„Osobní kancelář nemám. Mou kanceláří je vlastně celá budova,“

Zora Křičková Zora Křičková

uvedla v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Zora Křičková – výkonná ředitelka Facilities management ČSOB, a. s.

Od prvních záměrů a představ uplynulo více než pět let. Jak jste s výsledkem spokojená?
Ano, s výsledkem jsme velice spokojeni a reakce našich prvních zaměstnanců, kteří se do budovy stěhují, jsou také velice pozitivní. Naši regionální centrálu v Hradci Králové (HHQ) jsme dokončili v polovině tohoto roku a do prostor se nastěhuje přibližně tisíc zaměstnanců. Naše nové sídlo symbolizuje vše, co dnes charakterizuje moderního zaměstnavatele – inovace, flexibilní pracovní prostředí a odpovědný přístup ke společnosti s důrazem na udržitelnost a ekologii.

A ještě abych se vrátila k Vaší otázce, architektonická koncepce budovy byla vybrána procesem několikakolové vyzvané a průběžně moderované soutěže, technická koncepce byla naopak zadána stavebním programem stejně jako principy hierarchizace pracovního prostředí. Budova tak odpovídá našemu původnímu záměru a my jsme s výsledkem stavby maximálně spokojeni.

Banka se zde rozhodla vybudovat architektonicky nadčasový bankovní dům. V čem spatřujete tu nadčasovost?
Nová hradecká budova plní nejpřísnější ekologické standardy, vyznačuje se mimořádnou ohleduplností k životnímu prostředí a díky použití špičkových technologií se stane jednou z nejmodernějších budov v Evropě. K vytápění a chlazení budou sloužit tepelná čerpadla využívající energii ze zemního masivu prostřednictvím 108 energetických vrtů hlubokých až 200 metrů. Tyto systémy spolu s vysoce kvalitním pláštěm budovy a důslednou rekuperací tepla z vnitřních zdrojů umožní dosáhnout mimořádně úsporného provozu. Moderní technologie se také objeví v rámci každodenního provozu. Budou to například biometrické systémy pro kontrolu vstupů či plynulé řízení osvětlení podle přítomnosti pracovníků a intenzity denního světla.

Řešili jste v průběhu těch let spolu s architekty nějaké konkrétní změny nebo úpravy? Jaké a proč?
Ano, v průběhu výstavby došlo k zásadní změně koncepce bankovní pobočky v přízemí. Tu budou nově sdílet všechny společnosti skupiny ČSOB a bude reflektovat zcela odlišné formy komunikace s klientem.

Došlo v průběhu let a proč k nějaké závažnější komplikaci při výstavbě, jak například výstavbu ovlivnila pandemie?
Jedinou nestandardní komplikací byl opravdu zásah pandemie covidu, který bohužel provázel celou dobu výstavby. Projevoval se například výpadky pracovních týmů, které musely absolvovat karanténu, a zpožděním či dokonce rušením dodávek, zejména ze zahraničí. Zpoždění bylo však nakonec díky úsilí našeho generálního dodavatele – společnosti Syner – redukováno na pouhý jeden měsíc.

Inspirovala se hradecká pobočka nějakými konkrétními stavebními prvky či řešeními prvky budovy ČSOB v Radlicích?
Nikoliv, naše radlické budovy nesloužily jako inspirace – hradecká budova je konkrétním řešením principů zadání pro konkrétní místo, stejně jako jím jsou budovy v Radlicích. Společné principy našich budov přitom spočívají v orientaci na životní prostředí, technické progresivitě, pracovním prostředí s důrazem na fyziologické, psychologické a sociální aspekty, integraci architektury do urbánního prostředí a její otevřenosti vůči okolí.

Ve kterém směru bylo možné realizovat dodatečné změny, reagovat již v průběhu výstavby na vývoj na trhu, předpokládám, že to šlo v interiérech a tedy v pracovním prostředí…
Naší snahou a cílem bylo koncipovat budovu jako nadčasovou, nikoli primárně reagující na dočasné trendy. Stejně jako naše stávající budovy navržené řešení pracovního prostředí dokáže absorbovat různé tendence ve stylu práce a užívání a v tomto směru nebylo třeba projekt v průběhu jeho přípravy nijak pozměňovat.

Kdybyste mohli nový objekt vyzdvihnout z hlediska „inteligentnosti, udržitelnosti… Ve kterém směru je budova TOP?
Jednoznačně v orientaci na stavění a provozování, které bude šetrné k životnímu prostředí, a v zaměření na vytvoření optimálního prostředí pro člověka. V tomto ohledu dbáme na světlo a zrakovou pohodu, tepelný komfort bez výkyvů, maximalizaci přirozeného větrání bez nepříznivých důsledků proudění, psychologicky významný kontakt s vnějším prostředím, akustické vyladění, strukturování prostor pro kontakt a podobně.

Byla stavba realizována v BIM? Jaký přínos z tohoto budete konkrétně mít vy, provozovatelé?
Ano, v BIMu byla budova projektována především pro využití v provozní fázi. Správa budovy a její provozování je nastaveno pro použití BIMu, ve kterém je uložena většina informací a dokladů.

Ještě se vrátím k otázce vnitřního prostředí… Jak se podle Vás vyvíjí trendy v oblasti kancelářských prostor, pracovního prostředí… Ve kterém směru cítíte posun nejvíce?
Nové trendy v oblasti pracovního prostředí, na který reagují i všechny naše kancelářské prostory, nejsou otázkou posledních let, ale spíše posledního desetiletí, kdy nám digitalizace umožnila pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Tedy kanceláře jsou více místem k našemu osobnímu setkávání a komunikaci než k individuální práci. Řekla bych, že naše nová budova, resp. její koncepce musí být univerzální tak, aby efektivně sloužila jako nástroj přinejmenším řadu desítek let bez nutnosti jejich dalších stavebních úprav.

Jak bude vypadat konkrétně Vaše kancelář, jaké „vychytávky“ bude mít?
Já budu novou budovu v Hradci využívat příležitostně na různé schůzky, ale svou kancelář zde mít nebudu, stejně jako nemám kancelář v naší budově v Praze, protože díky mé pracovní náplni je mojí kanceláří vlastně celá budova. Nicméně se těším na jednání v Hradci Králové v nové kavárně s výhledem na řeku a už dnes vidím, že oblíbeným místem pro schůzky se stane také zelená střecha s několika pracovními zákoutími a výhledem na město.

Bude v novém komplexu umístěna i pojišťovací část, která nyní sídlí v Pardubicích? Kolik bude v Bance pracovat úředníků?
Ne, ČSOB Pojišťovna má i nadále centrálu v Pardubicích. V nové budově bude přibližně tisícovka pracovních míst.

Nač se mohou těšit klienti banky, kteří za vašimi zaměstnanci do banky nebo pojišťovny přijdou?
Do budovy se nastěhovaly útvary call centra či back office, stejně jako naše businessové útvary pro korporátní a firemní klientelu, privátní banka i ČSOB Leasing. Klienti se mohou těšit na novou pobočku, kde si v novém prostředí mohou diskrétně vyřídit na jednom místě agendu nejen bankovní, ale také hypoteční banky, leasingu. Stejně tak naši privátní, korporátní či firemní klienti zde naleznou diskrétní prostory pro osobní jednání.

V jakém stavu realizace je lávka přes Labe? Proč vlastně spolu s budovou vyrostla, resp. musela vyrůst?
Lávka přes Labe se začne stavět na začátku září a dokončená by měla být v závěru příštího roku. Její projekt připravuje město Hradec Králové přes deset let a při volbě lokality pro výstavbu naší budovy počítala banka s tím, že lávka bude v době realizace stavby již sloužit. Došlo ovšem ke skluzu v její přípravě, a protože obě stavby nebylo možno realizovat souběžně, její realizace proběhne až nyní, po dokončení hradecké centrály HHQ.

Podle původních záměrů měla budova ČSOB dodat lokalitě potřebné oživení. Jaké navazující objekty již v areálu rostou nebo se chystají?
Naše budova v Hradci Králové začíná žít a z toho mám nesmírnou radost. Protože teprve nastěhováním našich zaměstnanců a každodenním používáním dostane budova smysl. Je to pro nás také další příležitost zapojit se do života v Hradci. S městem spolupracujeme na vytvoření koncepce veřejného prostranství celé lokality Aldis, včetně vybudování již zmíněné, zcela nové lávky pro pěší, spojující oba břehy Labe. Také naše kavárna je od srpna otevřená pro veřejnost a postupně budou ožívat i další prostory pro obchody a služby, otevření naší skupinové pobočky v přízemí plánujeme na začátek příštího roku. Věřím, že se naše kavárna stane oblíbeným cílem procházek podél řeky. V přízemí bude také pobočka České pošty.


Zora Křičková
vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Poté pracovala jako programátor IT – analytik a na manažerských pozicích ve společnosti Schomburg a Dell Computer. Do ČSOB nastoupila v roce 2004 na pozici manažera provozních služeb útvaru Facilities Management, následně měla na starosti „backoffice“ Poštovní spořitelny. Od roku 2012 pracuje na pozici výkonné ředitelky celého Facilities Managementu skupiny ČSOB.

Související články