Na správné cestě ke Stavebnictví 4.0. Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy

publikováno:
autor:

Již 21. listopadu 2019 budou mít lidé z oboru stavebnictví a projektování staveb unikátní příležitost seznámit se na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech se zkušenostmi státu a veřejné správy při zavádění Koncepce BIM. Ta umožňuje vytvoření takzvaného digitálního dvojčete stavby. Její využití bude povinné od roku 2022 u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví. Summit Koncepce BIM je jediným setkáním u nás pořádaným společně zodpovědnými orgány státní správy, zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR za účasti zástupců veřejné správy z dalších evropských zemí. Spolupořadatelem je i zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Ačkoli digitalizace v Česku nepostupuje vždy takovým tempem, jaké bychom očekávali, v oboru stavebnictví patříme naopak v rámci Evropy k leaderům. Od roku 2022 budou muset veřejní investoři u všech zakázek v objemu nad 150 milionů korun využívat metodu BIM. Ta vyžaduje vznik takzvaného digitálního dvojčete stavby, kdy zúčastněné strany mohou kdykoli pracovat s digitálním modelem vznikající nebo již realizované stavby. Seznámit se s propojenými dílčími vládními projekty digitalizace, ale i s praktickými zkušenostmi souvisejícími s digitalizací stavebnictví, budou mít účastníci Summitu Koncepce BIM. Summit pořádají společně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, 21. listopadu 2019 na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech. Kromě zástupců české státní správy a místních odborníků zde vystoupí také zástupci evropských veřejných institucí, kteří se podělí o své zkušenosti se zaváděním metody BIM a digitálních platforem do praxe.

„Česko patří k zemím, které se velmi aktivně podílejí na podpoře procesu digitalizace stavebnictví. A to i v evropském kontextu. Ten je klíčovým pro udržení konkurenceschopnosti a budoucího rozvoje tohoto oboru,“ říká Souheil Soubra, vedoucí EU BIM Task Group a pokračuje: „Summit Koncepce BIM je jednou z mála příležitostí seznámit se se zkušenostmi i praktickými postupy veřejných institucí zodpovědných za digitalizaci, jejichž součástí se v budoucnu musí stát i Stavebnictví 4.0. Metoda BIM je jedním ze základních kamenů na této cestě.

Stavebnictví na cestě do digitálního věku

Ekonomika se do digitálního věku posunuje velmi rychlým tempem. Digitalizace se bude týkat všech oborů i celé společnosti. A stavebnictví nesmí zůstat stranou. Summit Koncepce BIM tak není jen možností seznámit se s postupem příprav na povinné využívání metody BIM veřejnými investory u všech nadlimitních zakázek. Na jediném místě vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je zodpovědné mimo jiné za digitalizaci stavebního řízení a tvorbu digitálních technickým map, a také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. To má na starosti implementaci metody BIM do praxe. Pro odbornou spolupráci proto iniciovalo založení odboru Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci. Skutečně praktickému pohledu státní správy a veřejných institucí bude věnován první blok konference nazvaný Digitální Česko – vládní aktivity pro rozvoj digitalizace v oblasti stavebnictví. Kromě Vladimíra Dzurilly v něm vystoupí především ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, a dále ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, Mgr. Lukasz Kryński, náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR a také Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.

Digitalizace je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci nejen napříč obory, ale také napříč veřejnou správou. Na zavádění BIM do stavební praxe se ukazuje, že tato spolupráce nejenže může fungovat, ale také to, že přináší skutečně hmatatelné výsledky posunující celý obor kupředu,“ říká Vladimír Dzurilla, zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci. „Propojení digitálních agend státu se soukromými subjekty je jedním z klíčových faktorů pro úspěch na trhu v digitálním věku. Summit Koncepce BIM ukazuje cestu nejen stavebnictví, ale i dalším oborům,“ dodává Dzurilla.

Jiné stavebnictví, než jak jej známe

Stejně jako snad všechny ostatní obory v Česku se i stavebnictví potýká s nedostatkem zaměstnanců. Nejde přitom jen o nekvalifikované pracovníky na stavbách. Už dnes stavebním firmám chybějí kvalifikovaní zaměstnanci – projektanti, inženýři i další profese zodpovědné za přípravu staveb. Právě tento nedostatek způsobuje i omezení kapacity stavebních firem, čímž se částečně podílí i na pomalém tempu realizace staveb u nás. Fakt, že Česko v digitalizaci stavebnictví patří k evropské špičce, může tuto situaci změnit.

Zájem o práci v oboru stavebnictví není mezi mladými lidmi v Česku zatím nijak velký. To brání rozvoji celého oboru. Posun ke Stavebnictví 4.0 a digitalizace oboru by tento pohled mohly změnit,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Zavádění BIM do praxe je obrovskou příležitostí pro firmy z oboru stavebnictví oslovit i mladé absolventy vysokých škol a zaujmout ty, kteří již digitalizací žijí.

Summit Koncepce BIM je příležitost seznámit se se zkušenostmi státní správy a veřejných orgánů nejen u nás, ale také v Evropě. Ve druhém bloku nazvaném BIM a veřejné zadávání v Evropě vystoupí kromě Souheila Soubry, předsedy EU BIM Task Group, také ředitel digitálních konstrukcí estonského ministerstva informatiky Jaan Saar, Jan Tulke, ředitel Plan-Build 4.0, společnosti pro digitalizaci plánování, výstavby a provozu a Benno Koehorst, senior poradce výkonné agentury nizozemského ministerstva pro infrastrukturu a vodní hospodářství Rijkswaterstaat.

Program doplňuje blok garantovaný Českou agenturou pro standardizaci nazvaný Koncepce BIM v ČR – plán pro druhou polovinu a panelová diskuse za účasti nejdůležitějších odborných organizací podílejících se na zavádění BIM u nás. „Summit Koncepce BIM je potvrzením, že přípravy na zavedení BIM v Česku jdou správným směrem a mají jasnou podporu vlády České republiky a státní správy jako celku,“ říká Nechyba a uzavírá: „Je to jedna z mála příležitostí i v evropském měřítku, kdy se mají možnost účastníci seznámit s postupem veřejné správy a konkrétními zkušenostmi našeho státu i evropských partnerů na cestě ke Stavebnictví 4.0.“

Podrobné informace o konferenci najdete zde. Pokud budete mít zájem o akreditaci, kontaktujte nás na adrese bim@agentura-cas.cz.