Crane Monitor mapuje trh průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení

publikováno:
autor:

Konecranes and Demag je první společností v Česku, která dlouhodobě a systematicky sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení, mimo jiné také pomocí unikátního výzkumného projektu Crane Monitor. Projekt již od roku 2015 monitoruje situaci na trhu, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách.

„Jednoduše řečeno, zkoumáme stav jeřábové techniky a zajímáme se o myšlení a chování těch, kteří jeřáby nakupují nebo provozují. Každoročně (ve spolupráci s výzkumnou a marketingovou agenturou B‑inside) definujeme otázky, které klademe odpovědným osobám v průmyslových firmách, kde jeřáby používají. Vždy oslovujeme přibližně 300 lidí z celé České republiky,“ popisuje princip projektu marketingová specialistka Konecranes and Demag Jitka Kocálová. Prozatím posledního kola projektu se zúčastnilo 312 respondentů ze společností s obratem nad 100 milionů korun nebo s alespoň 50 zaměstnanci.

Výsledky studie slouží především pro interní potřeby firmy, ale některá zajímavá fakta jsou prezentována odborné veřejnosti – mimo jiné na speciálních webových stránkách www.cranemonitor.cz. „Jako leader trhu ukazujeme stávajícím i potenciálním zákazníkům, kam situace v požadavcích na jeřábovou techniku směřuje, jaké jsou moderní trendy a co by tedy i pro jejich provoz měli požadovat. Čísla vycházející ze studie jsou navíc vynikajícím nástrojem pro obchodní argumentaci,“ vysvětluje Jitka Kocálová.

PORUCHY JEŘÁBŮ SE PRODRAŽÍ

Z aktuálního průzkumu Crane Monitor vyplynul mimo jiné také jeden alarmující fakt. „Více než čtvrtina firem musela v posledním roce zastavit celou výrobu kvůli poruše jeřábu či kladkostroje. A více než třetina těchto poruch zastavila výrobu dokonce na několik dní,“ uvádí obchodní ředitel Konecranes and Demag Jiří Herian. Každé takové přerušení výroby s sebou nese i mimořádné náklady, které si tato nepříjemná situace vyžádá.

Nenadálým poruchám a odstávkám lze přitom efektivně předcházet pravidelnou a systematickou péčí o jeřáby. „Díky Crane Monitoru víme, že firmy, které využívají automatizované systémy pro prediktivní údržbu jeřábů, čelily nenadálým odstávkám výrazně méně často, než ty společnosti, které o jeřáb pečují pouze v rámci zákonných revizí. Pravidelná a nadstandardní péče o jeřáby se prokazatelně vyplácí,“ říká Jiří Herian. Spolehlivost jeřábů je jedním z kritérií, které je třeba mít na paměti již při jejich pořizování. Jak potvrzují závěry Crane Monitoru, firmy, které používají pouze jeřáby Demag či Konecranes, čelily vážným poruchám jeřábů v loňském roce výrazně méně často, než společnosti, které používají jiné značky.

ZÁJEM FIREM O PRAVIDELNOU ÚDRŽBU NARŮSTÁ

Podle Jiřího Heriana začínají firmy v průběhu posledních dvou let problematice údržby věnovat větší pozornost, což dokládají také data z Crane Monitoru například u kontrol jeřábových drah. Jeřáby musejí po kolejích jeřábové dráhy pojíždět s minimálním vychýlením a bez drhnutí. Nesprávná geometrie jeřábu nebo jeřábové dráhy vede k předčasnému opotřebení kol a kolejnic, což má za následek drahé opravy a prostoje. Zákon nařizuje kontrolovat geometrii jeřábových drah jedenkrát za pět let. Dobrou zprávou je, že většina firem tyto intervaly dodržuje, a některé firmy provádí kontroly i častěji. Téměř polovina dotazovaných společností provádí kontroly rovnoběžnosti jeřábových drah minimálně jednou ročně, samotné jeřáby pak kontroluje nad rámec zákonných revizí dokonce 73 % respondentů!

Zaměstnanci průmyslových firem si dobře uvědomují, že pravidelná péče o jeřáby a jeřábové dráhy snižuje riziko odstávky výroby z důvodu poruchy jeřábu či kladkostroje a v konečném důsledku vede k úsporám nákladů. Pokud však přesto k odstávce dojde, trvá kratší dobu.

Zvýšený zájem o pravidelný servis jeřábové techniky potvrzuje i obchodní ředitel Jiří Herian: „Díky fúzi německého Demagu s finskou společností Konecranes – světovou jedničkou na trhu, jsme rozšířili nabídku služeb a nyní zajišťujeme servis jeřábů všech značek. V posledních letech evidujeme každoročně 20% nárůst počtu zákazníků, kteří s námi uzavírají servisní smlouvu a mají tak zaručený pravidelný servis všech svých jeřábů bez ohledu na to, jakou značku používají.“

I V NAŠEM OBORU NASTUPUJE TREND PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBY

V dnešní době (díky nástupu moderních technologií) ustupují tradiční způsoby údržby strojů trendu tzv. prediktivní údržby, tedy včasného zásahu ještě před tím, než dojde k poruše výrobního zařízení. Pomocí softwarového sledování daného zařízení systém (na základě nashromážděných údajů) sám vyhodnotí, zda je vhodná prohlídka či servis bez ohledu na plánovanou preventivní údržbu. Díky tomu firmy dokážou minimalizovat nenadálé odstávky strojů a eliminovat tak neplánované a tudíž ekonomicky náročné prostoje ve výrobě. Preventivní servisní zásahy lze navíc naplánovat na nejvhodnější dobu. „V loňském roce se v porovnání s rokem 2016 téměř zdvojnásobil počet firem, které využívají automatický monitoring stavu jeřábů. Očekáváme i nadále narůstající zájem o tyto služby. Naši servisní technici jsou připraveni požadavkům zákazníků vyhovět,“ uzavírá Jiří Herian.

Z podkladů Konecranes and Demag s. r. o. 
www.konecranes.cz, www.cranemonitor.cz