Odborný dozor na stavbě nebo i teambuilding s lany PFEIFER?

Vizualizace lávky Vizualizace lávky

Nestává se často, že pozadí fotografií ze stavby tvoří malebná příroda, navíc v chráněné krajinné oblasti. V případě nové visuté lávky ve Svatošských skalách tomu tak je. „Upevnit první lano trvá vždy nejdéle. Než se sehrají montážníci s jeřábníkem a výsuvnou plošinou, potřebují trochu času. Pak už jsme nainstalovali čtyři lana za den,“ říká Ing. Michal Voplakal, jednatel společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o., která na českém trhu zastupuje tradičního výrobce prémiových ocelových lan PFEIFER. V zátopovém území řeky Ohře a pod náporem tisíců turistů budou lana prokazovat své nezpochybnitelné kvality.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Investor: Karlovarský kraj
 • Generální zhotovitel: Metrostav a. s. (Ing. Marek Veselý)
 • Generální projektant: PONTIKA s. r. o. (Ing. Jan Procházka, Ing. Luděk Oberhofner)
 • Dodavatel lan a kotvení: JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o.
 • Délka lávky: 67,5 metru
 • Šířka lávky: 3 metry
 • Množství použitých lan (v metrech):
  • Hlavní nosná lana: 2 × PV 300 – 68,37 metru
  • Zpětná lana: 4 × PV300 – 11,06 metru (s možností rektifikace ± 58 mm)
  • Stabilizační lana: PV 150 – 62,68 metru
  • Závěsů UMIX M20 48 – délky 0,7 až 7,3 metru (s možností rektifikace ± 23 mm)

Mezi městy Loket a Karlovy Vary dokázala Ohře vyhloubit v žulovém masivu hluboký kaňon, na jehož konci dosahují skály až padesátimetrové výšky. Působením řeky a postupným zvětráváním vznikly v masivu mohutné skalní pilíře a jehlany. Nádherné přírodní útvary inspirovaly ke vzniku mnoha bájí a pověstí. V jedné z nich lidská fantazie stvořila svatební průvod Jana Svatoše, který proměnila v kámen vodní víla, protože Svatoš porušil svůj slib. Za zasvěcení do magie, které mu víla umožnila, se totiž nesměl oženit. Zamiloval se však do pozemské dívky, a doufal, že slib pomocí kouzel zlomí. Víla ho však i se všemi svatebčany zaklela v žulové skály.

Pro toto hojně navštěvované místo bylo vybudování nové lávky nezbytností. Stane se součástí stezky pro pěší a páteřní cyklotrasy v Karlovarském kraji. Na rozdíl od původní lávky, již dosluhující, ta nová (díky svým rozměrům) poslouží v případě potřeby i záchranářům.

KOTVENÍ

Vedení visutých lan PFEIFER přes pylony a jejich kotvení v kotevních blocích proběhlo ve druhé polovině letošního července, tedy v období nejsilnější turistické sezóny, navíc posílené předchozími karanténními opatřeními. A jak fungovala stavba v takto exponovaných podmínkách? „Snad každý druhý turista se na chvíli stal stavebním inženýrem,“ komentuje situaci M. Voplakal a dodává: „Rád bych pochválil schopnost českých stavebníků poradit si s nepředvídatelnými okolnostmi na stavbě. Osazování čepů při napnutém laně je vždy obtížné, ale šikovné použití násady krumpáče pomohlo problém vyřešit.“

Zajímavostí je, že kotevní betonové bloky pro lana na břehu jsou kotveny přes zemní kotvy. Osazení kotevních přípravků se podařilo realizovat s přesností ± 20 mm. Po zaměření projektant upravil nastavení délky lan tak, aby lávka byla v požadované poloze.

„Obecně jsou lávky vzdušné stavby, kdy se statici ‚stávají‘ architekty a naopak. Konstrukce má takové statické rezervy, aby i při poškození jednoho závěsu lávka stále plnila svou funkci, což je případ nehody či výměny závěsu,“ upřesňuje Michal Voplakal.

Pro hlavní nosná lana PFEIFER PV 300 je charakteristická únosnost 3 020 kN, tedy 302 tun a lana musí mít stejnou životnost, jaká je navržena pro konstrukci lávky, čili 50, respektive 100 let. Další prvky, např. PV 150 stabilizační lana, tyčové závěsy UMIX M20, koncovky u lan typ 700 (vidlice) a 710 (rektifikovatelná vidlice ± 58 mm) jsou vyrobeny a testovány s ohledem na požadavky EN1993-1-11 pro rozkmit napětí 150 MPa při dvou milionech cyklech.

Vidlice s rektifikací je navržena vždy u kotevních bloků, a to z důvodu jednodušší montáže a dostupnosti k tomuto detailu. Koncovky 700 a 710 jsou zcela nového typu a splňují velmi přísné požadavky na dynamiku rozkmit 150 N/mm2 při 2 milionech cyklů viz norma 1993-1-11.

I přesto bude potřeba samozřejmě provádět pravidelnou údržbu lávky, a pokud se nějaká část konstrukce poškodí, musí se ihned opravit.

ZALOŽENÍ STAVBY

Založení opěr je hlubinné na mikropilotách průměru 108 mm (vnější průměr) × 16 mm (tloušťka stěny) – délky cca 8,5 až 9 metrů. Piloty byly prováděny ze dna stavebních jam. Opěry jsou masivní, železobetonové, s krátkými rovnoběžnými křídly. Ocelové pylony jsou vetknuty do těchto opěr. Tvoří je svařovaný ocelový polorám složený ze dvou svislých stojek kruhového průřezu a vodorovné příčle.

Železobetonové kotevní bloky zpětných lan jsou tvořeny na každém břehu společným základem s ukloněnou základovou spárou a dvěma dříky, které vyčnívají částečně nad terén. Na pravém břehu navazují na opěru oboustranně krátké opěrné zdi nutné z prostorových důvodů (přístřešek restaurace vlevo, přístup do řeky vpravo).

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopólová, s dřevěnou mostovkou. Visutá lana jsou vedena přes pylony a kotvena v kotevních blocích. Nosná konstrukce lávky je navržena ocelová z válcových profilů. Je tvořena podélníky, příčníky a vodorovným zavětrováním. Konstrukce bude zavěšena na konzolách příčníků. Na opěrách bude nosná konstrukce uložena na ocelová čepová ložiska. Nosná lana budou zavěšena v nakloněných rovinách. V každé rovině se lano bude skládat ze tří samostatných lanových úseků.

Krajní zpětná lana budou zakotvena do kotevních bloků a pylonů, střední lana budou pnuta mezi pylony. Předpokládá se použití uzavřených vinutých lan se dvěma vrstvami uzavřených drátů podle ČSN EN 12385-10 s antikorozní úpravou GALFAN. Lana mezi pylony budou na obou bocích opatřena zalitými vidlicovými koncovkami, připojení na kotevní body je přes styčníkový plech a čep. Zpětná lana budou na konci u kotevního bloku opatřena koncovkou umožňující předepnutí lana (rektifikaci). 

Mostovka bude dřevěná. Podélníky z hranolů budou uloženy, kotveny a stykovány na příčníku. Pochozí vrstva bude z příčně uložených dubových fošen ukládaných s mezerou 10 až 20 mm a připevněných do podélníků.

Tak brzy na viděnou ve Svatošských skalách na nové lávce!

Více o lanových konstrukcích s využitím ocelových lan PFEIFER naleznete na https://jpcz.cz/.

Z podkladů JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o.