Rekonstrukce plaveckého bazénu v Domažlicích

Bazén Domažlice po dokončení rekonstrukce Bazén Domažlice po dokončení rekonstrukce

Jedna z největších a nejvýznamnějších českých stavebních firem OHL ŽS, a. s., a Město Domažlice uzavřeli v červnu roku 2018 smlouvu o rekonstrukci Plaveckého bazénu Domažlice. Tím byla realizačním týmem Divize J – Čechy zahájena v úvodu letních prázdnin roku 2018 akce, jež proměnila za necelých 14 měsíců cca 40 let starý chátrající areál plaveckého bazénu v Domažlicích doslova k nepoznání.

Záměrem investora bylo touto rekonstrukcí za 271 milionů korun bez DPH, jejíž financování probíhalo pouze z vlastních zdrojů, dosáhnout vybudování moderního multifunkčního zařízení s wellness a sportovním centrem s bezbariérovým přístupem pro návštěvníky všech věkových kategorií s maximální kapacitou 425 osob. Měl taktéž poskytnout širokou paletu služeb, včetně možností sportovně-relaxačního vyžití s vodní plochou 580 m2 a pořádání volnočasových i školních sportovních kurzů.

Aquacentrum a wellness centrum se nachází v obytné zástavbě Domažlic – v areálu stávajícího sportovního areálu. V přímé návaznosti na objekt je nově vybudované parkoviště. To slouží jak pro objekt aquacentra, tak pro přilehlý sportovní areál.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ A ÚČEL VYUŽITÍ

Základní myšlenkou architektonického řešení, zpracovaného projekční kanceláří Šumavaplan Projekt, s. r. o., bylo sjednotit jednak celkový výraz jednotlivých prvků a taktéž jednotlivé architektonické články. Základním bodem celkové přeměny bazénu byl přechod z čistě sportovní na sportovně-zábavní a relaxační funkci objektu s množstvím dalších volnočasových aktivit. Vše pak doplnilo vybudování sporthotelu.

ROZSAH REALIZACE

Objekt bazénu byl rozdělen do tří vzájemně funkčně propojených a doplňujících se částí – aquacentrum, wellness centrum a sporthotel. Nově rekonstruované aquacentrum o rozloze 1 200 m2 se samostatným přístupem se nachází v prvním nadzemním podlaží. Zde je umístěn sportovní plavecký bazén délky 25 metrů, dále pak moderní prostory šaten, sprch a sociálního zázemí provozu. Dále je objekt funkčně propojen s přístavbou, určenou pro zážitkové a relaxační využití, jelikož se zde nachází wellness bazén, relaxační bazén se 70 metry nasvětleným a zatepleným tobogánem.

Relaxační bazén je vybaven prvky, jako je například protiproud, chrliče vody, osvětlená jeskyně či oddělený wellness bazén se dvěma vířivkami a masážními tryskami. Bazén pro dětské návštěvníky, který prošel rekonstrukcí v nedávné době, je umístěn ve stejném podlaží. U recepce aquacentra se nachází restaurace s kuchyní a kapacitou 75 míst pro návštěvníky zvenčí i z prostoru bazénu. Kapacita vnitřních bazénů (sportovní, relaxační, whirpool, wellness a dětský bazén) je maximálně 200 osob. Denní návštěvnost může dosáhnout až 1 100 osob.

Uvolněné suterénní prostory v rekonstruovaném třípodlažním objektu, po odstranění původních technologií, umožnily vznik fitness a wellness části. U recepce se nachází ricochetový kurt, fitness sál a vstup do šaten. V centru wellness najdeme finskou saunu, parní saunu, kompletní sprchové centrum, bazén s teplou a slanou vodou či masážními tryskami. Dále je zde rozlehlá odpočívárna a masáže. Kapacita těchto prostor je dimenzována následně:

  • ricochetový kurt pro max. 4 osoby, kdy denní návštěvnost může dosáhnout až 20 osob,
  • fitness sál pro max. 11 osob, kdy denní návštěvnost může dosáhnout až 60 osob,
  • wellness centrum (finská a parní sauna, solná jeskyně, solária, pára a slaný bazén) pro max. 40 osob, kdy denní návštěvnost může dosáhnout až 200 osob.

Tento prostor dále obsahuje i zázemí provozu, technologie, šatny zaměstnanců a administrativní provoz.

Ubytovací část hotelového typu s kapacitou 47 lůžek se nachází v 1. NP a 2. NP. Součástí druhého nadzemního podlaží, tzn. nově vzniklé nástavby objektu, jsou dále kuželna, bowling, multifunkční prostory a technické zázemí vzduchotechniky. Kuželna se skládá ze čtyř drah segmentové kuželny a dvou drah bowlingu, které jsou umístěny vedle kuželkářských drah. Obsluhu sportoviště zajišťuje personál restaurace. Vstup do ní je jak přímo zvenčí, tak i od bazénů. Kapacita těchto prostor je dimenzována následně:

  • kuželna pro max. 4 osoby, kdy denní návštěvnost může dosáhnout až 20 osob,
  • bowlingový sál pro max. 11 osob, kdy denní návštěvnost může dosáhnout až 60 osob,
  • ubytovna o sedmi ubytovacích jednotkách s kapacitou 22 lůžek, z toho čtyři pokoje s kapacitou 15 lůžek jsou určeny pro invalidní osoby.

Celý komplex lze využít sedm dní v týdnu, a to 16 hodin denně. Maximální okamžitý počet návštěvníků v celém objektu je koncipován pro 425 osob.

REALIZACE STAVBY

Stavebně-technické řešení vychází ze stavebních úprav původního objektu plaveckého bazénu, přístavby a nástavby objektu. Úpravy byly provedeny ve stávajícím objektu bazénu, a to při zachování kompletně sanovaného stávajícího konstrukčního systému, kde po provedených demolicích byly odvezeny čtyři tisíce tun suti. Z původního plaveckého areálu zůstalo zachováno v podstatě jen torzo skeletu budovy s bazénovou vanou. Dotčený prostor prošel celkovou rekonstrukcí, včetně nově řešeného systému vstupu s restaurací provozně oddělenou pro návštěvníky bazénu. Na nástavbu, která vznikla pomocí lehké systémové ocelové konstrukce na střeše stávajícího objektu plaveckého bazénu, bylo použito 49 tun oceli.

V objektu přístavby se dvěma podlažími, založenými na pilotech, je v suterénní části umístěna bazénová technologie pro celý objekt. Konstrukční systém tvoří vzájemně kombinované systémy. Bazénová hala je tvořena příhradovými vazníky, které umožňují otevřenost prostoru s větším rozponem. Bazénová tělesa představují železobetonové monolitické vany. Suterén je pak tvořen železobetonovým monolitickým systémem. V 1. NP jde o kombinaci zděného a skeletového železobetonového systému.

Spolu s instalací vodovodu a kanalizací bylo provedeno odvedení splaškových a dešťových vod, včetně retence a technologických odpadních vod, z prostor stavebně-upravovaného a přistavovaného objektu. Nově byly instalovány rozvody studené pitné vody (pro hygienické prostory), rozvody technologií bazénů, teplé užitkové vody a její cirkulace, vody k požárním hydrantům a rozvody teplé vody pro očistné sprchy v prostorech krytého bazénu.

Srdcem celého objektu je nově vybudovaná plynová kotelna s dvěma kondenzačními kotli o celkovém výkonu 1 150 kW a blokovou stanicí pro přípravu teplé užitkové vody. Dále je teplo dodáváno pro bazénovou technologii, pro desková topná tělesa umístěná zejména v ubytovací části a suterénu, pro podlahové vytápění instalované v bazénových prostorech a pro vzduchotechniku.

Vzduchotechnických zařízení, odolných proti agresivnímu bazénovému prostředí, bylo instalováno celkem 26. Prvky v nich použité mají antikorozní úpravu. Bazénové jednotky umožňují odvlhčování integrovaným tepelným čerpadlem. Kondenzátor vzduchu rovněž předehřívá a šetří tak energii teplovodního dohřívače. Bazénové haly jsou přibližně z poloviny vytápěny rovněž systémem vzduchotechniky – pomocí větracích bazénových jednotek. Vzduchotechnika je rozvedena do dalších prostor, jako je například kuchyně, centrální šatny, restaurace, hala a kuželny.

Elektroinstalace v objektu jsou napájeny ze stávajícího přívodního kabelu do hlavního rozvaděče a dále do všech podružných rozvaděčů. U slaboproudých rozvodů byly instalovány telefonní a datové rozvody, obecné slaboproudé rozvody (elektrický vrátný a podobně), místní rozhlas, jednotný čas a informační systém, pokladní systém bazénu, docházkový systém pro zaměstnance, přístupový systém pro návštěvníky a kamerový systém dohlížení. Mozkem pak je systém měření a regulace, který oživil vzduchotechnické zařízení, vytápění a kompletní bazénovou technologii.

Projektová dokumentace bazénové technologie řešila i recirkulaci bazénové vody včetně její úpravy pro přístavbu plaveckého bazénu. Technologie bazénů se skládá ze tří nových okruhů bazénové vody (C, D, E) – relaxační bazén s tobogánem, bazén wellness s dvěma whirlpooly a slaný bazén. Původní okruhy (A, B) pro dětský a sportovní bazén byly ponechány. Okruh sportovního plaveckého bazénu byl doplněn novými koncovými prvky.

Stěžejními pracemi pak byly finální povrchové úpravy pomocí obkladů a dlažeb (od italského výrobce), které tvoří vzhled bazénových prostor a zároveň splňují náročné požadavky na otěruvzdornost dlažby, pochůznost bosou nohou a zajišťují bezpečnost užívaných prostor. Celkem bylo položeno bezmála 9 000 m2 keramických obkladů a dlažeb.

Konečný vzhled dal objektu multifunkčního centra kontaktní zateplovací systém společně s prosklenými fasádami, které osvětlují prostory přirozeným světlem, a světelné panely u vstupů do aquacentra a centra wellness.

ZÁVĚR

Realizace skončila po roce a dvou měsících na sklonku léta 2019, kdy byl v rámci zkušebního provozu otevřen sportovní bazén pro školní výuku. Přestřižením pásky ředitelem Divize J – Čechy Ing. Alešem Kézrem, které se uskutečnilo v pondělí 25. listopadu v dopoledních hodinách, došlo ke slavnostnímu otevření nově zrekonstruovaného a dostavěného wellness a aquacentra v Domažlicích. Této slavnosti požehnal domažlický farář Miroslaw Gierga.

Martin Topka
vedoucí projektu Divize J – Čechy
OHL ŽS, a. s.
www.ohlzs.cz