Kraj proinvestuje 1,505 miliard korun

publikováno:
autor:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci – nová tělocvična Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci – nová tělocvična

Olomoucký kraj každý rok investuje nemalé finance do nejrůznějších oblastí (zateplování škol, nové tělocvičny nebo školní dílny a podobně), včetně dopravy. V oblasti dopravy jsou finanční prostředky směřovány především do rekonstrukcí krajských komunikací. Na obchvaty a silnice II. třídy jsou využity především evropské dotace (v rámci IROP, ITI a INTERREG), na silnice III. třídy především dotace z SFDI, rozpočtu OK a SSOK.

Olomoucký kraj je s počtem 632 015 obyvatel (k 31. 12. 2019) šestý nejlidnatější mezi 14 kraji v České republice, tj. žije v něm 6,1 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá průměru republiky. Demografický vývoj Olomouckého kraje lze za uplynulých 20 let charakterizovat zvyšujícím se početním stavem poproduktivní složky obyvatelstva nad 65 let.

V rámci IROP Olomoucký kraj získal dotaci ve výši 1,670 miliardy korun a spolu s kofinancováním z rozpočtu kraje tak byly realizovány akce za více než dvě miliardy korun.

Olomoucký kraj financoval v roce 2019 opravy a investice v celkové výši 1,644 miliardy korun. Největší objem vynaložených prostředků směřoval jako každoročně do oblasti dopravy (cca 770 milionů korun), dále do oblasti školství (cca 462 milionů korun) a do oblasti kultury (cca 134 milionů korun). Opravy a investice směřovaly i do dalších oblastí, jako jsou zdravotnictví (cca 122 milionů korun), sociální služby (102 milionů korun) nebo informační technologie, krajská správa a krizové řízení.

V roce 2020 je aktuální výše rozpočtu určeného na financování oprav a investic v celkové výši cca 1,413 miliardy korun. Nejvíce finančních prostředků poputuje tak jako každý rok do oblasti dopravy (cca 400 milionů korun), do školství (304 milionů korun), dále do oblasti sociální (289 milionů korun), následují oblasti zdravotnictví (207 milionů korun), kultury (122 milionů korun) a ostatní opravy a investice např. do oblasti krizového řízení, informačních technologií, oblastí cestovního ruchu či životního prostředí.

Vzhledem k současné ekonomické situaci se předpokládá propad daňových příjmů, který bude průběžně sledován a vyhodnocován. Návrh rozpočtu na rok 2021 bude sestavován na základě aktuálního vývoje ekonomiky a možností Olomouckého kraje.

Vývoj investic stavebního charakteru v Olomouckém kraji za posledních 5 let:

  • 2016 - realizováno 72 akcí (celkové náklady 663,8 mil. Kč)
  • 2017 - realizováno 81 akcí (celkové náklady 867,9 mil. Kč)
  • 2018 - realizováno 59 akcí (celkové náklady 1 185,1 mil. Kč)
  • 2019 - realizováno 66 akcí (celkové náklady 1 174,2 mil. Kč)
  • 2020 - plán 51 akcí a 5 akcí rozpracovaných (celkové náklady 1 050,5 mil. Kč)

Související články