Seminář Žárové zinkování ve stavebnictví v Kroměříži

I přes drobně ztížené podmínky v souvislosti s opatřeními proti koronavirové pandemii se ve středu 17. června uskutečnil již jednou odložený seminář Žárové zinkování ve stavebnictví. Jako každoročně jej uspořádala Asociace českých a slovenských zinkoven ve spolupráci s Českou asociací ocelových konstrukcí.

Semináře se zúčastnila dvacítka osob, kterým po celé dopoledne přednášelo několik lektorů například o navrhování a provádění součástí pro žárové zinkování, přípravě a kompletaci rozměrných konstrukcí, tvorbě a morfologii povlaků žárového zinku, normách pro žárové zinkování, duplexních systémech, o stupních korozní agresivity či stanovení korozního prostředí. Všichni účastníci zároveň obdrželi různé studijní materiály ve formě knihy „Žárové zinkování“ autora Ing. Vlastimila Kuklíka, Ph.D., Příručku žárového zinkování nebo Mapu korozních úbytků zinku v ČR.

Po skončení přednáškové části a obědě následoval přesun do zinkovny Wiegel Pravčice žárové zinkování s. r. o., kde byla pod odborným dohledem uskutečněna ukázka žárového zinkování v praxi.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí