Zdroj tepla a elektřiny pro halu Louny projektovala firma TZ pro

publikováno:
autor:
Řez strojovnou Řez strojovnou

Plavecká hala v Lounech je typickou stavbou s vysokou spotřebou tepla a elektrické energie a tím je vhodná k instalaci kombinovaného zdroje tepla a elektřiny. Pro zásobování teplem byly navrženy dva stacionární plynové kondenzační kotle o výkonu 2 × 400 kW a kogenerační jednotka o tepelném výkonu 115 kW a elektrickém výkonu 70 kW, která je provozována přednostně před kotli. Zdroj tepla a elektřiny projektovala společnost TZ pro, s. r. o.

Celkový tepelný výkon zdroje tepla je tedy 915 kW a podle kritérií ČSN 07 0703 se jedná o kotelnu II. kategorie. Vyrobené teplo je využíváno pro technologii bazénů a bazénových atrakcí, vzduchotechniku, ohřev teplé vody a teplovodní podlahové vytápění. Elektřina, produkovaná kogenerační jednotkou, je využívána primárně pro technologie bazénů a bazénových atrakcí a pro vlastní spotřebu haly.

Podle předaných spotřeb při projektování byl výkon kogenerační jednotky optimalizován tak, aby bylo dosaženo provozu cca 4 000 hodin ročně a bylo využito 100 % tepla i elektrické energie. Prostá návratnost takové instalace kogenerační jednotky vychází hrubým výpočtem na 3,5 let.

Související články