„Záložní zdroj pro vodojem v Kladně je vyroben ve vyšším standardu a splňuje současné ekologické trendy,“

Lukáš Procházka Lukáš Procházka

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Lukáš Procházka, obchodní ředitel firmy Silektro s. r. o., která se zaměřuje na návrh a dodávky technologií pro záložní napájení elektrické energie. Společnost dodávala záložní motorgenerátor pro potřeby konverze vodojemu v Kladně (VSCT Kladno – Veolia Smart Control Tower), o které píšeme na jiném místě časopisu.

Jak je vlastně pro takovou stavbu, jakým je vodojem, důležitý záložní zdroj?
Záloha elektrické energie je klíčová především pro tzv. kritickou infrastrukturu, do které vodojemy patří. Dieselový motorgenerátor je dlouhodobý záložní zdroj elektrické energie. V kombinaci se záložním zdrojem UPS, který je „bezvýpadkový“, je objekt vodojemu vždy bezpečně napájen po celou dobu výpadku elektrické energie.

Funkce náhradního napájení je plně automatická. Řídicí systém motorgenerátoru sleduje nepřetržitě hodnoty elektrické distribuční sítě a při výpadku zajišťuje automatický start a přepnutí napájení technologií vodojemu na dieselový motorgenerátor. V okamžiku návratu hodnot distribuční sítě do normálu přepne motorgenerátor napájení zpět na tuto distribuční síť. Motorgenerátor se dochladí a vypne. Motorgenerátor je pak připraven na případný další výpadek sítě a další automatický start.

Co váš motorgenerátor pro vodojem v Kladně dokáže a v jakém časovém úseku?
Výkon záložního zdroje musí odpovídat příkonu zálohovaných technologií vodojemu. V případě výpadku elektrické energie motorgenerátor poskytuje náhradní napájení minimálně po dobu 8 hodin. Standardně výpadky distribuční sítě nepřekračují tuto dobu. V případě delšího výpadku pak obsluha musí zajistit doplnění paliva. Výkon dieselového motorgenerátoru JCB G500QX pro VSCT Kladno je 500 kVA.

Na jakém principu vlastně pracuje?
Dieselový motorgenerátor je soustrojí, jehož základ tvoří moderní elektronicky řízený vznětový motor („dieselový motor“) a téměř bezúdržbový bezkartáčový elektronicky řízený alternátor na střídavý proud na společné hřídeli.

Toto soustrojí je doplněno o řadu regulačních a řídicích prvků jako je například elektronická regulace otáček motoru, automatická regulace napětí alternátoru a řídicí systém celého motorgenerátoru. Řídicí systém s komunikačním rozhraním umožňuje vzdálené sledování stavů motorgenerátoru, stavu paliva i startovacích baterií. Životnost takového motorgenerátoru se udává v desítkách let. V této souvislosti ve většině případů pak dříve dochází k rozšíření zálohované technologie, která svým příkonem překročí výkonové možnosti motorgenerátoru a vyžádá si jeho výměnu.

Přibližme si aktuální trendy a požadavky klientů na zařízení tohoto typu.
V aktuálních trendech a požadavcích na provedení motorgenerátorů se odrážejí celosvětové ekologické trendy na optimalizaci spotřeby paliva a úroveň hlučnosti. V současnosti je největší tlak vyvíjen na úroveň emisí.

Ve které fázi dodavatel, jako například vy, vstupuje do procesu přípravy a vlastní realizace stavebního díla?
Je to v okamžiku návrhu projektu pro stavební povolení – při vyhodnocování rizik spojených s řešením spolehlivosti napájení navrhovaných technologií. V průběhu realizace stavby pak dochází k upřesnění technologie a nezřídka se stává, že je potřeba
zvýšit dodávaný výkon záložního napájení. 

Potřebuje takový stroj nějakou speciální stavební připravenost?
První důležitou otázkou je, kde bude motorgenerátor umístěn? Zda venku na podstavci nebo zhutněném podloží, na střeše objektu nebo ve strojovně, která může být buď součástí objektu, nebo samostatně stojící. Z toho vyplývají další požadavky na provedení souvisejících elektroinstalačních částí, případně dalších souvisejících technologií a stavebních prací. Pokud se například motorgenerátor umisťuje do strojovny, vyžaduje dodávku a instalaci souvisejících technologií jako je odvětrání strojovny a odtah spalin.

Jakým způsobem bylo v rámci konverze vodojemu řešeno odhlučnění?
Standardní odhlučnění je řešeno krytem motorgenerátoru, případně umístěním v kontejneru nebo v odhlučněné strojovně. Pro zálohování v Kladně byl vybrán motorgenerátor JCB, který se již v základu vyrábí ve vyšších standardech (s vyšší úrovní odhlučnění a nižšími emisními limity), než standardně vyráběné motorgenerátory.

Na jakých zajímavých zakázkách jste pracovali a na jaké zakázce nyní pracujete?
Již od roku 1993 se věnujeme návrhům řešení a realizaci záložního napájení ve výrobních závodech, nemocnicích, datových centrech a pro technologie správy železnic. V nedávné době jsme pracovali na dodávkách záložních zdrojů pro Národní muzeum na Václavském náměstí v Praze, pro technologie k nejdelšímu železničnímu tunelu Ejpovice na trati 170 Praha – Plzeň nebo pro nové obytné a administrativní budovy na Praze 4 (V‑Tower, Main Point Pankrác a další).

Naše společnost, vedle dieselových motorgenerátorů pro záložní napájení, nabízí také záložní zdroje UPS a realizace fotovoltaických elektráren na výrobní haly a budovy formou „na klíč“.

Související články