Asociace korozních inženýrů předala cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany za rok 2020

Exteriér haly Exteriér haly

Cena AKI za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany za rok 2020 byla udělena firmě FK system – povrchové úpravy, s.r.o. za výstavbu nové provozovny povrchových úprav v Brně-Řečkovicích. Tento počin, unikátní rozsahem a kompletním financováním ze soukromých zdrojů, vede k výraznému navýšení kapacity povrchových úprav uhlíkových a korozivzdorných ocelí a možnosti povrchových úprav větších celků. Vzhledem k důležitosti optimálního počátečního stavu povrchu zejména pro životnost výrobků z korozivzdorné oceli má tento počin potenciál přispět k rozvoji protikorozní ochrany v České republice.

Projekt vznikl na půdě bývalého farmaceutického areálu na severu Brna v městské části Řečkovice. Celý areál má rozlohu 10 700 m2, výrobní haly tvoří kompaktní celek o celkové ploše 6 770 m2.

Projekční příprava a plánování trvalo cca tři roky. Intenzivně se na projektu začalo pracovat v letech 2016 a 2017. Počátkem roku 2018 proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby a technologií. Vlastní stavební práce byly zahájeny v červnu 2018 a stavba byla dokončena v září 2019. V říjnu 2019 byl zahájený zkušební provoz a v březnu 2020 proběhla úspěšná kolaudace.

Dodavatelem stavby bylo sdružení firem Moravostav Brno a.s. a PS BRNO, s.r.o. a technologii moření, likvidace odpadních vod a čištění vzduchu dodala firma EKOMOR, s.r.o.

Hlavní činností společnosti je provádění moření a pasivace korozivzdorných a uhlíkových ocelí. Není proto divu, že srdcem celého areálu jsou mořírny. Prostory pro úpravu korozivzdorných a uhlíkových ocelí jsou stavebně odděleny stejně jako postřikový box pro moření nadrozměrných dílů.

Ponorná mořírna korozivzdorných (nerezových) ocelí je projektována pro 6 mořicích van o celkovém objemu lázní až 270 m3. V současnosti jsou instalovány 4 vany, z nichž největší má rozměry 12,5 × 2 × 2 metry. Dále jsou k dispozici stejně velké vany pasivační a vana oplachová. Postřikový box pro moření nadrozměrných dílů má rozměry 20 × 8 × 8 metrů a pro moření konstrukcí z uhlíkových ocelí je k dispozici vana o rozměrech 17 × 2 × 2 metry.

Pro provádění mechanických povrchových úprav, především tryskání nerezových povrchů balotinou, je pro zákazníky připraveno pět tryskacích boxů, jejichž chod zajišťuje výkonná kompresorová stanice. Zatím jsou v provozu tři tryskací komory o délkách 18, 14 a 11 metrů.

V rámci celé střední Evropy je projekt ojedinělý nejen svým rozsahem, ale také technologickým zázemím, pracovními podmínkami, vybavením a kapacitou. Konstrukce a vybavení výrobní haly jsou chráněny proti negativním účinkům kyselých vod a výparů. Speciální vzduchotechnika zajišťuje odvod kyselých exhalací do absorbérů, kde probíhá jejich neutralizace. Díky inteligentnímu řízení tohoto systému, vyhřívání van a vytápění interiéru je vytvořeno příznivé pracovní prostředí pro zaměstnance firmy.

V intencích odpadového hospodářství, environmentálních cílů společnosti a požadavků na ekologickou likvidaci odpadních vod byla vybudována moderní neutralizační stranice se dvěma reaktory na zpracování kyselých odpadních vod. Zkušební provoz prokázal, že extrémně přísné limity pro čištění oplachových vod a vzduchu budou dodrženy.

Cena bude zástupci firmy FK system – povrchové úpravy, s.r.o. předána během 23. konference AKI Koroze a protikorozní ochrana materiálů dne 21. října 2020 v Táboře.

Fotogalerie Františka Kalného z průběhu výstavby nové mořírny firmy FK system – povrchové úpravy, s.r.o. je ke stažení ZDE (Fórum nerezářů, 2019).