Schöck Tronsole® – Bezpečná ochrana proti kročejovému zvuku

Útlum hluku na schodištích ve stavbě nazvané „Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha-Barrandov“ byl realizován v monoliticky prováděných schodištích s použitím výrobků německého výrobce speciálních prvků do staveb Schöck Bauteile GmbH. V místě napojení schodišťových ramen na hlavní podesty se použily prvky Schöck Tronsole® typ T a mezipodesty byly uloženy prostřednictvím prvků Tronsole® Z, které se umísťují do bednění schodišťových stěn a po odbednění vytvářejí jakési niky (výklenek, prohlubeň), do nichž se zavádí armatura mezipodest a po zmonolitnění vznikají betonové trny. Ty jsou akusticky odděleny od stěn, na kterých celá konstrukce schodiště leží.

V systému Schöck Tronsole® jsou použita nová elastomerová ložiska Elodur®, která v současnosti zaručují bezkonkurenční zvukový útlum ve všech nosných prvcích systému Tronsole®. Nenosným prvkem, který odděluje schodišťové desky od schodišťových stěn, je spárová deska Tronsole® typ L, která se vkládá po obvodu všech oddělovaných konstrukcí a jejíž použití zaručuje deklarované útlumy všech nosných typů.

Novinkou systému je prvek Tronsole® typ P, který se používá pro uložení monolitických i prefabrikovaných mezipodest ve zděných i monolitických stěnách a který přenáší svislé smykové i nadzvedávací síly a horizontální smykové síly. Nosným prvkem tohoto výrobku je ocelový obdélníkový profil, který je vsazen do speciálního stěnového pouzdra a ve schodišťové desce je pak opatřen plastovým pouzdrem se závěsnou smyčkou z betonářské výztuže.

TRONSOLE® TYP P

  • Zvukově-izolační spojení schodišťové mezipodesty se stěnou schodiště.
  • Díky vynikající kročejové zvukové izolaci již není nutná plovoucí podlaha na mezipodestě.
  • Provedení prefabrikované mezipodesty bez betonových konzolek zajišťuje optimalizovaný proces výstavby a vysokou ekonomickou účinnost.

Výhody:

  • Přenos kladných a záporných posouvajících sil. Ideální řešení pro prefabrikaci mezipodest a díky tomu úspora času v harmonogramu stavby.
  • Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku od *L * n, w ≥ 27 dB do ΔL * n, w ≥ 33 dB.
  • Protipožární příslušenství k přiobjednání – pro zařazení do třídy požární odolnosti R 90.
  • Vhodné také pro mezipodesty tloušťky 180 mm.

NOVÝ MODEL SCHÖCK ISOKORB® CXT

Kombinací produktů firmy Schöck nekovové výztuže Combar® a systému Isokorb® vznikl nový model Schöck Isokorb® CXT. V systému přerušení tepelných mostů ideálně nahrazuje ocelové tahové pruty nekovovými se součinitelem tepelné vodivosti l = 0,7 W/(mK).

Více informací najdete na: www.schoeck-wittek.cz

Kontakt: Ing. Jiří Mrkva
technici@wittek.cz
Schöck-Wittek s. r. o.

Související články