Konference Statika a technologie

publikováno:
autor:
Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně

Konference Statika a technologie je oborovou akcí v oblasti analýzy, návrhu a projekce stavebních konstrukcí. Cílem je vytvořit prostor pro setkání s nejvýznamnějšími osobami z oboru v ideálním prostředí pro sdílení zkušeností s kolegy z oboru. Akce se koná pod záštitou děkana FAST – VUT v Brně, prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc.

Účastníci akce, která se uskuteční 17. – 18. 9. 2019 na Fakultě stavební VUT Brno, se mohou těšit na nejaktuálnější témata z oblasti analýzy a návrhu stavebních konstrukcí. Nechceme ale „jen další konferenci“. Chtěli bychom se spolu s účastníky podívat na problematiku statiky jinýma očima:

  • Jde dohromady konzervativní statika a progresivní moderní technologie?
  • Jaká je pozice statika v dnešní společnosti a do jaké míry moderní technologie budou měnit jeho práci v nejbližších letech?
  • Je BIM jen bublina nebo budoucnost projektování?

To jsou jen některá z témat, kterých se na akci dotkneme. Nečekají vás jen přednášky a prezentace, ale také živé diskuzní panely a interaktivní debaty s odborníky, mezi kterými nebude chybět např. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – děkan FAST – VUT v Brně, prof. Ing. František Wald, CSc. – vedoucí Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT Praha, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – ředitel Kloknerova ústavu, ČVUT Praha, nebo Ing. Robert Vorschneider – VALBEK CZ Plzeň.

Druhý den konference pak bude plný případových studií projektů z celého světa i praktických workshopů, na nichž si budete moci vyzkoušet a doplnit své znalosti a technické dovednosti v práci s aktuálními technologiemi. Čeká vás atraktivní a interaktivní pohled na aktuální témata z oblasti analýzy, návrhu a projekce stavebních konstrukcí. Členové ČKAIT za účast na konferenci obdrží 2 body v rámci programu celoživotního vzdělávání a mohou využít slevu na vstupné.

Více informací naleznete na www.statika‑technologie.cz