Pozvánka: GIS Ostrava 2019

Katedra geoinformatiky, Hornicko‑geologická fakulta VŠB‑TUO zve na tradiční Sympozium GIS Ostrava, které se uskuteční již po dvaadvacáté ve dnech 20. – 22. března 2019 v prostorách Nové auly VŠB‑TU Ostrava. Ústředními tématy konference jsou tzv. Smart City a Smart Region. Mezi celou řadou odborníků se jako klíčoví řečníci představí Gerhard Navratil z Technické univerzity v rakouské Vídni a Blaž Zupan ze Slovinska z univerzity v Lublani.

SMART CITY, SMART REGION

Chytré technologie mění svět kolem nás a téma chytřejších měst a chytřejších regionů je již několik let široce diskutováno a postupně implementováno v řadě projektů a iniciativ. Není pochyb o tom, že se s nimi budeme v praktickém životě čím dále více setkávat. Současně je zřejmé, že geoinformační technologie mají velký význam pro rozvoj vybraných aspektů chytřejších měst a regionů zejména v oblasti správy měst a regionů, dopravy či životního prostředí. Můžeme mluvit o inteligentním řízení dopravy, řešení parkování, řešení a řízení technické infrastruktury, výstavbě chytrých budov a komplexů, budování senzorových sítí pro nejrůznější účely od sledování stavu životního prostředí až po domácnosti a zdravotní aplikace, od tvorby a využívání digitálních modelů měst a regionů např. pro simulace připravovaných urbanistických a rozvojových řešení, až po nové projekty v krizovém managementu. Propojení však není jednosměrné, lepší využívání informačních a komunikačních technologií ve městech přináší nová data, nové služby či zásadní zvýšení jejich úrovně a nové podněty pro rozvoj GIT, včetně poskytování velkých dat, dostupného rychlého internetu či nových ekonomických modelů služeb. Nedílnou součástí rozvoje chytrých měst je i BIM (Informační modelování staveb). Cílem sympozia je představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech, regionech i jiných vhodných aplikačních oblastech, a diskutovat o problémech a příležitostech geodat a geoinformačních technologií v novém směru vývoje. Současně konference nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat nové výsledky rozvoje geoinformační infrastruktury, úspěšných aplikací geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu. Součástí dvoudenní akce bude i řada seminářů: BIM ve stavitelství, Jak naše největší města budují a připravují svá chytrá řešení ve vazbě na GIS?, Základní báze geografických dat České republiky, „City v City“ aneb Pocitové mapy ve městech, Kurz létání s UAV a další.

TÉMATA SYMPOZIA

  • Geoinformační infrastruktury, DTM
  • Zdroje geodat
  • Dálkový průzkum Země (vč. UAV)
  • Smart city
  • Smart region
  • Prostorové modelování a simulace
  • 3D GIS
  • Komunitní data a komunitní projekty (crowdsourcing)
  • Společnost, lidské zdroje, vzdělávání, legislativa, popularizace v geoinformatice
  • BIM

Registrace na konferenci GIS Ostrava 2019 naleznete na: http://gisak.vsb.cz/gisova2019/cz/register.php