„Levnější je si NDT zkoušení zaplatit než vychovat nového NDT inženýra,“

doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D. doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D.

uvedl v rozhovoru v časopise KONSTRUKCE doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D., předseda České společnosti pro nedestruktivní testování, z. s. V rámci rozhovoru se taktéž obsáhleji dotýkáme připravované konference 2nd ENDT&CM 2021.

Jaký je prozatím zájem o prezenční nebo online formu konference 2nd ENDT&CM 2021? Jak reagují účastníci na „hybridní“ formu, virtuální mód?
Zatím máme malou účast, ale předpokládáme zvýšení během září. Jednak by se měli zaregistrovat autoři příspěvků a za druhé bude snad jasnější cestování v rámci pandemie COVID-19, kdy se situace mění každým dnem. Pro naše účastníky jsme vytvořili na webových stránkách informační záložku ohledně pravidel cestování do České republiky, kterou pravidelně aktualizujeme. Aktuálně máme více osob prezenčně než hybridně, tzn. lidé se snaží dorazit, pokud jim to opatření dovolí. Nejvíce přihlášených je z České republiky a následně z Evropy.

Jaký je zájem o výstavní plochy? Kolik firem očekáváte a z kolika zemí?
V této chvíli máme obsazeny přibližně tři čtvrtiny výstavní plochy zejména významnými zahraničními firmami. Aktuálně se nám hlásí i české firmy, které obsazují menší plochy a očekáváme, že jejich počet ještě poroste. Výstava bude přístupná široké odborné veřejnosti a počítáme i s účastí studentů středních i vysokých škol.

Na které přednášky a vystoupení a proč byste rádi účastníky pozvali? Bude se konat nějaká světová premiéra, třeba představení nějaké nové technologie? – opět prosím pro stavebnictví, energetiku…
Neradi bychom vyzdvihovali jedince, každá přednáška bude jistě velice zajímavá a kde jinde potkat tolik odborníků v oblastech NDT, NDE a CM než na druhých evropských dnech. Z vyzvaných zahraničních speakrů bychom mohli zmínit např. Serge Dos Santose, Vitaly V. Muraveva nebo Pétera Trampuse. Z českých luhů a hájů bude jistě zajímavá přednáška Bernarda Kopce, který se jako jediný účastnil všech předešlých konferencí Defektoskopie.

Jak ovlivnila pandemie obor NDT, prosím zaměřte se na stavebnictví, ocelové konstrukce, těžké svařence např pro energetiku. Jaký očekáváte vývoj do budoucna?
Jako pravděpodobně všechny obory ubylo defektoskopařům práce, i když právě odstávky nabízely možnosti kontroly jednotlivých strojů, zařízení či konstrukcí.

Jak obor NDT ovlivňuje rozvoj BIM? digitalizace, nasazování dronů…? Má to vůbec vliv? Nebo nastupuje jiný trend, který ovlivní NDT?
Rozvoj softwaru BIM zatím nijak výrazně obor NDT neovlivňuje, ale v budoucnu může být přínosem pro odhalování potenciálně slabých míst stavebních konstrukcí např. po nějaké přírodní události atp. Nasazování dronů je hojně využíváno zejména při termovizi, kdy se dají dálkově odhalit různé úniky a tím zrychlit jejich nápravu. Tak jako ve všech oborech digitalizace usnadňuje spoustu činností, ať už záznam měření, následné vyhodnocení či např. dálkovou interpretaci. Důležitou podmínkou, ale je, aby operátor rozuměl tomu, co a jak měří a co je výstupem, aby jen slepě nenaměřil/neinterpretoval nějaké nesmyslné hodnoty.

Vaše společnost je velice aktivní ve vydávání různých výukových příruček, materiálů… Co chystáte nového?
Vydávání výukových příruček a materiálů je jedním z poslání naší společnosti, který se s velkým úsilím daří naplňovat. Nyní je v tisku poslední z plánovaných studijních příruček v rámci projektu PROQUALINDT, a bude to Rentgenové zkoušení. Dále vydáváme jednoduché brožurky, které bývají zdarma v rámci naší konference Defektoskopie. Do budoucna chystáme inovovat výukové/informační plakáty pro jednotlivé NDT metody.

Kdy se „dočkáme“ prvního NDT inženýra? Svářeči své inženýry již mají? Z čeho podle Vás pramení menší zájem o NDT obory u nás oproti např. Německu?
Hlavním problémem jsou finance, levnější je totiž si NDT zkoušení zaplatit než vychovat nového NDT inženýra. Pak je tu také nezájem z průmyslového prostředí o NDT inženýry, takže pro školy není důvod tyto inženýry vychovávat, i když by byli potřeba.