Schöck Tronsole® - Bezpečná ochrana proti kročejovému zvuku

publikováno:

Útlum hluku v novém administrativně-komerčním objektu Bořislavka Centrum, který se nachází v Praze na ulici Evropská a má přímou návaznost do vestibulu metra, byl realizován pomocí výrobků významného německého producenta speciálních prvků do staveb Schöck Bauteile GmbH. Na různých místech bodovy, která se skládá ze čtyř nadzemních objektů, které mají čtyři až sedm nadzemních podlaží a technologické nástavby, byly konkrétně uplatněny produkty Schöck Tronsole® typ T, Schöck Tronsole® typ Z a Schöck Tronsole® typ L. Bořislavka Centrum otevřela své brány 4. června roku 2021. V budově se nachází téměř 30 000 m2 kanceláří a 10 000 m2 obchodní plochy.

V systému Schöck Tronsole® jsou použita nová elastomerová ložiska Elodur®, která v současnosti zaručují bezkonkurenční zvukový útlum ve všech nosných prvcích systému Tronsole®. Nenosným prvkem, který odděluje schodišťové desky od schodišťových stěn, je spárová deska Tronsole® typ L, která se vkládá po obvodu všech oddělovaných konstrukcí a jejíž použití zaručuje deklarované útlumy všech nosných typů.

Novinkou systému je prvek Tronsole® typ P, který se používá pro uložení monolitických i prefabrikovaných mezipodest ve zděných i monolitických stěnách a který přenáší svislé smykové i nadzvedávací síly a horizontální smykové síly. Nosným prvkem tohoto výrobku je ocelový obdélníkový profil, který je vsazen do speciálního stěnového pouzdra a ve schodišťové desce je pak opatřen plastovým pouzdrem se závěsnou smyčkou z betonářské výztuže.

TRONSOLE® TYP P

  • Zvukově-izolační spojení schodišťové mezipodesty se stěnou schodiště.
  • Díky vynikající kročejové zvukové izolaci již není nutná plovoucí podlaha na mezipodestě.
  • Provedení prefabrikované mezipodesty bez betonových konzolek zajišťuje optimalizovaný proces výstavby a vysokou ekonomickou účinnost.

Výhody:

  • Přenos kladných a záporných posouvajících sil. Ideální řešení pro prefabrikaci mezipodest a díky tomu úspora času v harmonogramu stavby.
  • Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku od *L * n, w ≥ 27 dB do ∆L*n, w ≥ 33 dB.
  • Protipožární příslušenství k přiobjednání – pro zařazení do třídy požární odolnosti R 90.
  • Vhodné také pro mezipodesty tloušťky 180 mm.

NOVÝ MODEL SCHÖCK ISOKORB® CXT

Kombinací produktů firmy Schöck nekovové výztuže Combar® a systému Isokorb® vznikl nový model Schöck Isokorb® CXT. V systému přerušení tepelných mostů ideálně nahrazuje ocelové tahové pruty nekovovými se součinitelem tepelné vodivosti l = 0,7 W/(mK).

Více informací najdete na:
www.schoeck-wittek.cz

Kontakt: Ing. Jiří Mrkva
technici@wittek.cz
Schöck-Wittek s.r.o.

Související články