Vzpomínka na Pavla Váňu

Ing. Pavel Váňa Ing. Pavel Váňa

V pátek 13. listopadu 2020 zemřel po těžké nemoci náš vynikající kamarád, spolupracovník, dlouholetý člen předsednictva Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ), zakladatel firmy EKOMOR, s. r. o., Ing. Pavel Váňa.

Narodil se v Novém Jičíně, kde rovněž navštěvoval základní školu. Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou v Ostravě a následně absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích (obor Anorganická technologie – výroba velmi čistých látek). Po ukončení vysoké školy nastoupil v roce 1973 do národního podniku Válcovny plechu Frýdek‑Místek na odbor Technický rozvoj jako výzkumný pracovník. Poté působil i jako detašovaný zástupce firmy Lachema Brno. V roce 1985 nastoupil zpět do válcoven jako vedoucí oddělení povrchových úprav. Na této pozici setrval až roku 1993, kdy s kolegou založili firmu EKOMOR, s. r. o. Zde zúročil své znalosti a vědomosti při komplexním řešení linek pro moření a žárové zinkování a jejich dodávek prakticky do celého světa. Ve společnosti EKOMOR, s. r. o., byl majitelem, jednatelem, společníkem a ředitelem pro vědu a výzkum. Během své profesní činnosti se zabýval problematikou maziv pro tváření ocelových pásů, otázkami termických a keramických izolací transformátorových pásů, otázkami žárového nanášení kovů (Zn, Pb) a hlavně pak mořením kovů. V souvislostí s problematikou moření kovů se intenzivně zabýval i otázkami regeneračních postupů kyselin používaných v mořírenství. Hlavní doménou jeho zájmu byla problematika moření speciálních ocelí a slitin pomocí tavenin, zvláště pak s využitím alkalické redukční taveniny s obsahem redukční složky Feropur. Tato tavenina je rovněž využívána k moření Ni slitin, vysokotavitelných kovů popř. i k moření kovů barevných a jejich slitin. Své znalosti a vědomosti využíval i v oblasti vzdělávání ostatních, a to formou publikační, formou přednášek na konferencích – dříve například v rámci Mořírenské konference, v posledních letech pak na konferencích zinkařských asociací v tuzemsku i zahraničí, na konferencích Ocelové pásy, konferencích galvanických a podobně. Pravidelně přednášel na českých vysokých školách (ČVUT a VŠB) či na různých seminářích k problematice povrchových úprav.

Pavel Váňa byl velmi přátelský, milý, vstřícný člověk, jak v pracovním, tak v soukromém životě. Manželka a synové, celá rodina, spolupracovníci, kolegové, ale i odborná veřejnost ztrácí člověka s obrovským srdcem a duší.

Čest jeho památce!

Za AČSZ Ing. Petr Strzyž, výkonný ředitel