The Global Galvanizing Awards 2018

Arts West Building (foto: Warrick Baker) Arts West Building (foto: Warrick Baker)

Cílem soutěže The Global Galvanizing Awards je ocenit architekty, stavební inženýry a konstruktéry za nejúčelnější a nejvíc inovativní užití žárově pozinkované oceli v architektuře a stavebnictví. Neméně důležitým faktorem byla funkčnost a estetika konstrukce. Speciální pozornost pak byla věnována projektům demonstrujícím přínos žárového zinkování k udržitelné výstavbě. Hlavním posláním každé takové soutěže je zviditelnění a propagace staveb, u kterých je použita žárově pozinkovaná ocel.

Jednotlivé národní a regionální asociace, z různých částí světa, přihlásily do 4. ročníku soutěže celkem 36 projektů. Projekty byly posuzovány ve dvou oddělených kategoriích a byly vyhlášeny 2 hlavní ceny:

  • „Cena odborníků“ – projekty hodnotila porota odborníků ze světa architektury a designu.
  • „Cena průmyslu“ – byla zvolena zástupci průmyslu žárového zinkování prostřednictvím jednotlivých účastnících se asociací.

Kromě těchto dvou hlavních cen porota odborníků vyzdvihla další dva projekty – Doporučený projekt a následně vybrala nejlepší stavbu z každé účastnící se země – Vybrané projekty, které byly přihlášeny do soutěže prostřednictvím svých asociací. 

Vítězem Ceny odborníků – se stal projekt Silo v dánské Kodani. Silo je součástí proměny kodaňského severního přístavu – rozsáhlé postindustriální zástavby, která se v současnosti transformuje na novou městskou čtvrť. Dle návrhu dánských architektů COBE pro klienty Klaus Kastbjerg a NRE Denmark se 17 podlažní stavba bývalého sila na obilí spolu s největší průmyslovou budovou v této oblasti proměnily na „Silo“ – budovu s byty i veřejnými funkcemi.

Aby bylo možné upravit průmyslovou betonovou fasádu sila dle současných standardů, vnější plášť se obložil, zatímco interiér byl zachován v jeho surové a nedotčené podobě. Hranatá venkovní fasáda, která je tvořena pozinkovanou ocelí, slouží jako klimatický štít. To umožnilo zachovat tvar budovy, především pak její charakteristickou výšku.

Vítězem Ceny průmyslu – se stal projekt Arts West Building v australské Melbourne. ARM Architectus zahájily spolupráci s fakultou umění a filozofie při University of Melbourne. Jejich úkolem bylo přizpůsobit prostory budovy pro objektově orientované vzdělávání. Současné učebny tak musí být uzpůsobeny pro prezentaci předmětů z bohatých univerzitních sbírek.

Velmi osobitá fasáda budovy Arts West vznikla průlomovým a mimořádně inovativním použitím oceli. Fasádu zdobí výjevy vybraných objektů z celkem 23 kulturních sbírek univerzity. Fasáda je současně pasivním solárním prvkem a symbolickým ztvárněním architektonických a pedagogických ambicí fakulty umění a filozofie.

Pozinkování jako úprava ocelových rámů na vnějším plášti fasády bylo vybráno z několika důvodů. Žebrování fasády funguje jako protisluneční clona chránící celoskleněnou stěnu budovy pod ním a současně je nosným prvkem pro grafické ztvárnění objektů z unikátních univerzitních sbírek. Jednotlivé obrazy jsou doslova vlisovány do fasády a zvědavým kolemjdoucím se odhalují v různých denních dobách z různých úhlů pohledu. Architekti k tomu dodávají: „Zinkování je samozřejmě skvělý způsob, jak ochránit ocelovou konstrukci. Nám se ale líbí také skvrnitý a krystalický efekt, který technika zinkování přináší. Vzhled se postupem času mění – ze světlého reflexního materiálu se stává matný šedý povrch. Zinkování dalo fasádě surový vzhled, o který jsme usilovali. Velmi se nám také líbila nestálost výsledku kusového žárového zinkování 8mm oceli.“

Doporučený projekt a oběhové hospodářství – Green House, Utrecht, Nizozemí
Stavba Green House (skleník) je tvořena restaurací s vlastní městskou farmou a konferenčním centrem. V souladu s principy oběhového hospodářství je celou budovu možné rozebrat. Díky vysokému stupni přesnosti se jednotlivé ocelové komponenty snadno demontují a následně zase spojí dohromady. Zvláštností ocelového rámu této stavby je jeho čtvercová roštová struktura, umožňující různé konfigurace budovy s jednou a toutéž stavebnicí.

Za patnáct let může být celá budova rozebrána a znovu sestavena na úplně jiném místě. Možnost opakovaného použití hrála významnou roli také při výběru materiálu pro realizaci projektu.

Celý pavilon byl navržen jako generická stavebnice s demontovatelným ocelovým rámem, tvořená žárově zinkovanými ocelovými profily. Zinkování bylo použito také u mřížových nosníků pro fasádu, střechu (včetně střešní konstrukce malého skleníku), zábradlí a schodiště pavilonu.

Žárově zinkovaná ocel dokonale podtrhuje odvážný charakter této stavby a i záměru městského skleníkového zemědělství. Architekti také připouští, že právě žárové zinkování je skvělou volbou pro demontáž a následné opětovné sestavení budovy, protože při manipulaci nedochází k poškození ochranného povlaku.

Doporučený projekt: Architektonická památka – Saar‑Polygon, Ensdorf, Německo
V roce 2012 skončila v německém Sársku po více než 250 letech těžba uhlí. Jako pomník připomínající tuto hornickou oblast a vzdávající poctu všem horníkům, ale i jako symbol pohledu do budoucnosti, byl v Ensdorfu postaven unikátní Saar‑Polygon. 

Tento unikátní projekt v sobě snoubí minulost, období změn i budoucnost. Je tak připomínkou klíčové součásti historie tohoto regionu – těžby uhlí. Saar‑Polygon je již nyní jednou z pozoruhodných památek Saarlouis, přičemž nabízí úchvatný výhled až do Francie nebo Lucemburska.

30 m vysoká stavba z žárově zinkované oceli je průchozím monumentem, který je tvořen dvěma nakloněnými věžemi propojenými mostem. Podle toho, z jakého směru se na monument díváte, mění svůj tvar. Vidět tak můžete pravoúhlý oblouk, inverzní trojúhelník, obrácené písmeno V, přesýpací hodiny či písmeno T padající na bok. Tvar polygonu vzdáleně připomíná také nosné konstrukce, které byly používány při podzemní těžbě uhlí.

Vybíralo se z projektů realizovaných v letech 2015 – 2017 a vítězové byli ocenění v průběhu mezinárodní konference žárového zinkování INTERGALVA 2018 v Berlíně.

Českou a Slovenskou republiku reprezentovaly 4 nejlepší projekty soutěže Czech and Slovak Galvanizing Award 2018. Nejlépe hodnocenou stavbou za Českou a Slovenskou republiku byl Komenského most v Jaroměři (autoři: Vladimír Janata, Mirko Baum a David Baroš), jinak vítěz Czech and Slovak Galvanizing Award 2018.

Všechny přihlášené stavby jsou vynikajícími příklady rostoucího používání zinkování v oblasti architektury a stavebnictví na celém světě. Doufáme, že budou sloužit jako inspirace pro ostatní.