovacích stolic.

AKTUÁLNĚ

V době naší návštěvy (červen 2021) probíhala výroba tradičního výrobku – konstrukce pro ukládání potrubí na dnech moří, ve fázi rozpracovanosti byla produkce koryt pro transport betonu nebo zkušebního vzorku (součást jeřábové kočky) pro Huisman Konstrukce, s. r. o., vrcholily přípravy na zahájení automatizované (robotizované) výroby zařízení pro manipulaci a skladování.

Výhradní odpovědnost za informace použité v článku nese autor. Evropská unie nenese  žádnou odpovědnost za použití informací, které se v něm nacházejí.

Spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy

Související články