Investiční plán Pardubického kraje na rok 2021 (3 598 537 tisíc korun)

publikováno:
autor:
Z výstavby Centra urgentního příjmu Ústí nad Orlicí – únor 2021 Z výstavby Centra urgentního příjmu Ústí nad Orlicí – únor 2021

Plán investic reflektuje zhoršení ekonomického vývoje. Podle aktuální situace, především související s pandemickou situací, v něm může docházet k časovým posunům. V Pardubickém kraji jsou přesto naplánovány stavby za cca 3,5 miliardy korun.

DOPRAVA (2 101 835 TISÍC KORUN)

Přibližně polovina uvedené částky, připadající na rozvoj dopravní infrastruktury kraje, tvoří dotace z Evropské unie. Na tomto plánu se významně podílejí stavby zajišťované Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, zejména jde o výstavbu nových přivaděčů k D35 a stavby výzev 70., 91. a 95. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

ZDRAVOTNICTVÍ (995 026 TISÍC KORUN)

Mezi projekty mimořádného významu ve zdravotnictví se spoluúčastí evropských fondů patří například výstavba centra urgentního příjmu v Orlicko‑ústecké nemocnici, centra urgentního příjmu v Pardubické nemocnici, nemocnice následné péče v Moravské Třebové, realizace úspor energie v Odborném léčebném ústavu Jevíčko a v Odborném léčebném ústavu Albertinum (Žamberk) a výstavba nových výjezdových základen v Seči a Moravské Třebové.

Čistě krajské investice do zdravotnictví se budou týkat hlavně výměny střešní krytiny na monobloku nemocnice v Litomyšli, rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v Pardubické nemocnici, rekonstrukce jednotky intenzivní péče nemocnice ve Svitavách a rekonstrukce stravovacího provozu Pardubické nemocnice.

ŠKOLSTVÍ (161 706 TISÍC KORUN)

V případě investic kraje do školství jde například o rekonstrukci a výstavbu bytů a domků pro dětské domovy (kraj ruší klasické dětské domovy, dětské skupiny žijí jako rodiny v bytech a domcích) v Moravské Třebové a Poličce. Z projektů se spoluúčastí evropských fondů ve školství můžeme uvézt například zateplování školských budov (SOU v městě Králíky, Gymnázium v Litomyšli či pedagogické školy v Litomyšli). Podpora EU bude směřovat i na rekonstrukce ve speciálních školách v městech Skuteč, Ústí nad Orlicí a Pardubice.

SOCIÁLNÍ VĚCI (15 270 TISÍC KORUN)

V této oblasti můžeme zmínit rekonstrukci domu v Bystrém (se spoluúčastí evropských fondů).

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE (297 067 TISÍC KORUN)

Mezi stavby se spoluúčastí evropských fondů v kultuře patří dokončení obnovy části areálu a Pernštejnské expozice Zámku Pardubice nebo obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii. Kromě toho investuje letos kraj například 300 tisíc (ne milionů) korun do stavebních úprav Dělostřelecké tvrze Bouda a připravuje zprovoznění nových stálých expozic Východočeského muzea. Další velké projekty budou projekčně nachystané pro nové evropské programy.

BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU (27 633 TISÍC KORUN)

Téměř 28 milionů korun investuje kraj do opravy fasády budovy B Krajského úřadu, navržené architektem Ladislavem Machoněm.

Přehled investic v letech 2016 až 2020 v Kč

Stavby
financované krajem
Z toho
dotace EU
Prostřednictví SÚS
Pardubického kraje
Celkem
investice
381 839 000 168 249 011 198 000 000 579 839 000
144 500 000 9 176 433 369 000 000 513 500 000
877 000 000 258 240 982 442 000 000 1 319 442 000
983 500 000 559 995 363 442 000 000 1 425 500 000
1 283 000 000 422 512 309 978 000 000 2 270 000 000

 

Z podkladů oddělení komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana Pardubického kraje

Související články