Na konferenci Požární ochrana zaujal i požár hotelu

publikováno:
autor:

XXVIII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2019 proběhl ve dnech 4. až 5. září letošního roku tradičně v prostorách Auly VŠB – Technické univerzity Ostrava. Na organizaci se spolupodíleli Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., a Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava. Partnerem konference bylo taktéž Ministerstvo vnitra, resp. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS). Mediálním partnerem byl premiérově i časopis KONSTRUKCE.

Mottem letošní konference bylo Bezpečnost osob – současnost a budoucnost. K tématům, která nejvíce zaujala více než 360 účastníků této konference, patřilo například vystoupení Ing. Jiřího Hoška, které se zabývalo požárem hotelu Eurostar David v Praze v lednu 2018, a taktéž Dušana Uhlíka a Jiřího Studničky z HZS Karlovarského kraje. Ti představili projekt Digitalizace dokumentace zdolávání požáru do 3D prostoru.

Pro odborníky z oblasti požární prevence a stavebnictví patřily k nejzajímavějším přednášky, týkající se připravované legislativy v této oblasti, zejména nového zákona o požární ochraně a rektifikace stavebního práva. Tato byla představena jak z pohledu HZS ČR, tak z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj. K dalším zajímavým přednáškám patřilo i vystoupení profesora Františka Walda z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Ten hovořil na téma „Pokročilé modely pro požární navrhování“. Ing. Petr Bebčák, PhD., z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava prezentoval přednášku nazvanou „Pojetí požární bezpečnosti staveb v Bavorsku“. Vybrané prezentace budou uveřejněny v dalších číslech časopisu KONSTRUKCE na webových stránkách www.konstrukce.cz.

Aktuálně

Největší česká architektonická soutěž o nejlepší realizaci Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu startuje.

V porotě zasedá Petr Štefek (Česko), Irakli Eristavi (Slovensko), Thorbjörn Andersson (Švédsko), Balázs Bognár (Japonsko) a Amanda J. Levete (Velká Británie). Termín registrace projektů je do půlnoci 30. června 2023 a účast je zdarma. Registrace zde.