Neumím číst budoucnost, ale věřím, že následující rok půjdeme správným směrem

Michal Hauer zastává pozici obchodního ředitele ve stavební firmě FALK a zároveň působí jako jednatel dceřiné společnosti FALK efekt, která se mimo jiné specializuje na revitalizaci fasád. Michal Hauer zastává pozici obchodního ředitele ve stavební firmě FALK a zároveň působí jako jednatel dceřiné společnosti FALK efekt, která se mimo jiné specializuje na revitalizaci fasád.

Michal Hauer zastává pozici obchodního ředitele ve stavební firmě FALK a zároveň působí jako jednatel dceřiné společnosti FALK efekt, která se mimo jiné specializuje na revitalizaci fasád. Propojení obou společností považuje za přínosné, protože jim umožňuje úspěšně rozšiřovat realizované projekty bez ohledu na to, zda se jedná o novostavby, či rekonstrukce. Nedávno dokončili rekonstrukci fasády Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Jak probíhala rekonstrukce za plného provozu nemocnice a co bylo při realizaci nejnáročnější? Nejen na to jsme se ptali Michala Hauera.

Kdy jste do společnosti FALK nastoupil a co bylo vaším cílem?

Bylo to v roce 2010, a když přemýšlím o tom, co jsem chtěl dokázat, mám pocit, že ambice mám stále stejné. Smyslem bylo a je odvést kvalitní a prospěšnou práci, dobře komunikovat se zákazníky a vyhledávat obchodní příležitosti.

Který z momentů byl pro společnost FALK nejtěžší a jak jste ho zvládli?

Řekl bych, že šlo o období před více než 12 lety, kdy se obor stavebnictví potýkal s nedostatkem zakázek. Ustáli jsme to, ale tlak na nízké ceny a menší důraz trhu na kvalitu vedl obecně realizační firmy k aplikaci nových levnějších technologií. Později se takový přístup projevil u některých reklamací. Poučili jsme se i my. V poslední dekádě dbáme o to více na prověřené technologie a materiály.

Máte zakázky rovnoměrně rozprostřené do realizace fasád, plochých střech a realizace oken, dveří nebo nějaký segment více dominuje a proč?

Stále platí, že dominují ploché střechy. Nicméně těsně za nimi následují fasády. U oken a dveří, které montujeme vlastními kapacitami, objem zakázek každým rokem narůstá.

Na jakých zajímavých projektech jste v minulosti pracovali?

Na našem výrobním oddělení si velmi cením, že umí zajistit realizace na zelené louce nebo třeba v dopravně komplikovaných místech. V uplynulých letech se mému kolegovi Martinu Pelcovi z našeho obchodního týmu podařilo získat zakázku izolací plochých střech v rámci celkové rekonstrukce Hotelu Thermal v Karlových Varech. Zakázka nás velmi potěšila.

Který z nich byl výzvou a jak jste si poradili?

Spontánně mě napadá ještě dosud běžící stavební projekt na Národní třídě, kde realizujeme pro generálního dodavatele ploché střechy a rozsáhlé klempířské prvky na Paláci Dunaj. Na tomto projektu bylo výzvou poradit si s dopravní situací kolem stavby. Každý takový úkol, jenž zvládneme, nás posouvá vždy o krok kupředu.

Vím, že jste také realizovali fasádu Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Jaké byly požadavky investora a jak jste k návrhu fasády přistoupili?

Plně jsme respektovali zadání a projektovou dokumentaci, kde byl návrh fasády stanoven a navržen. Investor kladl velký důraz na vzorkování barevných částí, což jsme vždycky velmi rychle řešili jak s technickým dozorem, tak s okruhem personálu nemocnice, který byl v projektu angažován.

Celkový pohled po dokončení.Jaké technologie, materiály a postupy jste při této konkrétní realizaci použili?

Drželi jsme se schváleného projektu a předkládali jsme základní dostupné stavební materiály, které jsme následně vzorkovali. Kromě fasády jsme realizovali též vyrovnání a opravu statiky venkovních schodišť včetně celkových oprav obvodových atik hlavní střechy i spodních částí.

Můžete nám poskytnout nějaké specifické informace o udržitelnosti a energetické efektivitě této nové fasády?

Rekonstrukce se týkala zejména statiky a estetické podoby objektu. Na střeše u výtahových šachet a v konstrukci atik jsme prováděli zateplení. Také došlo k výměně světlíků, protože u těch starých docházelo k tepelným ztrátám.

Čím je fasáda výjimečná?

Každá rekonstrukce přináší nové zkušenosti. Význam této fasády spatřuji především v kontextu samotné budovy a jejího účelu. Nový design, jak byl navržen v projektu, vytvořil pestřejší zázemí pro širokou veřejnost.

Jaké byly největší výzvy, kterým jste čelili při tomto projektu, a jak jste se s nimi vypořádali?

Nejkomplikovanější bylo sanování hlubokých prasklin nosných částí a zpevnění celkové statiky budovy a pláště.

Celkový pohled před rekonstrukcí.Jaké konkrétní metody nebo techniky jste použili k úspěšnému sanování a zpevnění celkové statiky?

Museli jsme vyčistit trhliny, odstranit nesoudržnou omítku a následně ji sanovat stehováním. V místě větších poruch byla aplikována hloubková penetrace. Oblasti porušení jsme navíc zpevnili svařovanou ocelovou sítí kotvenou do zdiva ocelovými kotvami.

Jak byste hodnotil spolupráci s investorem? Oddělení muselo zůstat v provozu, jistě jste spolu museli spolupracovat velmi úzce.

Ohodnotil bych to jedničkou, a to nepřeháním. Rekonstrukce probíhala za provozu a každý zainteresovaný se k procesu výstavby stavěl velmi aktivně i konstruktivně. Všichni byli co nejdetailněji informováni a spolupracovali. Za to bych chtěl poděkovat nejen celému personálu nemocnice, ale i technickému dozoru stavby.

MICHAL HAUER

Vystudoval obor dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Následně pracoval v oblasti ochrany a dokumentace památek. Ve firmě FALK působí přes 13 let. Zastává pozici obchodního ředitele mateřské stavební společnosti FALK a dále její dceřiné společnosti FALK efekt, jež se zaměřuje na revitalizaci fasád.

Michal Hauer zastává pozici obchodního ředitele ve stavební firmě FALK a zároveň působí jako jednatel dceřiné společnosti FALK efekt, která se mimo jiné specializuje na revitalizaci fasád.

Jak dlouho práce na fasádě trvaly?

Lze říct, že celých šest měsíců. Bylo to dáno tím, že zahájení prací proběhlo v listopadu roku 2022 a počasí nebylo mnohdy příznivé, takže jsme museli práce opakovaně přerušovat.

Severovýchodní nároží.Podíleli jste se jen na fasádě, nebo jste měli na starost i jiné stavební práce, třeba zastřešení manipulačního provozu, realizace nových oken, dveří?

Kromě fasády jsme se věnovali i jiným stavebním pracím, které byly součástí zadání. Jednalo se o výměnu malých oken v anglických dvorcích, terénní úpravy okolí nebo lokální opravy v ploše střešního pláště hlavní střechy. Také jsme měli na starost všechny nové osvětlené nápisy.

Máte v plánu podobné projekty v budoucnosti, které by mohly být spojeny s renovací nebo dostavbou zdravotnických zařízení?

Zaměřujeme se na všechny relevantní příležitosti a poptávky včetně rekonstrukcí. Naši infrastrukturu a provozní procesy aktivně přizpůsobujeme, abychom všechny nám svěřené projekty efektivně zvládali.

Jak se podle vás bude vyvíjet sektor, v němž působíte, v roce 2024?

V příštím roce bude ve stavebnictví pokračovat trend, který v současné době rezonuje. Dlouhodobě zde pociťujeme nárůst poptávek na rekonstrukce fasád a střech. Také se zvyšuje potřeba zateplování objektů a obnova izolací.

Jakým výzvám budete v roce 2024 čelit?

Doufám, že jako každá stavební firma jen počasí. Rozumějte, neumím číst budoucnost, ale chci věřit, že následující rok půjde naše firma správným směrem.