Požární ochrana 2020 se zaměří na klimatické změny a bezpečnost

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Ve dnech 2. – 3. září 2020 se bude konat XXIX. ročník konference Požární ochrana 2020. Konferenci pořádá Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s. a Česká asociace hasičských důstojníků, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR. Hlavní téma konference: KLIMATICKÉ ZMĚNY A BEZPEČNOST. Samostatné odborné sekce: Věda a výzkum v požární ochraně a Zkušebnictví v požární ochraně.

Konference představí témata zabývající se vlivem klimatických změn na bezpečnost, a to z pohledu požární prevence, požární represe, protivýbuchové ochrany a ochrany osob a majetku. Diskutovány budou také otázky týkající se problematiky lesních požárů, zásobování požární vodou, bezpečnosti alternativních zdrojů energie a řady dalších.

SAMOSTATNÉ ODBORNÉ SEKCE

  • Věda a výzkum v požární ochraně (garant: Ing. Ondřej Suchý, Ph.D. – MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany)
  • Zkušebnictví v požární ochraně (garant: Ing. Jaroslav Dufek – PAVUS, a. s.)

V rámci doprovodného programu proběhne workshop nazvaný Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence. Kontaktní adresa: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., Lumírova 13, 700 30 Ostrava‑Výškovice, e-mail: konference@spbi.cz, http://www.spbi.cz, Ing. Lenka Černá, lenka.cerna@spbi.cz, tel.: +420 597 322 970.