Blíží se konference o světle

publikováno:
autor:

Česká společnost pro osvětlování a organizační výbor si Vás dovolují pozvat k účasti na konferenci Světlo 2019. Tato mezinárodní konference se koná pravidelně jednou za dva roky. V jejím pořádání se střídá Česká republika a Slovenská republika. Devatenáctý ročník konference proběhne ve dnech 22. až 24. října 2019 v Plzni v hotelu Parkhotel (www.parkhotel-czech.eu). Konference je určena pro investory, projektanty, prodejce, architekty, hygieniky, realizátory elektroinstalací, provozovatele a správce osvětlení. Stejně tak i pro širokou veřejnost se zájmem o oblast světelné techniky.

Předpokládá se, že nejvíce příspěvků a nejširší diskuse se budou týkat inteligentních osvětlovacích soustav (interiérových i exteriérových) a jejich řízení s ohledem na stále rostoucí požadavky. Jde zejména o energetickou hospodárnost a přizpůsobení kvalitativních i kvantitativních požadavků v čase a prostoru lidským potřebám. Nelze opomenout ani téma rušivého světla a jeho vlivu na člověka v nočních hodinách, proti němuž jde tlak na zvyšující se bezpečnost ve veřejném prostoru. Konference bude integrovat tuzemské i zahraniční odborníky a experty tak, aby se na světelnou techniku opět nahlíželo jako na obor, který pomáhá zprostředkovávat dominantní přenos informací do našich mozků a zvyšovat kvalitu života, a nikoliv jako na obor, který neefektivně mrhá elektrickou energií a zapříčiňuje vznik civilizačních chorob, jak je v současnosti v mediálním obrazu světelné techniky naznačováno.

Tematické oblasti:

Adaptivní a dynamické osvětlení • Vliv rušivého světla na noční ekosystém • Osvětlovací soustavy v kontextu bezpečnosti • SMART osvětlení • Snižování jasu oblohy z umělých zdrojů světla • Humanocentrické a integrativní osvětlení • Uživatelsky specifická řešení osvětlení • Nové metriky, nové výpočetní a měřicí metody • Zvyšovaní energetické účinnosti osvětlení • Využití denního osvětlení v budovách • Elektrické obvody zařízení a soustav pro osvětlení • Praktické aplikace moderních technik osvětlovaní • Aktuální problémy denního osvětlení a oslunění budov • Principy EN 17037 Daylight of buildings • Denní osvětlení a proslunění budov v podmínkách soudobého urbanismu.

Další informace včetně přihlášky k elektronickému vyplnění na light-conference.com. Seznam všech přednášek bude zveřejněn od 1. 10. 2019 na light-conference.com Pozvánka je ke stažení ZDE a přihláška ZDE

odborný garant:

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava

e-mail: karel.sokansky@vsb.cz

organizační garant:

Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava

mobil: 608 468 956
e-mail: sokanska@seznam.cz