Main - Město a světlo

Oceláři vyzvou vlády k záchraně odvětví i statisíců zaměstnanců

publikováno:
autor:

S účastí nejméně tisíce lidí počítají organizátoři demonstrace na záchranu evropského ocelářství, která proběhne ve čtvrtek 1. října v Dolních Vítkovicích. Akce je součástí Evropského akčního dne v ocelářství, vyhlášeného evropskou odborovou centrálou industriAll. Obdobné protesty se budou v tentýž den odehrávat i v dalších zemích Evropské unie. Odbory chtějí touto akcí přimět Brusel i lokální vlády k přijetí opatření na záchranu ocelářského průmyslu. Tomu v důsledku dovozů levné oceli z Číny reálně hrozí kolaps.

„Evropa nesmí dovolit, aby byla závislá na dovozech oceli. Potřebujeme vlastní ocel pro zajištění bezpečnosti Evropy, která je ve velké míře daná výkonností a stabilitou evropského ocelářského průmyslu, který je významně zasažen současnou krizí,“ shrnuje situaci v evropském hutnictví Marcel Pielesz, předseda ZO OS KOVO v Třineckých železárnách.

„Příští rok v červnu končí platnost safeguards – ochranných opatření omezujících dovoz oceli do EU. Pokud Evropská komise neprodlouží jejich platnost na další období, bude to pro řadu evropských firem znamenat jejich likvidaci. A to samozřejmě platí i pro ocelářství v moravskoslezském kraji,“ upozorňuje Roman Ďurčo, šéf odborářů ze společnosti Vítkovice Steel.

„Jestliže otázku ocelářství nezačneme okamžitě řešit, podepíšeme tím rozsudek nad stovkami tisíc evropských zaměstnanců, kteří v tomto odvětví přímo pracují nebo jsou na ně navázáni. Přestože v tuto chvíli řešíme téma pandemie, odkládat kvůli ní řešení ocelářské krize by znamenalo přidávat další obrovský problém k těm závažným problémům, které již máme,“ varuje před nečinností evropských i národních politických elit předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček.

Demonstrace za záchranu hutnictví pod společným sloganem „Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu“ se odehrají ve stejném termínu v řadě evropských zemí. Jakou konkrétní podobu budou mít, je na rozhodnutí organizátorů, jimiž jsou jednotlivé národní odborové svazy v kovoprůmyslu. „Ve stejný den a stejnou hodinu se na mnoha místech v Evropě setkají zaměstnanci ocelářských firem, aby veřejně vyjádřili své obavy z likvidace hutnictví,“ dodává Marcel Pielesz. Podle jeho slov odbory přizpůsobí demonstraci aktuálním epidemiologickým podmínkám. „Očekáváme účast nejméně tisíce lidí a rozhodně nechceme nikoho z nich vystavit jakýmkoli zdravotním rizikům, proto jsme organizaci tohoto mítinku projednali i s krajskou hygienou a jsme s ní v kontaktu. Budeme respektovat všechna nařízená opatření a doporučení hygieniků,“ ujistil předseda třineckých odborářů.

„Chystaná akce je vzkazem evropským strukturám i národním vládám, aby začaly přijímat opatření na ochranu evropského ocelářství. To vzhledem k přísné ekologické legislativě v Evropské unii nemůže cenou konkurovat dovozům z Číny, Turecka, Ukrajiny a dalších zemí, které mohou na evropský trh dodávat ocel za dumpingové ceny jen díky tomu, že je nesvazují žádná podobná omezení,“ dodává k pozici ocelářů místopředseda svazu Libor Dvořák.

Demonstrace odborových svazů z kovoprůmyslu se podle původních plánů měla odehrát přímo v Bruselu. Už loni o tom jednali zástupci OS KOVO a jejich slovenští a polští kolegové. Rozhodnutí přesunout akci na národní úrovně je důsledkem obav z šíření nákazy korona virem při pořádání masové akce s mezinárodní účastí.

Oceláři požadují:

 • Zajistit rovné podmínky pro evropské oceláře na globálním trhu omezením dovozu oceli ze třetích zemí, které nedodržují dostatečné enviromentální a sociální standardy prostřednictvím posílením regulací obchodních obranných nástrojů a zrychlení předběžné investigativní fáze v případě přezkumu antidumpingové stížnosti.
 • Pravdivě informovat o skutečných dopadech na životní prostředí a podílu na emisích skleníkových plynů, který je minimální ve srovnání s jinými segmenty.
 • Podpora národních vlád členských zemí formou záruk a ve veřejných zakázkách preferovat domácí ocel.
 • Pokračovat v investicích do evropských oceláren pro ekologizaci a dekarbonizaci odvětví.
 • Najít nástroje ekonomické podpory do ekologických investic ocelářských firem.
 • Realizovat ekonomicky přijatelnou energetickou politiku EU.
 • Zavést na hranicích EU opatření na zpoplatnění dovozu s významně vyšší uhlíkovou stopou oproti evropským výrobkům (tzv. uhlíková daň).
 • Poskytnout kompenzace nepřímých nákladů EU ETS promítnutých do cen elektřiny v co nejvyšší možné míře nebo dát výjimku ocelářským podnikům, aby neplatili za emisní povolenky.
 • Pomoci zachovat těžbu koksovatelného uhlí s cílem zásobovat domácí hutě koksem do doby transformace hutnictví.

Harmonogram akce:

Datum a místo konání:

1. října 2020 /14:00-17:00 hod./ v oblasti Dolních Vítkovic pod Vysokou pecí č. 1 ve venkovních prostorách

Oficiální program:

 1. Příchod účastníků 14-15hod.
 2. Zahájení 15 hod.
 3. Vystoupení vedení OS KOVO (J. Souček, L. Dvořák)
 4. Vystoupení ředitelů ocelářských podniků (Liberty, Vítkovice steel a Třinecké železárny)
 5. Vystoupení vedení MSK (Hejtman MSK, předseda RHSD)
 6. Tiskové prohlášení, závěr
 7. Rozchod účastníků 16-17 hod.

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí