Členové AČSZ zvolili nové předsednictvo a kontrolní komisi

Bílá rez (Ilustrační foto) Bílá rez (Ilustrační foto)

Původně plánovaný termín konání valné hromady AČSZ (Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.) pro rok 2020 byl z důvodů vládních omezení a zákazů v ČR a SR opakovaně odložen a vznikla nutnost realizovat valnou hromadu online. Předsednictvo asociace, jako statutární orgán spolku, stanovilo pravidla průběhu valné hromady a podrobnosti hlasování „na dálku“, protože součástí této akce byly volby do předsednictva a kontrolní komise AČSZ. Online valná hromada proběhla 26. ledna 2021.

Členové Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s., zvolili pro následující tři roky nové předsednictvo ve složení:

  • Ing. Leoš Čihák MBA – ZinkPower Roudnice s. r. o.,
  • Mgr. Michal Lesay – ZIN s. r. o., Hronský Beňadik,
  • Ing. Věra Matoušková – Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.,
  • Martin Mokrý – ACO Industries, k. s.,
  • Bc. Richard Toman – Liberty Ostrava a. s.,
  • Ing. Jiří Váňa – Ekomor s. r. o., Frýdek‑Místek.

Členové předsednictva AČSZ následně zvolili Mgr. Michala Lesaye prezidentem a Ing. Věru Matouškovou viceprezidentkou AČSZ.

Nová kontrolní komise AČSZ bude pracovat ve složení:

  • Ing. Tomáš Čuboň – Ekomor s. r. o., Frýdek‑Místek,
  • Ing. Lubomír Machovič, MBA – ZinkPower Malacky s. r. o.,
  • Tomáš Truxa – Apollo Metal, spol. s r. o., provozovna Brniště.

Členové kontrolní komise následně zvolili Tomáše Truxu předsedou kontrolní komise AČSZ. Přejeme všem hodně úspěchů v jejich práci!

Ing. Petr Strzyž
Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.