Na trh se stavebními materiály proniká nekvalitní izolace z východu Evropy

publikováno:
autor:

Import nekvalitních výrobků z východu Evropy se netýká jen potravin, ale i stavebních materiálů. Na česko‑slovenském trhu se prodávají nekvalitní izolační materiály zejména z Ukrajiny a jiných států bývalého Sovětského svazu. Na Slovensku obchodní inspekce zjistila, že více než 20 % z odebraných vzorků nesplňovalo parametry, které deklarují. V Česku kontroly momentálně probíhají. Podle odborníků se dají očekávat obdobné výsledky, protože oba trhy jsou propojené. Nekvalitní „no‑name“ izolační materiály, které často lákají kupce na nízkou cenu, nemusí izolovat tak, jak se od nich očekává, či se mohou později objevit různé závady. K pochybení v kvalitě nedošlo u žádného výrobku firem sdružených v Asociaci výrobců minerální izolace.

Pokud je na tuzemském trhu po nějakém stavebním materiálu opravdu velká poptávka, pak je to minerální izolace. Protože je nehořlavá, neobejde se bez ní zateplení výškových budov, kde je ze zákona povinná. Kvůli naprosté nehořlavosti si ji volí i řada investorů pro zateplení rodinných domů či pro různé rekonstrukce.

Rostoucí poptávky po minerální izolaci však využívají nepoctiví obchodníci. Na trhu se začaly objevovat levné „no‑name“ izolační materiály, které sice stojí méně, ale nedosahují výrobci slibovaných vlastností. Jedná se většinou o dovozové materiály ze zemí bývalého Sovětského svazu, nejčastěji Ukrajiny.

„Tyto levnější a nekvalitní ,no‑name‘ výrobky nesplňují deklarované hodnoty, typicky pevnost a tepelně‑izolační vlastnosti. Kupující má sice pocit, že ušetřil, ale v závěru zaplatí více, protože výrobek nemusí dosahovat požadovaných tepelných úspor či bude mít kratší životnost a bude náchylnější k poškození. Nepoctiví prodejci využívají vysoké poptávky po minerální izolaci a prodávají výrobky, které by za jiných okolností neměly šanci uspět,“ varuje Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

20 % VZORKŮ NESPLŇOVALO DEKLAROVANÉ PARAMETRY

V Česku momentálně provádí Česká obchodní inspekce (ČOI) kontroly a její výsledky by měly být v dohledné době známy. Na Slovensku již proběhly, tamější obchodní inspekce (SOI) zjistila, že více než 20 % z odebraných vzorků nesplňovalo parametry, které deklarují. „Inspekce odhalila, že nevyhovující výrobky obvykle pocházejí od neznámých výrobců ze zemí bývalého Sovětského svazu, nejčastěji z Ukrajiny. Nedoporučujeme kupovat tepelnou izolaci jen na základě nižší ceny, a zejména od neprověřených výrobců, rizika jsou značná,“ shrnuje Marcela Kubů.

K pochybení v kvalitě nedošlo u žádného výrobku firem sdružených v Asociaci výrobců minerální izolace. „Naši členové jsou zavedené mezinárodní firmy, které mají vysoké standardy výroby a kontroly kvality. Doporučujeme proto vybírat jen materiály od ověřených výrobců, kteří na trhu Evropské unie působí delší dobu,“ dodává Marcela Kubů.

HŮŘE IZOLUJÍ ČI NEJSOU TAK PEVNÉ

Předmětem kontroly Slovenské obchodní inspekce byly minerální izolace používané na budovy, tedy izolace z kamenné vlny dodávané ve tvaru desek, a dále izolace ze skelné vlny dodávané ve formě desek nebo srolovaných pásů. Obsahem kontroly bylo nejen prověřování označení výrobků a výrobních dokumentů, ale i posouzení technických parametrů, které mají splňovat.

Tabulka výsledků

Testovaný
výrobek
Místo
výroby
Datum
provedení
zkoušek
Součinitel
tepelné vodivosti
[W/(m·K)]
Napětí v tlaku
při 10% deformaci
[kPa]
Pevnost
v tahu
[kPa]
Deklar.
parametr
Naměřené
hodnoty
Deklar.
parametr
Naměřené
hodnoty
Deklar.
parametr
Naměřené
hodnoty
č. 1 Ukrajina 2/2018 0,035 0,0341 30 14,20 10 3,66
č. 2 Rusko 10/2018 0,034 0,0351 35 42,60 15 24,40
č. 3 Ukrajina 4/2019 0,035 0,0370 30 27,93 10 5,37

 

Inspektoři na Slovensku provedli 98 kontrol u distributorů a celkem zkontrolovali 260 druhů minerálních izolací určených k prodeji. „Mezi nejčastější pochybení patřilo chybějící nebo nesprávné prohlášení o vlastnostech, nedostatečné označení u značky CE či chybějící bezpečnostní upozornění,“ shrnuje Marcela Kubů.

„Inspekce na Slovensku potvrdila naše obavy, že řada výrobků importovaných z východu deklarované parametry nesplňuje. V Česku bude situace pravděpodobně obdobná, protože oba trhy fungují podobně. Oceňujeme, že inspekční orgány reagovaly na naše podněty, budeme v našem boji proti nekvalitním výrobkům nadále pokračovat, protože poškozují celé odvětví,“ dodává Marcela Kubů.

Testované vzorky nesplňovaly deklarovanou pevnost v tahu kolmo na rovinu, jeden nedosahoval uvedené tepelné vodivosti. „Hodnota pevnosti v tahu je důležitá pro správné kotvení desek izolace na fasádu. V nejhorším možném případě materiál nemusí na fasádě držet a může dojít ke kolapsu zateplení. Hodnota součinitele tepelné vodivosti vyjadřuje, jak dobře výrobek izoluje. Pokud výrobek neizoluje, jak má, vypočítané tepelné úspory nebude dosaženo. Zároveň může dojít ke kondenzaci vody v konstrukci a vzniku plísní,“ vysvětluje Marcela Kubů.

NEOVĚŘENÉ ZNAČKY MINERÁLNÍCH IZOLACÍ

Kontrola také odebrala vzorky minerálních izolací z kamenné vlny a skelné vlny od devíti výrobců. Zkouškami byly ověřovány výrobcem deklarované parametry. Dva vzorky hodnot nedosahovaly, což znamená, že více než pětina vzorků od různých výrobců neprošlo. Další pochybení zaznamenala přímo Asociace výrobců minerální izolace. „Preventivně nové výrobky testujeme v akreditovaných zkušebnách. Zjistili jsme, že mnohé z nich vykazují podstatné vady. Týká se to hlavně produktů výrobců z východní Evropy, jak je patrné z přiložené tabulky,“ uzavírá Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM

Všechny testované výrobky jsou určeny pro venkovní kontaktní zateplení budov (systémy ETICS). Zkoušky proběhly v akreditované zkušebně, protokoly z měření jsou ve vlastnictví AVMI. Žlutá barva v tabulce označuje nedodržení deklarace, resp. označení vadného výrobku. Vzorek č. 1 dosáhl pouze třetiny deklarované pevnosti v tahu (3,66 oproti 10 kPa) a sotva poloviny napětí v tlaku při 10% deformaci (14,2 oproti 30 kPa). Vzorky č. 2 a 3 vykazují odchylku v součiniteli tepelné vodivosti [0,035 místo 0,034 W/(m·K) a 0,037 místo 0,035 W/(m·K)], což může způsobit kondenzační problémy – výrobce neposkytuje správné údaje pro návrh zateplení. Investoři i stavbaři by proto měli dobře zvážit, jakou značku tepelné izolace využijí, aby předešli haváriím a v případě developerů následným reklamacím.

Z podkladů Asociace výrobců minerální izolace

Aktuálně

Poslanci schvalují ve třetím čtení novelu stavebního zákona, která zachovává funkční kompletní síť stavebních úřadů i na malých obcích. O novele bude následně hlasovat Senát.


CTP zůstává s podílem 28 % jedničkou na trhu s průmyslově-logistickými nemovitostmi.
Meziročně rozšířili plochu portfolia o 300 tisíc m2 na 3,8 milionů m2   a příjmy z nájmů zvýšily o 13 % na 5,7 miliard Kč.

Kalendář akcí