Česká ambasáda v Addis Abebě v Etiopii se postaví podle návrhu třiadvacetiletých studentek Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Zvítězily ve speciální kategorii mezinárodní soutěže INSPIRELI AWARDS

publikováno:
autor:
Vítězný návrh české ambasády v Addis Abebě v Etiopii - autorky Jana Hájková a Kristína Boháčová ze STU Bratislava Vítězný návrh české ambasády v Addis Abebě v Etiopii - autorky Jana Hájková a Kristína Boháčová ze STU Bratislava

Čtvrtého ročníku mezinárodní studentské soutěže INSPIRELI AWARDS se zúčastnilo ve čtyřech kategoriích celkem 1038 soutěžících se 887 projekty, přesto se největší pozornost upínala k letošní speciální kategorii „Navrhni reálný projekt - Návrh ambasády ČR v Addis Abebě v Etiopii“. Tuto soutěž v rámci INSPIRELI AWARDS vypsalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky společně s Fakultou stavební ČVUT v Praze, katedrou architektury. V kategorii návrhu ambasády se sešlo 281 projektů od 474 studentů z 38 zemí 6 kontinentů. Vítězkami se staly slovenské studentky Jana Hájková a Kristína Boháčová, které na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě dokončují šestý ročník oboru architektura. Slavnostní předání cen všem vítězům proběhlo 10. října na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Hlavní ceny poroty Wings to the Future a cena speciální kategorie

Mezinárodní soutěž INSPIRELI AWARDS vznikla před čtyřmi lety, letos mohli soutěžící hlásit svoje práce do kategorií Architektura, Urbanistické plánování a krajina a Interiérový design, specialitou byla kategorie Navrhni reálný projekt - Návrh ambasády České republiky v Addis Abebě v Etiopii. Hlavní ceny poroty „Wings to the Future“ jsou Grand Prize ARCHITECTURE award, Grand Prize INTERIOR DESIGN award a Grand Prize URBAN DESIGN award. Vyhlašovatelem INSPIRELI AWARDS je Inspireli, mezinárodní online platforma pro architekty, spoluorganizátory jsou ČVUT a Fakulta stavební ČVUT v Praze, záštitu soutěži poskytla řada významných organizací z celého světa. Na soutěži se podílí také společnost LEGO, jež věnuje výherci unikátní model jeho návrhu vytvořený z kostek LEGO pod záštitou řady věnované architektuře - LEGO Architecture. Práce hodnotí více než 200 odborníků z řad světově uznávaných architektů 80 národností, čímž je zajištěna objektivita soutěže. Jména absolutních vítězů soutěže v jednotlivých kategoriích jsou zanesena na unikátní putovní pohár „Wings to the Future“, jehož autorem je Bořek Šípek.

Absolutní vítězové v jednotlivých kategoriích

Ceny pro absolutního vítěze Grand Prize ARCHITECTURE award získal Tharusha Randula ze Sliit school of Architecture ze Srí Lanky za projekt -  „Sinharaja Exploratorium – přírodovědné výzkumné centrum v Kudawě na Srí Lance“. Vítězství v kategorii INTERIÉROVÝ DESIGN, Grand Prize INTERIOR DESIGN awar, vybojoval Yankai Miao z China University of Mining and Technology za Initial noodle - Návrh regionálního kulturního muzea výroby nudlí“. V kategorii URBANISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KRAJINA a cenu Grand Prize URBAN DESIGN award získala Maria Abi Raad z Holy spirit University of Kaslik v Libanonu. Její projekt „The corridors of Mosul“ se zaměřil na obnovu válkou zničeného Mosulu. Ve speciální kategorii NAVRHNI REÁLNÝ PROJEKT - Návrh ambasády České Republiky v Addis Abebě v Etiopii – zvítězily studentky Jana Hájková a Kristína Boháčová z Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Unikátní soutěž o realizaci ambasády zaujala studenty z celého světa

Do finále soutěžní kategorie o realizaci ambasády postoupilo z celkem zaslaných 281 projektů z celého světa 25 nejlepších prací. Jednalo se o studenty ze tří světadílů, 17 univerzit a 12 národností. „Návrh Jany Hájkové a Kristíny Boháčové ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě nás zaujal zajímavým skloubením všech požadovaných funkcí budoucího velvyslanectví České republiky. Studentky navíc použily exteriérové materiály v souladu s etiopským prostředím a s velkou lehkostí propojily českou a etiopskou kulturu. Zásadní roli pak hrál vzhled jednotlivých objektů umístěných na rozlehlém pozemku, realizovatelnost projektu a zohlednění možných finančních nákladů zpracovaného řešení,“ vysvětluje důvody, jež rozhodly o volbě vítěze, Petr Kyslík z Ministerstva zahraničních věcí ČR, ředitel odboru správy majetku, který zajišťuje projekt realizace české ambasády v Addis Abebě v Etiopii. Nový areál zastupitelského úřadu vznikne na pozemku o rozloze 13 304 metrů čtverečních, nacházet by se zde měl komplex budov zahrnující úřední budovu velvyslanectví, budovu konzulárního a vízového úseku, rezidenci velvyslance, byty pro diplomaty a budovu pro místní zaměstnance ambasády. Na výstavbu je počítáno s investicí 225 milionů korun a za optimálních podmínek by mělo být vše dokončeno do roku 2025. Nový areál nahradí původní komplex, který byl zakoupen v roce 1966. Objekt je již zastaralý, prostorově nevyhovující a nedostatečně reprezentuje Českou republiku. Pro spolupráci s INSPIRELI AWARDS se Ministerstvo zahraničních věcí ČR rozhodlo po seznámení se s předchozími ročníky: „Chtěli jsme využít inovativní způsob zajištění soutěže o návrh nového areálu velvyslanectví a studentská soutěž zaručovala, že se nám podaří získat mnoho nových nápadů a zajímavých řešení,“ dodává náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Kryl, který byl členem mezinárodní poroty.

Česká ambasáda v Addis Abebě podle návrhu slovenských studentek

Studentky Jana Hájková a Kristína Boháčová z Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě návrh ambasády připravily v rámci školního ateliéru. „Ambasáda České republiky v Addis Abebě nás zlákala možností vyzkoušet si navrhování v zemi s úplně jiným klimatem, kulturou a historií. Jako zajímavý nám přišel i nápad mít projekt nejen jako školní práci, ale moci ho přihlásit i do soutěže s šancí na skutečnou realizaci,“ říkají. Na projektu společně pracovaly více než čtyři měsíce, návrhu předcházel výzkum, seznámení se s tradicemi africké architektury, obvyklými stavebními materiály, lokálními zdroji i způsoby ochlazování budov. „Naším záměrem bylo navrhnout objekt na principu soběstačného mikro-urbanistického řešení, kde budou zaměstnanci ambasády žít plnohodnotný život. V rámci areálu bylo přitom třeba vyřešit více budov s různým určením. Právě tato různorodost od veřejno-reprezentativní až po soukromou obytnou sféru nás přiměla zamyslet se nad pojetím a atmosférou jednotlivých objektů. Hlavním prvkem se pro nás stala zeď chránící areál, která je nutným bezpečnostním prvkem, jíž jsme se rozhodly dát vyšší smysl. Nebrali jsme ji proto jako barieru, ale jako prostředek pro vytvoření různých typů prostor,“ říká Jana Hájková. V návrhu se studentky zaměřily i na uplatnění principů udržitelnosti. „Stavby jsou z klasických pálených cihel, v objektech využíváme pasivní větrání, tzv. wind catcher, což je pro Afriku typický způsob ´lapače větru´ v podobě komínu,“ doplňuje Kristína Boháčová. Budoucí architektky také myslely na vyžití obyvatel areálu ambasády – u budov určených pro bydlení se počítá nejen s terasami a bazény, ale také s užitnými zahradami, které poskytnou jejich majitelům jistou soběstačnost.

Soutěž INSPIRELI AWARDS založil v roce 2015 designér prof. Bořek Šípek spolu s psychologem architektury Karlem Smejkalem z Fakulty stavební ČVUT a zájem o ni stoupá. „Za pouhé čtyři ročníky se do soutěže přihlásili studenti ze 136 zemí, což ze soutěže INSPIRELI AWARDS dělá absolutně největší architektonickou soutěž planety. Zároveň mě těší, že se soutěž daří propojovat s možností na skutečnou realizaci projektů. V příštím ročníku, který již připravujeme, budou studenti moci soutěžit o rekonstrukci amfiteátru v Burkina Faso. Nový ročník bude vypsán 15. října,“ dodává Karel Smejkal.

Vítězové soutěže INSPIRELI AWARDS dle jednotlivých kategorií:

1. cena v kategorii - ARCHITEKTURA

Tharusha Randula, Sliit school of Architecture, Srí Lanka -  Projekt „Sinharaja Exploratorium - přírodovědné výzkumné centrum“ v Kudawě na Srí Lance

https://www.inspireli.com/cz/awards/detail-hd/1048

1. cena v kategorii - INTERIÉROVÝ DESIGN

Yankai Miao, China University of Mining and Technology, China – Projekt Initial noodle - návrh regionálního kulturního muzea výroby nudlí

https://www.inspireli.com/cz/awards/detail-hd/191

1. cena v kategorii - URBANISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KRAJINA

Maria Abi Raad, Holy spirit University of Kaslik, Libanon - Projekt „The corridors of Mosul“

https://www.inspireli.com/cz/awards/detail-hd/1104

1. cena v kategorii – Navrhni reálný projekt – Návrh ambasády ČR v Addis Abebě v Etiopii

Kristína Boháčová, Jana Hájková STU - Slovak University of Technology in Bratislava, Fakulty of Architecture

https://www.inspireli.com/cz/awards/detail-hd/651


Více informací naleznete na: www.inspireliawards.com.