Revoluční designy mostových jeřábů = přínos pro ekonomiku provozu

Nosník Demag V‑typ navržený pomocí Bionic Engineering (JBE) Nosník Demag V‑typ navržený pomocí Bionic Engineering (JBE)

Díky spojení sil dvou největších hráčů na trhu mostových jeřábů Konecranes a Demag vznikla v roce 2017 globální společnost, která nemá (v oblasti technologického know‑how a regionálního dosahu) konkurenci. I přes předchozí bohatou činnost obou značek v oblasti podpory výzkumu a vývoje, nyní korporace Konecranes zintenzivnila investice do vědecké činnosti a využívá tak potenciál kompetencí sloučené firmy. Korporace ročně vynakládá nemalé finanční prostředky na to, aby se produkty neustále vylepšovaly a reflektovaly stále se vyvíjející potřeby zákazníků. V současné době vlastní organizace přes tisíc různých patentů a přes pět set nápadů a inovací čeká na patentovém úřadě na zpracování.

REVOLUCE V DESIGNU MOSTNICE JEŘÁBU – DEMAG V‑TYP

„Kmitání nosníku (mostnice) mostových jeřábů je jedním z doprovodných jevů, které se vyskytují v průběhu zdvihání a spouštění břemen a při pojezdech. Důvodem je vznik sil, které způsobují rezonanci. V případě, že je nosník příliš rozechvělý, je velmi složité pro obsluhu manipulovat s materiálem bezpečně, přesně a rychle. Eliminovat tyto negativní vlivy bylo úkolem vývoje nového nosníku, který by sloužil právě pro precizní manipulaci s citlivými břemeny,“ říká Jiří Herian, obchodní ředitel společnosti Konecranes and Demag s. r. o.

Výsledkem je vznik revolučního nosníku s názvem Demag V‑typ, který byl vyvinut s ohledem na zvětšení operačních cyklů, zvýšení únosnosti jeřábu při zachování nízké vlastní hmotnosti a stability nosníku. Vysoce výkonný jeřáb (s inovativní mostnicí) je během manipulace s břemeny velmi přesný a stabilní, disponuje taktéž nízkou vlastní hmotností a dlouhou životností.

Jiří Herian dále přibližuje nosnou myšlenku vývoje: „Nový nosník jeřábu byl navržený pomocí tzv. Bionic Engineering (JBE), tedy aplikací metod a systémů, pozorovaných v přírodě, na moderní strojírenské systémy a technologie. Myšlenka byla přenesena ze struktury kostí zvířat, kde je materiál použitý pouze tam, kde je skutečně potřeba. Části, které jsou vystaveny velkým zatížením, jsou opatřeny dodatečnými ztužidly. Membránové spoje zajišťují optimální a zároveň rovnoměrnou distribuci tlakových a tahových sil. To činí z Demag V‑typ jeřáb extrémně odolný vůči zatížení.“

Jeřábový nosník Demag V‑typ váží až o 17 % méně než jeřáb, který má mostnici vyhotovenou z krabicového nosníku. To umožňuje uživateli jeřábu využít získaných rezerv pro vyšší nosnost jeřábu, nebo docílit úspor v materiálu na ocelovou konstrukci jeřábové dráhy, potažmo celé haly.

Menší vlastní hmotnost jeřábu znamená i nižší kolové tlaky a přenesené síly do stávající struktury jeřábové dráhy nebo konstrukce haly. Jeřáby (s o řád vyšší nosností) nacházejí uplatnění ve stávajících výrobních halách bez toho, že by se nosné konstrukce musely dodatečně vyztužovat. V neposlední řadě pak méně použitého materiálu na výrobu nosníku pomáhá chránit naše životní prostředí.

V porovnání s krabicovým nosníkem má V‑typ jeřáb až o 30 % menší kmity nosníku. Optimalizovaný poměr mezi vlastní hmotností a nosností a zlepšený rozptyl sil má pozitivní vliv na ustanovení nosníku „do klidu“. Majitelé těchto jeřábů mohou zmíněný benefit využívat, a to ve formě vyšší výkonnosti a zvýšení pracovních cyklů. Obsluha totiž nemusí čekat na to, až se kmitání nosníků ustálí.

Tato výhoda může hrát velmi významnou roli při manipulacích s citlivým materiálem, jako jsou například tabule skla, tekutiny, velké konstrukční celky nebo drahé a přesně obrobené výrobky, jakými jsou třeba části turbín. Menší kmitání je čistě mechanickou vlastností jeřábu, benefit je potřeba spatřovat v eliminaci nasazení finančně nákladných elektronických ovládacích systémů.

Ruku v ruce s touto vlastností jeřábu, tedy menšími kmity, jde i menší opotřebení dílů celé jeřábové instalace od komponent jeřábu nebo jeřábové dráhy, jejich podpor až po samotné haly a její základy. To proto, že vše je vystaveno menšímu namáhání.

Dále je Demag V‑typ jeřáb schopný vykonat přes 500 000 operací s břemenem, což je více než dvojnásobná životnost v porovnání s jeřábem stejného typu, který má mostnici provedenou jako krabicovou. To přináší uživateli jistotu brzké návratnosti investice.

Díky unikátní konstrukci je jeřáb Demag V‑typ vhodný i pro venkovní použití. Důvodem je plocha, která je vystavena vlivům venkovního prostředí, a která je až o 55 % menší v porovnání s jeřábem, který má nosník v krabicovém provedení. Při použití uvnitř objektu umožňuje patentovaný nosník Demag V‑typ až o 30 % lepší propustnost světla v porovnání s jeřáby stejného typu, které mají mostnici v konvenčním provedení, což poskytuje pracovníkům pod jeřábem mnohem přívětivější pracovní prostředí a úsporu nákladů na osvětlení haly pod jeřábem. Kromě tohoto přínosu je potřeba zmínit i zvýšení bezpečnosti práce během používání jeřábu.

„Další obrovskou výhodou jeřábu Demag V‑typ je to, že veškeré konstrukční svary jsou viditelné, a tedy dobře přístupné. Z hlediska inspekcí a údržbářských činností dochází tedy k úsporám času a nákladů, a to díky jednouchým kontrolám svarů bez nutnosti použít speciální techniky,“ říká Jiří Herian. Díky subtilní konstrukci mostnice lze na pojezd jeřábu použít méně výkonné motory bez omezení výkonnostních a garantovaných parametrů. Provozovatel tak šetří i elektrickou energii a je v konečném důsledku ohleduplnější k životnímu prostředí.

Po uvedení jednonosníkových mostových jeřábů Demag V‑typ na trh se začaly vyrábět i jeřáby dvounosníkové, takže tento typ jeřábu pokrývá široké spektrum nosností od jedné až po 50 tun. Celkový tvar mostnic lze přizpůsobit potřebám zákazníků tak, aby byl vhodný do dostupného prostoru pro jeřáb. Konstrukci lze taktéž navrhnout tak, aby se tvar přizpůsobil proporcím haly a docílilo se tím potřebného zdvihu tím, že se celý jeřáb umístí co nejvíce v hale nahoru. 

ŽHAVÁ NOVINKA – KOMPAKTNÍ NOSNÍK KONECRANES KAIROS

V září 2019 značka Konecranes přišla hned se třemi zásadními novinkami z oblasti jeřábové techniky, které společnost posunuly o velký kus před ostatní výrobce jeřábů a kladkostrojů, a které nastavily nový průmyslový standard. Odborné veřejnosti se představil nový řetězový kladkostroj řady Konecranes C, nový lanový vrátek Konecranes M a jedinečný kladkostroj řady Konecranes S se syntetickým lanem.

Společně s tímto lanovým kladkostrojem byl uveden na trh nový typ jednonosníkového mostového jeřábu s kompaktním nosníkem Kairos.

Mostový jeřáb charakterizují a odlišují od běžných jeřábů tři hlavní vlastnosti:

  • nový design krabicového nosníku,
  • dělený nosník se standardizovaným spojem,
  • kluzné spojení mostnice s příčníkem.

„Nosník jeřábu je proveden jako krabicový s tím rozdílem, že vyztužující žebra vystupují otvory ve stěnách tvořených plechy ven, takže svary jsou realizovány pouze zvenčí. To usnadňuje nejen vlastní výrobu jeřábu, ale i pravidelné inspekce ocelové konstrukce a kontrolu konkrétních svarů.

Venkovní svary lze provést svařovacími automaty, čímž se eliminuje lidská chybovost a je zaručena bezvadná kvalita provedené práce,“ popisuje klíčovou vlastnost jeřábu Jiří Herian.

Instalace a montáž jeřábů probíhá často ve stísněných podmínkách, zvláště když se jedná o instalaci ve stávajících výrobních halách, kde je plocha zastavěná různou výrobní technologií. Dopravit dvacetimetrový nosník přesně na místo instalace bývá „oříškem“ nejen pro dopravce, ale i pro montážní partu. Mnoho jeřábů Konecranes se vyrábí v evropských výrobních závodech, ale místo konečné instalace bývá klidně i za oceánem a někdy i v těžko přístupných oblastech. Cílem při vývoji děleného nosníkuse standardizovaným spojem bylo právě uspořit dopravní náklady při přepravě vyrobeného jeřábu na místo určení a usnadnit instalaci v omezených prostorách.

Spoj je provedený tak, aby se snadno montoval přímo na stavbě pouze za použití běžně dostupných nástrojů, a aby se rozdělený nosník vešel do 40 stop velkého přepravního kontejneru.

Správná geometrie nosníku je docílena díky do sebe přesně lícujících částí. Spoj sám o sobě je zajištěn několika vysokopevnostními šrouby a ocelovými deskami, které drží obě části pohromadě. V případě potřeby spoj nemusí být nutně uprostřed nosníku, ale pokud to situace vyžaduje, může být například v jedné třetině. Nosník jeřábu v tomto provedení lze rozdělit pouze jednou, tedy maximálně na dvě části.

Posuvné spojení se nachází pouze na jedné straně jeřábu a jedná se o spojení mezi hlavním nosníkem a příčníkem jeřábu. Toto řešení je jedinečné díky speciálnímu plastickému materiálu, který je vložený mezi spodní pásnici mostu a horní hranu příčníku, kde dochází ke styku těchto dvou částí jeřábu. Stejný materiál se nachází i v sérii plíšků, kterými je mostnice jeřábu přichycena k příčníku pomocí šroubů, které však nejsou dotaženy „úmyslně na doraz“. „Jde o řízený proces. Kluzné spojení totiž umožňuje nejen natáčení příčníku zleva doprava od osy jeřábové dráhy, ale i jeho naklápění okolo osy mostnice. Předností kluzného spoje je i to, že si snadno poradí s nerovnostmi a geometrickými nepřesnostmi na dráze, které během provozu najeřábových drahách časem vznikají. Pohyblivé spojení taktéž minimalizuje síly, které vznikají při nesouososti drah od jeřábu do jeřábové dráhy.

Příčník umožňuje jeřábu lépe se přizpůsobit dráze bez hrozby opotřebovávání kolejnice nebo kol jeřábu. Rozsah dovoleného vychýlení příčníku u kluzného spoje je cca 1,5 stupně na obě strany – tedy celkový rozsah jsou 3 stupně,“ upřesňuje význam jedinečné vlastnosti a technologické inovace Jiří Herian, obchodní ředitel společnosti Konecranes and Demag s. r. o.

Z podkladů Konecranes and Demag s. r. o.
www.konecranes.cz
www.demagcranes.cz