Main - Město a světlo

Členové AČSZ zvolili nové předsednictvo a kontrolní komisi

Bílá rez (Ilustrační foto) Bílá rez (Ilustrační foto)

Původně plánovaný termín konání valné hromady AČSZ (Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.) pro rok 2020 byl z důvodů vládních omezení a zákazů v ČR a SR opakovaně odložen a vznikla nutnost realizovat valnou hromadu online. Předsednictvo asociace, jako statutární orgán spolku, stanovilo pravidla průběhu valné hromady a podrobnosti hlasování „na dálku“, protože součástí této akce byly volby do předsednictva a kontrolní komise AČSZ. Online valná hromada proběhla 26. ledna 2021.

Členové Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s., zvolili pro následující tři roky nové předsednictvo ve složení:

  • Ing. Leoš Čihák MBA – ZinkPower Roudnice s. r. o.,
  • Mgr. Michal Lesay – ZIN s. r. o., Hronský Beňadik,
  • Ing. Věra Matoušková – Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.,
  • Martin Mokrý – ACO Industries, k. s.,
  • Bc. Richard Toman – Liberty Ostrava a. s.,
  • Ing. Jiří Váňa – Ekomor s. r. o., Frýdek‑Místek.

Členové předsednictva AČSZ následně zvolili Mgr. Michala Lesaye prezidentem a Ing. Věru Matouškovou viceprezidentkou AČSZ.

Nová kontrolní komise AČSZ bude pracovat ve složení:

  • Ing. Tomáš Čuboň – Ekomor s. r. o., Frýdek‑Místek,
  • Ing. Lubomír Machovič, MBA – ZinkPower Malacky s. r. o.,
  • Tomáš Truxa – Apollo Metal, spol. s r. o., provozovna Brniště.

Členové kontrolní komise následně zvolili Tomáše Truxu předsedou kontrolní komise AČSZ. Přejeme všem hodně úspěchů v jejich práci!

Ing. Petr Strzyž
Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí