Main - Město a světlo

Vzpomínka na Pavla Váňu

Ing. Pavel Váňa Ing. Pavel Váňa

V pátek 13. listopadu 2020 zemřel po těžké nemoci náš vynikající kamarád, spolupracovník, dlouholetý člen předsednictva Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ), zakladatel firmy EKOMOR, s. r. o., Ing. Pavel Váňa.

Narodil se v Novém Jičíně, kde rovněž navštěvoval základní školu. Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou v Ostravě a následně absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích (obor Anorganická technologie – výroba velmi čistých látek). Po ukončení vysoké školy nastoupil v roce 1973 do národního podniku Válcovny plechu Frýdek‑Místek na odbor Technický rozvoj jako výzkumný pracovník. Poté působil i jako detašovaný zástupce firmy Lachema Brno. V roce 1985 nastoupil zpět do válcoven jako vedoucí oddělení povrchových úprav. Na této pozici setrval až roku 1993, kdy s kolegou založili firmu EKOMOR, s. r. o. Zde zúročil své znalosti a vědomosti při komplexním řešení linek pro moření a žárové zinkování a jejich dodávek prakticky do celého světa. Ve společnosti EKOMOR, s. r. o., byl majitelem, jednatelem, společníkem a ředitelem pro vědu a výzkum. Během své profesní činnosti se zabýval problematikou maziv pro tváření ocelových pásů, otázkami termických a keramických izolací transformátorových pásů, otázkami žárového nanášení kovů (Zn, Pb) a hlavně pak mořením kovů. V souvislostí s problematikou moření kovů se intenzivně zabýval i otázkami regeneračních postupů kyselin používaných v mořírenství. Hlavní doménou jeho zájmu byla problematika moření speciálních ocelí a slitin pomocí tavenin, zvláště pak s využitím alkalické redukční taveniny s obsahem redukční složky Feropur. Tato tavenina je rovněž využívána k moření Ni slitin, vysokotavitelných kovů popř. i k moření kovů barevných a jejich slitin. Své znalosti a vědomosti využíval i v oblasti vzdělávání ostatních, a to formou publikační, formou přednášek na konferencích – dříve například v rámci Mořírenské konference, v posledních letech pak na konferencích zinkařských asociací v tuzemsku i zahraničí, na konferencích Ocelové pásy, konferencích galvanických a podobně. Pravidelně přednášel na českých vysokých školách (ČVUT a VŠB) či na různých seminářích k problematice povrchových úprav.

Pavel Váňa byl velmi přátelský, milý, vstřícný člověk, jak v pracovním, tak v soukromém životě. Manželka a synové, celá rodina, spolupracovníci, kolegové, ale i odborná veřejnost ztrácí člověka s obrovským srdcem a duší.

Čest jeho památce!

Za AČSZ Ing. Petr Strzyž, výkonný ředitel

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí