Svařovací zdroj Warrior od firmy ESAB disponuje revolučním podavačem drátu Robust Feed Pro

Podavač drátu ESAB Robust Feed Pro v horizontální poloze Podavač drátu ESAB Robust Feed Pro v horizontální poloze

Díky svařovacím zdrojům, materiálům, ručním i automatizovaným svařovacím a řezacím systémům a řešením v rámci Průmyslu 4.0. nabízí firma ESAB kompletní portfolio ve svařování, které pomáhá výrobcům zvyšovat produktivitu a kvalitu průmyslové výroby. Standardní svařovací zařízení ESAB jsou vyvíjena na základě VOC = Voice of Customers, přání zákazníků, jejichž současné požadavky ve všech segmentech trhu jsou vedle vynikajících svařovacích vlastností, či nízké spotřeby elektrické energie především odolnost a jednoduchost obsluhy. Standardní svařovací zdroj Warrior a podavač Robust Feed Pro, představené v tomto příspěvku, se vedle intuitivního ovládání vyznačují spolehlivostí, bezporuchovostí a odolností v extrémních podmínkách.

MULTIFUNKČNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJE WARRIOR™ 400I A WARRIOR™ 500I

Jde o zařízení vyvinuté se zřetelem na odolnost a jednoduchost obsluhy. Warrior je víceúčelové invertorové zařízení navržené pro metody svařování v ochranné atmosféře plynů GMAW (MIG), plněnou elektrodu v ochranné atmosféře plynů, i s vlastní ochranou FCAW, pro ruční obloukové svařování SMAW (MMA), pro svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře plynů GTAW (TIG) a v neposlední řadě i pro drážkování uhlíkovou elektrodou ACAG – až do maximálního proudu 500 A při 60% zatížení.

Warrior přináší díky nejmodernější invertorové technologii výjimečný výkon a úspory energie. Oproti většině výrobků v této kategorii je zdroj lehčí, menší a mobilnější a poskytuje tedy vše, co svářeči žádají – jednoduché ovládání, výkon a mobilitu za rozumnou cenu.

Svařovací zdroj je vybaven displejem, který se přizpůsobí slunečnímu záření. Je proto snadné číst parametry, nastavené na displeji, i venku a ze všech úhlů. Důležité ovládací prvky včetně hlavního spínače jsou pro snadný přístup umístěny přímo na předním panelu. Prvky jsou navrženy podle pravidla „easy to use“ = snadno použitelný. V případě Warrioru se jedná o použití takových ovládacích prvků, u kterých je nastavení parametrů rychlé a snadné i v rukavicích. 

Při svařování obalenou elektrodou (MMA) je možno použít funkci „Hot start”, která při startu oblouku automaticky navýší proud pro snadné zapálení. Okamžitě po úspěšném zapálení se proud sníží na nastavenou hodnotu. Další volitelnou funkcí je ARC Force, nastavení intenzity svařovacího proudu při přílišném zkrácení, či prodloužení oblouku. Tyto jednoduché funkce umožní svářeči „jemně vyladit“ oblouk a dosáhnout tak nejlepšího možného výsledku.

Při svařování v ochranné atmosféře plynů (MIG) je zdroj vybaven „technologií SCT“ automatickou funkcí dohořívání. Po přerušení, či ukončení svařování lze drát okamžitě použít. „The TrueArcVoltage ™“ systém, zaručuje, že napětí na oblouku je shodné s napětím nastaveným na displeji stroje, nezávisle na délce propojovacích kabelů, zemnícího kabelu nebo hořáku. Tuto shodu lze zaručit pouze při použití svařovacích hořáků ESAB.

Pro ochranu před prachem, olejem a cizími předměty je Warrior opatřen tzv. vzduchovým tunelem, ve kterém je vestavěná elektronika hermeticky uzavřena. Zdroj je navíc vybaven automatickým ventilátorem, který udržuje prach mimo zařízení, čímž zvyšuje jeho životnost. Ventilátor se zapíná pouze tehdy, je-li třeba, proto šetří energii.

Zdroj Warrior splňuje podmínky pro třídu krytí IP 23, ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších, před dotykem prstem a dále před kropením a deštěm a může být použit ve venkovním prostředí.

Pro svařování v ochranné atmosféře plynů (MIG) je možné Warrior propojit s několika typy podavačů ESAB, vodním chlazením, vozíkem pro transport zdroje a lahve plynu a některým ze svařovacích hořáků ESAB MXL nebo ESAB PSF.

ROBUST FEED PRO – ZÁSTUPCE NOVÉ GENERACE PODAVAČŮ DRÁTU

Podavač ESAB Robust Feed Pro je díky svému ergonomickému, robustnímu a hermeticky uzavřenému provedení ideální zařízení pro situace, kdy je klíčová přenosnost a odolnost. Je opatřen novým precizním systémem podávání drátu, který má dostatečný výkon, aby zvládl plný drát do průměru 2 mm, nebo plněnou elektrodu 2,4 mm, při rychlosti podávání drátu 0,8 – 25 m/min. ESAB nabízí i varianty pro offshore použití, které zahrnují měřič průtoku plynu a vnitřní zabudovaný ohřev. Robust Feed Pro je nabízen pro svařovací zdroj ESAB Warrior.

Ovládací panel s jasným a zářivým displejem na přední straně stroje Robust Feed umožňuje pouze ta nejfrekventovanější nastavení. Ostatní prvky nastavení a funkce jsou dobře chráněné uvnitř pláště podavače. Snadno použitelné velké osvětlené knoflíky a tlačítka usnadňují ovládání přístroje dokonce i s nasazenými svářečskými rukavicemi. Nastavení parametrů svařování na ovládacím panelu podavače umožňuje ovládat svařování přímo z podavače drátu bez ohledu na to, kde se nachází váš zdroj napájení. Robust Feed přichází s integrovaným měřičem průtoku plynu uvnitř jednotky (verze pro námořní konstrukce), což umožňuje rychlé úpravy průtoku plynu během svařování.

Robust Feed má tři pohodlné rukojeti (všechny certifikované pro jeřáby) a dva přídavné zdvižné prvky pro lepší přenosnost a manévrovatelnost. Díky tomu ho lze při jeho hmotnosti 16,8 kg snadno zvedat a přenášet uzavřenými prostory a kolem překážek. Zaoblené rohy a speciální vysoce odolné třecí povrchy vám umožní stroj táhnout kdekoliv, aniž by se zachytil o jiné předměty. Přídavný vozík na kolečkách, na nějž lze zařízení postavit nebo položit, umožňuje ještě větší mobilitu, takže se vždy dostanete tam, kde potřebujete svařovat, v hale nebo v terénu. Pro použití podavače v horizontální poloze je možno otočit ovládací panel o 90 °.

Podavač nabízí funkci „vyplňování kráteru“. Při svařování v ochranné atmosféře plynů (MIG) zdroj umožňuje snížit na konci svaru svařovací proud z nastavené hodnoty na nejnižší hodnotu potřebnou pro hoření oblouku. Při použití plného drátu spínač automaticky aktivuje technologii „Short Circuit Termination” (SCT), která zaostří konec pevného drátu MIG při ukončení svaru. Eliminací kuličky, která se obvykle formuje na konci drátu, optimalizuje podavač stav drátu a podporuje pozitivní start oblouku. Díky technologii SCT tak není nutné, aby obsluha drát zastřihávala.

Design dvojité stěny stroje Robust Feed se speciálními zónami k tlumení nárazů umožňuje každodenní používání v těch nejnáročnějších podmínkách. Můžete ho upustit, táhnout, hodit s ním, Robust Feed to vydrží. Podavač je zkonstruován do extrémních klimatických podmínek. Funkčnost je garantována od mrazivých teplot až do 55 °C a jeho jasný čelní displej přečtete i pod přímým sluncem. Protiprachová sekce chrání vnitřní komponenty a elektroniku dokonce i tehdy, je-li podavač otevřený. Speciální kabelová připojení chrání podavač před zkraty jak v hořáku, tak v propojovacích kabelech.

Robust Feed chrání pomocí silikonových těsnění drát uvnitř jednotky jako žádný jiný podavač. Špičková ochrana všech konektorů propojovacích kabelů uvnitř pláště podavače, je realizována kabelovou průchodkou, která dále chrání propojovací kabel před natržením, je-li pomocí něho podavač tažen, nebo zvedán.

Podavač Robust Feed Pro splňuje podmínky pro třídu krytí IP 44, ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem a dále před stříkající vodou a může být použit pro svařování v extrémně prašném či vlhkém prostředí.

Design stroje Robust Feed umožňuje rychlý přístup k elektronice a motoru pro snadný servis i opravy. Systém beznástrojového podávání drátu umožňuje rychlou výměnu cívky a jednoduché zavedení drátu.

ZÁVĚR

V technické praxi se stále častěji setkáváme s faktem, že silné profesionální a sofistikované svařovací zdroje, jsou neintuitivním a složitým řešením ovládání pro běžné svářeče obtížně srozumitelné. Firma ESAB se vývojem zdroje Warrior vydala cestou jednoduchého ovládání bez zbytečných funkcí a dokonce bez synergických linií a pamětí. Jejich absence je vykompenzována multifunkčností, vysokým výkonem, vysokou odolností ve všech prostředích a především vynikajícími svařovacími vlastnostmi.

Podavač Robust Feed Pro pak reprezentuje novou generaci podavačů drátu, které byly vyvinuty se zřetelem na robustnost, spolehlivost, mobilitu a ergonomii. Zcela nové řešení popsané výše, je cestou, jak se přiblížit přání svářečů.

Tyto zdroje potkáme v segmentech jako je průmyslová a obecná výroba, výroba a montáže ocelových konstrukcí, těžební průmysl a v neposlední řadě stavebnictví a opravy a údržba.

Pro výrobky ESAB, nabízíme jedinečný zákaznický servis a podporu. Naši kvalifikovaní pracovníci zákaznického oddělení jsou připraveni rychle odpovědět na jakékoliv otázky, řešit problémy a pomoci s opravami a údržbou zakoupených zařízení. Firma ESAB poskytuje tříletou záruku na všechny nabízené svařovací zdroje.

ZDROJE INFORMACÍ:
[1] Kuběnka M.: Nová generace svařovacích zdrojů ESAB pro práci v outdoorových podmínkách. Problematika svařování při údržbě a opravách ŽKV, seminář ČD KARGO, Kouty nad Desnou 2016
[2] Katalogy a prospekty firmy ESAB
[3] http://www.esab.cz