Co se nevyvíjí, postupně zanikne. Rozhovor s Pavlem Špinlerem, členem představenstva CH&T Pardubice

Pavel Špinler Pavel Špinler

Divize pozemních staveb pardubické společnosti CH&T Pardubice loni atakovala hranici 900 milionů korun na tržbách, a nejen na Pardubicku je jedním z klíčových hráčů v oblasti pozemních staveb všeho druhu. A pokud investoři nepřehodnotí své plány, evolučně míří k magické hranici jedné miliardy. Nově se kupříkladu zaměřuje na obnovu památek a za sebou má i několik úspěšných bytových projektů.

Co vše umíte v rámci divize pozemních staveb realizovat a co vše do ní patří?
U divize pozemních staveb realizujeme stavby občanské vybavenosti, průmyslové objekty, stavby památkově chráněné i stavby pro privátní sektor. Divize zaměstnává 61 techniků a 22 dělníků. V druhé polovině minulého roku jsme pod divizí pozemních staveb založili středisko památek. Je to významné posílení divize se silnými synergickými efekty uvnitř firmy Chládek a Tintěra Pardubice a. s. i v celém holdingu enteria a bezesporu i posílení konkurenceschopnosti na trhu pozemních staveb v rámci ČR.

Jaký je podíl pozemních staveb v rámci celé společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a jak se vám loni obratově dařilo?
Za poslední uplynulé tři roky, v dlouhé historii, divize ušla úspěšnou cestu a stala se druhou největší divizí v rámci společnosti. Situace na trhu pozemních staveb nebyla a nebude nikdy jednoduchá. Díky dobré práci našich obchodníků, kteří vytvořili různé obchodní aliance v podobě sdružení, se nám podařilo v minulém roce dosáhnout objemu tržeb 900 milionů. Což tvoří necelou třetinu z celkových externích tržeb společnosti CH&T Pardubice. V minulém roce jsme měli ambice i o něco vyšší. Chtěli jsme pokořit magickou hranici jedné miliardy. Bohužel díky epidemiologické situaci se náš smělý plán nepodařilo naplnit. Někteří, zejména soukromí investoři, začali své plány v nelehké době přehodnocovat a své stavby odsouvat v čase.

Můžete vypíchnout významné stavby poslední doby, které jste dělali v Pardubickém kraji?
V poslední době jsme byli v Pardubickém kraji poměrně aktivní a obchodně úspěšní. Za zmínku rozhodně stojí novostavba pro Nemocnici Pardubického kraje a. s., konkrétně pavilon psychiatrie. V současné době máme rozestavěné dvě stavby v areálu Winternitzových automatických mlýnů, jednu pro Pardubický kraj (Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii), druhou (Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic) pro Statutární město Pardubice. V centru Pardubic se podílíme na rekonstrukci bývalého obchodního domu Prior a nedaleko odsud připravujeme zahájení rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice – 1. etapa. Tuto stavbu realizujeme v režimu design and build. V průběhu minulé sezony jsme v pardubické místní části Ohrazenice dokončili dva bytové domy pro soukromého developera. Na Kunětické hoře, která je dominantou celého Pardubického kraje, dokončujeme rekonstrukci jednoho z křídel tamního hradu.

Působíte i mimo mateřský kraj jako třeba sesterská silniční nebo železniční divize?
Ano. Trh pozemních staveb je potřeba sledovat v celé ČR. Našim tradičním teritoriem je Pardubický, Královehradecký a Středočeský kraj ale to neznamená, že se nebudeme ucházet o zakázky v jiných částech České republiky. Jinými slovy působíme po celé republice ve spolupráci s ostatními firmami holdingu enteria.

Některé stavební firmy hlásí v pozemních divizích ochlazení privátních investic – především od developerů, jak to vnímáte u vás?
Situace u privátních investic v minulém roce díky šíření nákazy COVID‑19 je z mého pohledu jak na houpačce. Někteří investoři své plány odsunuli, někteří v nich chtěli pokračovat, ale měli problémy s bankami, díky jejich pomalé vnitřní činnosti související s pandemií.

Masivně se investuje do bytové výstavby, projevuje se to i u vás na Pardubicku a potažmo v zásobníku práce CH&T Pardubice?
Historicky jsme se bytovou výstavbou nezabývali, ale zhruba před 4 lety jsme si první projekt vyzkoušeli a od té doby jsme dokázali právě v lokalitě Pardubic a Poděbrad zrealizovat 5 bytových domů. Nutno dodat, že jsme měli štěstí a spolupráce s investorem je na těchto projektech na vysoké úrovni. Aktuálně stavíme byty v Dobrušce a připravujeme také rozjezd vlastního developerského projektu v Pardubicích.

Máte indicie z kraje, že by měl udržet investiční tempo, které měl v minulých letech? A jak je pro vás pozemáky kraj důležitý jako investor?
Rozpočet Pardubického kraje se pohybuje okolo čtyř miliard pro tento rok na straně příjmů. Hejtman Martin Netolický předpokládá, že plánované investice nebudou zásadně pozastaveny. Důkazem je například dlouhodobě plánovaná stavba nového urgentního příjmu v Pardubické nemocnici za bezmála 1,4 miliardy. O tuto zakázku jsme usilovali, ale bohužel jsme nebyli úspěšní. Dále bude záležet, jak kraj bude úspěšný v čerpání z fondů Evropské unie, zejména z projektu REACT. Pardubický kraj je z našeho pohledu důležitý investor. Jsme pardubická firma, která nemalé finanční prostředky vrací v podobě sponzorských aktivit zpět do Pardubického kraje, a proto je pro nás tento kraj srdeční záležitostí. Jsme tu doma.

Náměstek Pardubického kraje Roman Línek v rozhovoru říká, že na některých stavbách chybí dělníci. Je to realita i na vašich stavbách a která řemesla vám dlouhodobě chybí?
V tomto ohledu asi máme štěstí, ale nedostatek kapacit se v průběhu roku neprojevoval. Pracovníci na stavbách byli. Nicméně opatření spojená s Covidem‑19 svůj dopad měla. Stejně tak asi 3× během sezony jsme obdrželi od našich subdodavatelů omluvu, že budou velice těžko termínově stíhat vzhledem k onemocnění/karanténám jejich pracovníků. Tyto krátkodobé výpadky se nám ale podařilo zvládnout. V čem jsme měli velký kus štěstí bylo to, že onemocnění u našich zaměstnanců nebylo nějak masivní a nabíhalo postupně, tedy vždy se nám podařilo operativně situaci vyřešit.

Jak se vám daří lidi udržet?
Lidi tvoří to nejdůležitější, co firma má. Velký akcent dáváme na průběžné vzdělávaní, a to jak po stránce odborné, tak i manažerské. Jsme taková velká parta s jedinečnou firemní kulturou, která je založena na férové komunikaci a na důvěře v jednotlivce. Náš zakladatel Libor Joska říkal, že lidi dělají firmu a firma dělá lidi. Ano, peníze jsou vždy na prvním místě, ale jsem přesvědčen, že malá fluktuace našich zaměstnanců není jenom o penězích.

Jak si „tykáte“ s moderními technologiemi? Požadují klienti moderní projektování (například v BIM) nebo digitální vedení staveb?
Snažíme se držet krok s dobou, investujeme do rozvoje našeho informačního systému. Náročnost na software u firmy se v poslední době výrazně zvyšuje. Můžeme zmínit stále častější systém ve kterém zakázky běží, tzv. FIDIC a z něj plynoucí povinnosti pro zhotovitele. Chystané změny BIM projektování se zatím u nás nějak masivně neprojevují. Je třeba postupovat rozumně, postupně s ohledem na to, co to investorovi a zhotoviteli reálně přinese.

Jaký je ještě potenciál růstu divize pozemních staveb?
Všechny divize ve společnosti rostly evolučně, ne skokově. Pozemáci nejsou výjimkou. Hlavní akcent dáváme na kvalitu našich služeb před kvantitou. Obchod se snažíme mít v rovnováze s našimi výrobními možnostmi. Rozumný růst je samozřejmě naší strategií. Co se nevyvíjí, postupně zanikne. Vždy bude záležet na množství obchodních příležitostí a naší konkurenceschopnosti.

Jak se vám líbí nové sídlo, ve kterém jste rok?
Naše nové sídlo bylo určitým vnitřním dluhem vůči našim zaměstnancům. Firma v minulých letech rostla a prostory zůstávaly takřka nezměněné. Nová budova nám dala další prostor pro rozvoj a je důstojnou stavbou reprezentující společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

Petr Svoboda

Související články