Nová administrativní budova společnosti enteria, sídlo pardubické stavební společnosti Chládek a Tintěra

Atrium schodišťového traktu Atrium schodišťového traktu

Letos v dubnu oslavila administrativní budova zvaná VÁPENKA, sídlo stavební společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., své 1. narozeniny. Za samotným projektem budovy stojí projekční, inženýrská a konzultační společnost PRODIN a. s., studio architektury a moderního designu Mixage s. r. o. a za samotnou výstavbou pak divize Pozemní stavby společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s. Všichni si společnými silami splnili a postavili svůj „hroší sen“. V článku je popsáno, jak se tento záměr stavebního holdingu enteria zrodil, a jak probíhala výstavba od počátku projektu až po realizaci stavby.

BUDOVA SPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

Hlavním záměrem investora (holdingu enteria) bylo navrhnout reprezentativní a zároveň energeticky úspornou administrativní budovu, která zajistí příjemné prostředí pro pracovníky holdingu a pardubické stavební společnosti Chládek a Tintěra. Po vzájemných konzultacích zástupce investora a statika vznikl základní návrh, jak by měla budoucí šestipodlažní administrativní budova vypadat. Objekt měl být koncipován jako „trojtrakt“, v jehož střední části bude situováno jedno schodiště. Již od počátku se uvažovalo o monolitickém železobetonovém skeletu budovy. Budova měla být vytápěna plynem (s použitím rekuperace) a zateplena podle současných požadavků na energetickou úspornost budov. Celý koncept byl od počátku konzultován s architektem Ondřejem Teplým z pardubického ateliéru Mixage. Z jeho návrhů a připomínek investora vznikla architektonická studie, která definovala budoucí vizuální styl budovy.

VYUŽITÍ BIM PŘI REALIZACI

Projekt VÁPENKY vznikal v přelomovém období přechodu z 2D projektovaní na 3D. Byl jedním z prvních testovacích projektů využití softwaru Revit, tedy BIM řešení Autodesku. Ačkoli v současné době stále není mnoho investorů, kteří by vyžadovali projekci v BIM, na tomto pilotním projektu si samotní projektanti společnosti PRODIN ověřili, že toto inovativní projektování má vyšší přidanou hodnotu a je to cesta správným směrem. Díky projektu ve 3D bylo možné již v počátku projektu eliminovat eventuální chyby. Důkazem bylo to, že nenastal žádný větší problém, resp. kolize mezi výstavbou skeletu a následnou činností jednotlivých řemesel v průběhu výstavby.

TROJTRAKT – NEJVHODNĚJŠÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Vzhledem k tomu, že se jedná o administrativní budovu, nejvhodnějším řešením se jevil trojtrakt. Skelet budovy je proveden jako monolitický železobetonový, který je založen na pilotech. Území zvané „Vápenka“ totiž z důvodu podloží, ve kterém by se mohla vyskytovat pyrotechnická zátěž z 2. světové války, ani jiné řešení nenabízelo. Již ve fázi projektu bylo proto potřeba zpracovat pyrotechnický posudek a při samotné výstavbě se každá pilota musela předvrtávat tenkým vrtem a prozkoumat speciální sondou. Navíc se stavba nachází v blízkosti elektrifikované železniční tratě, tj. území možného vzniku bludných proudů, a proto bylo nezbytné v rámci stavby provést specifické úpravy pro jejich eliminaci.

MODERNÍ BUDOVA S INDUSTRIÁLNÍM NÁDECHEM

Již od počátku projektu a konzultací s architekty bylo jasným cílem vytvořit moderní a reprezentativní administrativní budovu s lehce industriálním nádechem, ve které budou stavební materiály přiznané. Za všimnutí určitě stojí využití originálních betonových sloupů nebo bočních stěn v atriu schodišťového traktu, které jsou vybetonovány v pohledové kvalitě. Při betonáži těchto stěn se použila „syrová“ nehoblovaná dřevěná prkna, která obtiskla do betonu nejen strukturu, mnohdy i s jemnými třískami, ale částečně také barvu. V hojné míře jsou zde použity sádrokartonové příčkové systémy a sádrové omítkové stěrky. Pro utlumení hluku byly v kantýně (v přízemí) a zasedací místnosti použity akustické podhledy.

DOMINANTU BUDOVY TVOŘÍ FASÁDA Z TAHOKOVU

Fasádu objektu tvoří tepelně‑izolační kontaktní zateplovací systém s minerální vlnou tloušťky 30 cm, na který byla aplikována silikonová omítka. Hliníková okna a dveře s trojskly vyplňují stavební otvory. Okna, která nejsou stíněna fasádou z tahokovu, jsou vybavena speciálním sklem s větší odrazivostí slunečních paprsků a UV záření tak, aby se budova v těchto místech zbytečně nepřehřívala. Zbylé zastíněné výplně jsou zaskleny čirými tabulemi s větší propustností světla při zachování tepelně i zvukově izolačních parametrů.

Dominantním prvkem fasády a největším technickým a stavebním „oříškem“, se kterým bylo nutno si poradit, se stala designová tahokovová stínicí fasáda, pokrývající větší část fasádního pláště této šestipodlažní budovy. Jednotlivé stínicí dílce z tahokovu jsou upevněny ke svislým nosníkům, které jsou přes ohýbané kotvicí nerezové plechy fixovány přímo ke skeletu budovy. Samotné montáži fasády předcházelo geodetické zaměření skeletu z důvodu dorovnání odchylek a možnosti vytvořit přesnou šablonu pro následnou instalaci stínicích dílců. Důležitým a složitým faktorem bylo rozměření jednotlivých šablon a výřezů z tahokovu tak, aby vše na sebe nepřerušeně navazovalo. V rámci projektu byla rovněž zpracována studie denního osvětlení, která hodnotí průchod přirozeného denního světla skrz zastíněné části oken.

VYTÁPĚNÍ

Zdroj tepla budovy tvoří dva kondenzační plynové kotle o výkonu 48 kW. O tepelnou pohodu v jednotlivých kancelářích a místnostech se starají závěsné deskové radiátory. Teplou vodu ohřívá nevelký zásobník. Již od začátku se také počítalo s rekuperací. Pro zajištění vnitřního komfortu a neustálého přísunu čerstvého vzduchu byl zvolen systém rekuperačních jednotek, kdy každé „půlpatro“ má svoji vlastní samostatnou jednotku. Pro chlazení je využíván VRV systém jednotky. V celé budově je instalováno LED osvětlení.

TOP PĚT PRVKŮ VÁPENKY

  • Dominantou celé stavby je bezesporu fasáda, která je tím nejvýraznějším prvkem budovy.
  • Za hezkého počasí zaměstnanci i návštěvníci firmy zcela jistě uvítají stylovou terasu na střeše s výhledem na město Pardubice.
  • Velkou výzvou z pohledu realizace bylo prosklené atrium v prostřední schodišťové části budovy, které je otevřené přes všech šest pater až po střechu, a jehož betonové stěny jsou v pohledové kvalitě.
  • Návštěvníci jistě ocení příjemnou a prostornou recepci, která je doplněna květinovou stěnou a dodává prostoru příjemnou atmosféru.
  • Samozřejmostí je i vnitřní komfort budovy z hlediska zajištění přísunu čerstvého vzduchu a vybavení kanceláří vkusným nábytkem s ohledem na ergonomii.

ZÁVĚR

Práce na stavbě začaly v srpnu 2018 přeložkou plynovodu. Následoval pyrotechnický průzkum staveniště, zemní práce a pilotáž. Začátkem listopadu pak odstartovala výstavba monolitické konstrukce. Stavba byla úspěšně dokončena koncem roku 2019 a předána k nastěhování přesně „na apríla“, tedy 1. dubna 2020.

Barbora Pešková
Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.

Související články