Letošní seminář Žárové zinkování ve stavebnictví se bude konat v dubnu v Kroměříži

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s., (AČSZ) pořádá – ve spolupráci s Českou asociací ocelových konstrukcí (ČAOK) – další ročník semináře Žárové zinkování ve stavebnictví. Letošní setkání specialistů v oboru se uskuteční ve středu 8. 4. 2020 v hotelu U Zlatého kohouta v Kroměříži.

Seminář se tradičně skládá ze dvou částí. V rámci té praktické účastníci mohou zhlédnout ukázku procesu žárového zinkování. Teoretická část proběhne v hotelu U Zlatého kohouta a praktická v žárové zinkovně společnosti WIEGEL Pravčice žárové zinkování s. r. o.

AČSZ a ČAOK společně pořádají seminář o žárovém zinkování pravidelně každý rok, vždy na jaře v Česku a na podzim na Slovensku. Aby byla zájemcům o seminář zajištěna vhodná logistická dostupnost, střídají se místa konání – regiony jednotlivých zemí.

Odborný a technicky zaměřený seminář je určen projektantům, výrobcům ocelových konstrukcí, technologům a dalším specialistům, kteří rozhodují o protikorozní ochraně ocelových stavebních výrobků.

Program semináře je sestaven tak, aby všichni účastníci semináře získali informace nejen o výhodách a možnostech použití povlaku žárového zinku, ale i praktické ukázky toho, jak navrhnout a vyrobit součást pro žárové zinkování nebo aplikaci duplexního systému (povlak žárového zinku + nátěr). Přítomní se vždy seznámí i s tím, s jakými jevy se u povlaku žárového zinku mohou setkat, ve kterých normách lze nalézt informace a rady a také, jak dlouho v daném korozním prostředí bude zinek chránit pozinkovaný výrobek. Seminář bude rozšířen o přednášku profesora Františka Walda z ČVUT v Praze, a to na téma Chemické složení ocelí pro zvýšení požární odolnosti žárovým zinkováním.

Seminář je pojat i jako diskusní fórum, kde se mohou účastníci kdykoliv dotázat na podrobnosti k projednávanému tématu, podělit se o své zkušenosti z praxe nebo hledat radu pro řešení svého problému. Kromě informací a doporučení obdrží všichni účastníci semináře i studijní materiál, který mohou následně využít ve své praxi.

PROGRAM SEMINÁŘE:

 • Koroze, stanovení korozního prostředí, stupně korozní agresivity, volba protikorozní ochrany (Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.)
 • Žárové zinkování v komerčních zinkovnách (Ing. Petr Strzyž)
 • Navrhování a provádění součástí pro žárové zinkování (Ing. Leoš Čihák, MBA)
 • Příprava a kompletace rozměrných konstrukcí (Ing. Leoš Čihák, MBA)
 • Chemické složení ocelí pro zvýšení požární odolnosti žárovým zinkováním (prof. Ing. František Wald, CSc.)
 • Normy pro žárové zinkování (Ing. Petr Strzyž)
 • Tvorba povlaku žárového zinku (Ing. Petr Strzyž)
 • Morfologie povlaků žárového zinku (Ing. Petr Strzyž)
 • Duplexní systém (Ing. René Siostrzonek, Ph.D.)
 • Tlakovzdušné tryskání – Sweeping (Ing. Petr Koval)
 • Jevy povlaků žárového zinku (Bc. Jiří Nobicht)
 • WIEGEL Pravčice žárové zinkování s. r. o. (Bc. Antonín Kozubík)
 • Doprovodný program: Exkurze do pozinkovny společnosti WIEGEL Pravčice žárové zinkování s. r. o.

Další informace o semináři najdete (spolu s pozvánkou a přihláškou) na stránkách www.acsz.cz nebo časopisu KONSTRUKCE (www.konstrukce.cz) – mediálního partnera akce. Pro bližší podrobnosti kontaktujte kanceláře AČSZ nebo ČAOK.

Ing. Petr Strzyž
Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.