Spotřeba oceli v EU klesá a podíly dovozů na evropské spotřebě jsou rekordní

Eurofer předpokládá, že ocelářský průmysl se bude postupně zotavovat až od druhého čtvrtletí roku 2023. Eurofer předpokládá, že ocelářský průmysl se bude postupně zotavovat až od druhého čtvrtletí roku 2023.

Ocel má ve stavebnictví nezastupitelné místo. Jako konstrukční materiál má ideální poměr hmotnosti a pevnosti. Umožňuje stavět budovy výjimečných tvarů nebo výšky. Stavba navíc díky prefabrikaci probíhá velmi rychle, což s sebou nese úsporu času i financí. V neposlední řadě má také kladný dopad na životní prostředí, neboť je 100% recyklovatelná a obnovitelná. Jaké jsou zápory? V posledních měsících je to bezesporu hledisko ceny, která spirálově rostla spolu s cenami energií a postavila tak český průmysl před nelehkou volbu – převzít náklady na sebe nebo omezit výrobu?

Cenu oceli dramaticky zvýšila válka na Ukrajině. V rámci týdnů došlo k růstu v řádech desítek procent. Najednou v Evropě chyběly některé třídy oceli, jež se do té doby z Ukrajiny dovážely. V přímé souvislosti s tím se řešilo zastavení vybraných staveb, kupříkladu viaduktů. Chyběly také vstupní suroviny pro výrobu surové oceli. A na pozadí všech těchto událostí se začala rozvíjet další těžká situace, která zásadně otřásla trhem – energetická krize. Vysoké ceny vstupů vyvolaly inflaci, která zapříčinila ochlazení trhu a snížení poptávky. Vybrané ocelárny se rozhodly omezit výrobu a přenést vysoké vstupní náklady dál do dodavatelského řetězce.

Nejvýznamnější výrobci surové oceli ve světě (v mil. tun)

Pořadí Země 2021 2022 rozdíl (v %)
1. Čína 1 034,7 1 013,0 –2,1 %
2. Indie 118,2 124,7 5,5 %
3. Japonsko 96,3 89,2 –7,4 %
4. USA 85,8 80,7 –5,9 %
5. Rusko 77 71,5 –7,2 %
6. Jižní Korea 70,4 65,9 –6,5 %
7. Německo 40,2 36,8 –8,4 %
8. Turecko 40,4 35,1 –12,9 %
9. Brazílie 36,1 34 –5,8 %
10. Irán 28,3 30,6 8,0%
35. Česká republika 4,8 4,3 –11,0%
37. Slovensko 4,9 3,9 –20,4%
 
Zdroj: Worldsteel

 

KLESAJÍCÍ SPOTŘEBA OCELI

V České republice došlo k meziročnímu snížení objemu výroby ocelových výrobků v průměru o 10 %. Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie, upřesňuje:

„Pokles výroby byl zaznamenán prakticky ve všech produktových kategoriích. Předběžné odhady ukazují, že nejvíce poklesla výroba plochých výrobků, naopak nejmenší dopady zaznamenal segment trubek.“

Stejný procentuální pokles kopíruje i Evropská unie, kde si pohoršilo Německo o 8 %, Itálie o 11,6 %, Francie o 13,1 %, Španělsko o 19,2 %, a Slovensko dokonce o celých 20 %. V EU neklesá jen výroba oceli a ocelářských výrobků, ale i export. Oproti tomu se ale zvyšuje podíl importu na celkové spotřebě oceli EU, což není dobrý signál.

Nejen západní Evropa však řeší problémy s produkcí oceli. Propadají se i trhy Turecka, Japonska, Ruska nebo Jižní Koreje. Dominantní pozici si neustále drží Čína, která v roce 2022 vyrobila téměř 54 % veškeré světové produkce oceli. A to i přesto, že její výroba oceli poklesla o 2,1 % – na 1 013 milionů tun – dle Worldsteel Association se celosvětově vyrobilo 1 879 milionů tun surové oceli.

Srovnání zjevné spotřeby, importu a podílu importu na spotřebě v EU.

BUDOUCNOST OCELÁŘSKÉHO SEKTORU

Komplexně se globální trh surové oceli propadl o 4,2 %, a kdyby měl v současnosti ocelářský sektor predikovat svoje hospodářské vyhlídky, byl by určitě rozpačitý. Válka na Ukrajině pokračuje, ceny elektřiny i plynu jsou vysoké a inflace nepolevuje. To vše ovlivňuje evropský trh s ocelí. Podle evropské asociace Eurofer by mohla spotřeba v roce 2023 poklesnout o 1,6 %. Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie, dodává: 

„Pokud k tomu skutečně dojde, půjde o čtvrtou recesi poptávky po oceli za posledních pět let.“ 

Na půdorysu všech okolností Eurofer předpokládá, že ocelářský průmysl se bude postupně zotavovat až od druhého čtvrtletí roku 2023 a mírného růstu o 1,6 % dosáhne v roce 2024. Když započteme procenta poklesu a růstu ocelářského trhu proti sobě, je jasné, že průmysl nečeká výrazné oživení, ale snad ani žádný výrazný dramatický pád. Vlastně se znovu ocitneme na startovní čáře a bude záviset na nás, jak závod začneme. Máme před sebou Green Deal.

Autor: Martina Tůmová s přispěním Ocelářské unie