Konstrukce ocelových schodišť

Detail řešení zábradlí (foto: Mikuláš Hrdlička) Detail řešení zábradlí (foto: Mikuláš Hrdlička)

V rámci výstavby nové regionální centrály ČSOB v Hradci Králové byla v druhém nadzemním podlaží budovy vyprojektována dvě ocelová schodiště. Obě konstrukce jsou totožné, každá se sestává ze čtyř ramen, dvou mezipodest a dvou podest. V článku je popsáno konstrukční řešení, realizace zábradlí a povrchová ochrana.

Schodnice jsou tvořeny masivními výpalky z plechu, na straně u zdi tloušťky 20 mm a v zrcátku 40 mm. Stupně bez podstupnic, které celou konstrukci odlehčují, jsou svařeny z kombinace výpalků a ploché oceli tvářené za studena. Mezipodesty a podesty vynáší válcované profily uložené v kapsách v okolních zdech. Ocelové nosníky jsou v kapsách opatřeny akustickou izolací, která minimalizuje přenos vibrací a hluku ze schodišť dále do budovy.

Nedílnou součástí schodišť je zábradlí, které je zhotoveno jako kazetové a ve stejné tloušťce, jako je plech schodnice. Tím, že jsou veškeré svary zabroušeny a případně zatmeleny, schodnice opticky tvoří se zábradlím jeden celek. To (v kombinaci s neviditelnými spoji obkladních plechů zábradlí) tvoří dojem jednoho kusu a tím konstrukci celkově „uhlazuje“.

MATERIÁL KONSTRUKCE

Celá konstrukce je z konstrukční oceli. Schodnice z oceli S355 dle ČSN EN 10027-1 jakostního stupně J2 dle ČSN EN 10025-2. U těchto prvků byl požadavek na zlepšené vlastnosti kolmo k povrchu +Z25 podle ČSN EN 10164. Zkoušku, která tyto vlastnosti zaručuje, naše firma zajistila přímo u dodavatele hutního materiálu. Ostatní části konstrukcí jsou zhotoveny z běžné oceli S235 podle ČSN EN 10027-1 jakostního stupně JR dle ČSN EN 10025-2.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Celá budova má certifikaci LEED v nejvyšším stupni – Platinum. Veškeré nátěrové a pomocné hmoty splňují požadavky na limity obsahu těkavých látek VOC max. 250 g/l. Vysoké nároky na povrchovou úpravu byly dány především vysokou estetickou hodnotou námi dodávaných konstrukcí. To se projevilo v požadavku na tmelení veškerých viditelných svarů.

Mimo dvou konstrukcí schodišť naše společnost dodávala také veškeré ocelové zábradlí na únikových schodištích. Tato zábradlí byla kazetová, montážně svařovaná. Vzhledem k tomu, že jednotlivá ramena zábradlí nebyla mezi sebou v zrcátku propojena, musela být konstrukce velmi bytelná. Tuhost zajištuje zejména kotevní prvek z plechu tloušťky 20 mm, který je kotvený do každého schodu chemickou kotvou M16.

Ing. Sven Mužík, IWE/EWE
Mužík a syn s. r. o.

Související články