Vysoká pec „dvojka“ v LIBERTY Ostrava je po opravách znovu v provozu

publikováno:
autor:
Vysoká pec č. 2 Vysoká pec č. 2

Po téměř čtyřměsíční odstávce LIBERTY Ostrava zafoukala vysokou pec č. 2., která už v huti slouží téměř 70 let. V době odstávky se na peci provedly opravy za více než 44 milionů korun. „Dočasná odstávka pece nám umožnila pružně zareagovat na výrazné ochlazení poptávky v důsledku pandemie koronaviru a snížit skladové zásoby polotovarů, připravené na zahájení stavební sezony. Těší mě, že se nám povedlo uskutečnit všechny plánované opravy a splnit příslib spuštění pece do konce srpna. To je důkazem, že jsme schopni přizpůsobit své fungování situaci na trhu,” řekl Pascal Genest, generální ředitel LIBERTY Ostrava.

Po vychladnutí pece, které trvalo 40 dnů, protože vnitřní teplota za provozu dosahuje až 2 300 °C, byly zahájeny rozsáhlé opravy. Jejich součástí byla mimo jiné výměna chladicího potrubí a modernizace systému chlazení pece, dále se opravily ohřívače vzduchu, sazebny, skipové dráhy a prašník. Na opravách se spolu s LIBERTY Ostrava a její dceřinou společností LIBERTY Engineering Products Ostrava podílely také některé firmy z regionu.

Podle staré hutnické tradice zapálil vrchní tavič hořáky pece fakulí s ohněm z jiné vysoké pece. „První odpich surového železa bude následovat přibližně 20 hodinách, ale než pec vyrobí železo, které se bude moci začít používat k výrobě oceli, bude trvat ještě několik dní,“ vysvětlil Václav Habura, ředitel pro výrobu v LIBERTY Ostrava.

Vysoká pec č. 2, která je vysoká 35 metrů a jejíž konstrukce měří 70 metrů, byla poprvé slavnostně zapálena 1. října 1952. Umí vyrobit až 3 200 tun surového železa denně.

Video opravy vysoké pece č. 2 naleznete ZDE.


LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize, ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši více než 20 miliard USD.

www.libertyostrava.cz
www.libertysteelgroup.com
www.gfgalliance.com