Main - Město a světlo

Ocelářská konference Konstrukce 2019 letos po desáté

Letos se již po desáté sejdou na konferenci Konstrukce 2019 nejen členové České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), ale i další firmy participující na oboru ocelových konstrukcí. Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2019 v hotelu Lions ve středočeské Nesuchyni a součástí akce bude také Generální shromáždění ČAOK.

Program jubilejní konference je rozdělen do dvou bloků, z nichž první je věnován problematice mostního stavitelství a druhý pozemním stavbám. Účastníci se mohou mimo jiné těšit na přednášky zástupců státních organizací jako jsou například Státní fond dopravní infrastruktury (s informacemi o financování dopravních staveb na nejbližší období), Správa železniční a dopravní cesty (připravované železniční mosty v oblasti Stavební správy západ) nebo Ředitelství silnic a dálnic (informace o ocelových konstrukcích na dopravních stavbách). Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., předseda technické komise ČAOK, upozorní na novinky v normách pro ocelové konstrukce. V průběhu celého dne dále zazní přednášky z oblasti realizací staveb s využitím ocelových konstrukcí, prezentace o novinkách v oblasti projektování, software, povrchových úprav a dalších oblastí oboru ocelových konstrukcí.

Součástí oficiálního programu konference bude také slavnostní předání dvou cen. Jednou z nich bude „Cena Pavla Juchelky,“ která je udělována významným osobnostem za osobní přínos pro obor ocelových konstrukcí. Oceněn bude také vítěz celostátního kola studentské soutěže diplomových prací na téma Ocelové konstrukce.

Veškeré informace o konferenci Konstrukce 2019, včetně finálního programu, naleznete na webu www.konferencekonstrukce.cz. Poslední možnost přihlásit se je možné na http://www.konferencekonstrukce.cz/registrace/

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí